Home
Black Avengers
BA Dagbog
FR Info
SAFFODS3

Black Avengers' Dagbog:
"For Duty and Deity"

Datoer er angivet i vores tid og i kampagne tid.

Eksempel: "18 Hammer (1) 1373 DR" er den attende dag i den første måned ("Hammer") i året 1373 Dale Reckoning. Månedernes navne kan ses i tabellen.

 

1.

Hammer

(januar)

2.

Alturiak

(februar)

3.

Ches

(marts)

4.

Tarsakh

(april)

5.

Mirtul

(maj)

6.

Kythorn

(juni)

7.

Flamerule

(juli)

8.

Eleasis

(august)

9.

Eleint

(september)

10.

Marpenoth

(oktober)

11.

Uktar

(november)

12.

Nightal

(december)

Næste Gang11. december 2007 25 Ches (3) 1380 DR - 25 Ches (3) 1380 DR

Amn

Athkatla

Efter at vi har trænet i 50 dage og har diskuteret hvad vi hver især har lært, så er det på tide at drage afsted til Athkatla i landet Amn, hvor vi er inviteret af Darren McLoughlin og Kathryn McCloud fra Skyline House, og hvor vi forventer at der måske er flere eventyr der venter.

Vi samles og teleporter til et stykke fra vejen sydpå langs Sværdkysten mod Athkatla, hvorefter vi finder selve vejen og går ad den mod syd. Mange andre rejser også ad denne vej i den ene eller anden retning, og beretningerne om at Athkatla er et stort handelscentrum ser ud til at passe med hvad vi kan se af handlende på vej til og fra byen,

Efter vi passerer byporten, følger vi hovedgaden og kommer til en meget stor markedsplads kaldet Waukeens Promenade, opkaldt efter Waukeen, Gudinde for Handel, som har været forsvundet siden Avatar-krisen, og hvor Gudinden Liira har været stedfortræder for Waukeens kirke lige siden.

På markedet handles alt mellem himmel og jord, og vi ser os omkring efter hvad der er af interessante ting. Vi stopper hos en nøddehandler, hvor Sato køber nogen blandede nødder og spørger efter vej til Skyline House.

Skyline House

Skyline House udgør en række bygninger på begge sider af en gade, og vi finder noget der ligner en reception, hvor vi går ind og siger at vi er blevet inviteret af Darren McLoughlin og Kathryn McCloud. Da vi nævner disse navne, bliver receptionisten meget imødekommende, og beder os vente mens han giver besked. Da han kommer tilbage for vi at vide at Darren McLoughlin sidder i møde, og vi bliver ført til et venterum, hvor vi får frugt, mad og andre forfriskninger.

Næste Gang5. februar 2008 25 Ches (3) 1380 DR - 25 Ches (3) 1380 DR

Amn

Skyline House

Vi bliver kaldt ind til Darren McLoughlin og Kathryn McCloud, som har tid nu. De hilser os velkommen og vi får de manglende ønske-ringe som aftalt. Darren fortæller os at der er noget under opsejling i Waukeens tempel (Goldspires), som måske vil kræve assistance fra eventyrere som f.eks. Black Avengers. Da Black Avengers ikke er kendt i Amn, foreslår Darren at vi kunne udføre en passende imponerende opgave, for at gøre os kendte og interessante i Waukeen templets øjne.

En sådan opgave kunne være at tilvejebringe den religiøse artefakt Thaunns Guldvægt (Golden Scales of Thaunn), som forsvandt under avatar krisen. Thaunns Guldvægt består af en vægt af et keramisk materiale i en beskyttende glasklokke og en foret kasse med lodder. Det formodes at den sidste ihændehaver var Lord High Avenger Marshall of Bane, Willem LeFeye. Der er en dusør på 50.000 GP for Thaunns Guldvægt udstedt af Waukeens Tempel.

Vi diskuterer dette og beslutter at vi vil prøve at kontakte LeFeye omkring denne artefakt.

Silverale Hall

Darren giver os en guide, Pablo, til at vise os rundt i byen, fortælle os om lokale skikke m.v. og finde et passende sted at overnatte. Pablo viser os rundt i noget af byen og finder derefter frem til Silverale Hall, en udmærket kro.

Næste Gang26. februar 2008 25 Ches (3) 1380 DR - 27 Ches (3) 1380 DR

Mulmaster

LeFeye

Vi overnatter i Athkatla, og næste morgen forlader vi byen så vi diskret kan teleporte til et sted udenfor Mulmaster og derefter bevæge os til fods ind til selve Mulmaster. Vi bliver stoppet af en byvagt i Mulmaster, og vi får at vide hvor Lord LeFeye bor. Vi går hen til Lord LeFeyes hus, hvir vi finder en kriger-agtig person udenfor huset, som siger at LeFeye er tilbage om ca. 5 timer.

Vi spiser frokost ude i byen og kigger os omkring og vender tilbage før LeFeye kommer hjem. Vi bliver vist ind i venteværelse, og lidt senere kommer LeFeye hjem.

LeFeye vil have en fremtidig tjeneste fra os og en andel i Skyline House til mindst 200 kGP; han foreslår et forhandlingsudspil på 250 kGP.

Vi overnatter på en kro i Mulmaster.

Næste Gang11. marts 2008 27 Ches (3) 1380 DR - 27 Ches (3) 1380 DR

Athkatla

Forhandling

Vi diskuterer forhandlingsstrategi for vores kommende forhandling med Skyline House. Derefter forlader vi kroen, går udenfor Mulmaster og teleporter til et sted uden for Athkatla i Amn, hvorefter vi går ind til Athkatla, spiser frokost, og går til Skyline House.

Da vi ankommer til Skyline House får de udpegede forhandlere Keflin og Sato snart foretræde for Darren McLoughlin, som har fire bisiddere samt Pablo, vores guide, med ved bordet.

Vores forhandlingsudspil er 400 kGP andel til LeFeye + 4 x 200 kGP andele til Jean, Sato, Keflin og Moric.

Efter noget forhandling frem og tilbage samt rådslagning med Moric og Jean, når vi et endeligt forhandlingsresultat:

Næste Gang1. april 2008 27 Ches (3) 1380 DR - 29 Ches (3) 1380 DR

Athkatla Mulmaster Athkatla

Forhandling og overdragelse

Vi aftaler at vente med ønskeringe til efter vi har fået og afleveret Thaunns Guldvægt, men vi venter og får et dokument repræsenterende LeFeyes andel i Skyline House.

Vi går udenfor Athkatla, teleporter til Mulmaster, finder en kro at overnatte og sender bud om at vi vil dukke op hos LeFeye næste morgen, hvilket er OK.

Vi dukker op hos LeFeye og får morgenmad. Vi giver LeFeye andels-dokumentet og aftaler detaljer om hvordan artefakten skal overleveres. LeFeye tager af sted og vi drager ud af byen for at vente.

Sato sendes af sted for at spejde i forvejen, mens vi andre venter på LeFeyes mænd kommer med artefakten, De dukker op med artefakten, overleverer den, vi siger farvel og teleporter derefter til Sato, og går til Goldspires komplekset nord for Athkatla.

Vi henvender os til vagten, bliver ført ind til Jasper Thallanth, præst af Waukeen, fortæller at vi er kommet med den længe savnede Thaunns Guldvægt, Jasper måber og henter Holycoin Tharundar Olehm, Voice of the Lady og andre højtstående i templet.

Alle måber og Tharundar Olehm giver os alle hånden mindst to gange og takker overstrømmende. Derefter vil de høre historien om hvordan vi tilvejebragte Thaunns Guldvægt, og Jean spinder en god historie over hvad der er sket.

Guldvægten bliver derefter bragt ind til det allerhelligste sted i templet, hvor kun de der tilbeder Waukeen kan få adgang, hvilket for vores vedkommende kun kvalificerer Jean. Jasper Thallanth viser os derefter rundt i den tilgængelige del af Goldspires tempelkomplekset.

Jasper giver os den lovede dusør på 50.000 GP i form af ædelstene, og han anbefaler Silverale Hall i Athkatla til vores overnatning - samme sted som vi tidligere har overnattet. Vi drager derefter ind til byen og får værelser på Silverale Hall og overnatter.

Næste Gang24. april 2008 29 Ches (3) 1380 DR - 29 Ches (3) 1380 DR

Athkatla

Halanna Jashire

Næste dag hører vi rygter om at Goldspires, Waukeens tempel, i et stykke tid har søgt efter eventyrere eller andre, som kan hjælpe med at tyde og helbrede drømmevisioner, som en af templets unge og lovende præstinder har. Rygterne taler om at det vil være til Faerûns bedste og at belønningerne er udover hvad dødelige kan give. Vi tager tilbage til templet for at hørte mere om dette og tilbyde vores assistance.

Vagterne får en assistent til at føre os til Jasper Thallanth, som når han hører hvorfor vi er der, følger os til Holycoin Tharundar Olehm. Tharundar Olehm fortæller om hans unge protege Halanna Jashire, som er blevet plaget af pinefulde visioner i et stykke tid, og som derfor er syg og udmattet p.g.a. søvnmangel. De har prøvet såvel hellige som magiske remedier, og intet har hjulpet. Deres bønner har afsløret, at visionerne ikke stammer fra gudinden Lliira, Waukeens "regent", og ikke fra nogen gud "af godhed eller ondskab".

Vi mener at vi måske kan finde på noget og tilbyder at hjælpe, hvorefter Tharundar fører os ud af bygningen, rundt i Goldspires komplekset, og ind i infirmeriet, hvor Halanna Jashire ligger i sygeseng omgivet af præster og andre.

Nogen minutter efter at vi er gået i gang med at at forsøge at helbrede Halanna med bl.a. Psychic Surgery og Mystic Touch - Heal, sætter Halanna sig pludselig op i sengen og udbryder: "Gold... Lady... Abyss... Graz'zt...betrayed...BETRAYED."

Hun falder derefter tilbage på puden og mumler: "She... lives, she lives...".

Holycoin Tharundar Olehm er yderst forbløffet, og undskylder sig i det han skal konferere med sine præster og med Regenten Lliira. Vi bliver vist hen til et rum, hvor vi får forfriskninger mens vi venter. Jean mener at huske, at der er an Abyssal Lord som hedder Graz'zt og hersker over tre planer i Abyssen, så måske Waukeen holdes fanget der?

Efter et stykke tid kommer Tharundar Olehm tilbage, og han fortæler at hans mistanke er blevet bekræftet; Waukeen holdes fanget i Abyssen af en mægtig dæmon fyrste, Graz'zt, omend han ikke ved hvordan det er sket. Han ved derimod at nogen må hjælpe med at sætte Waukeen fri, og han spørger om vi vil påtage os opgaven.

Næste Gang13. maj 2008 29 Ches (3) 1380 DR - 29 Ches (3) 1380 DR

Athkatla

Brainstorm

Vi diskuterer lidt indbyrdes og beder derefter om at få lov til at diskutere detaljerne i fred. Tharundar Olehm giver os en time (eller mere), hvorefter han vil komme tilbage.

Vi brainstormer om muligheder for at komme ind og ud af de relevante niveauer i Abyssen, som ifølge Jeans hukommelse fra Planar Geografi er niveau 45, 46 og 47, og vi diskuterer muligheder for at skifte form og forklæde os, så vi ligner nogen der hører hjemme i Abyssen. En oplagt mulighed er at forsøge at ligne cambion'er.

Næste Gang28. maj 2008 29 Ches (3) 1380 DR - 29 Ches (3) 1380 DR

Athkatla

Forhandling

Vi diskuterer videre, omdefinerer hvordan vores "Atlantis" metakoncert skal være i fremtiden, og planlægger vores forhandlingsudspil omkring kompensation for at påtage os og udføre opgaven med at befri Waukeen fra fangenskab.

Vi forventer at opnå 4 x 2 ønsker og 4 x 50.000 GP som forskud plus yderligere 4 x 3 ønsker og 4 x 50.000 GP når opgaven er løst.

Vores acceptable minimum er 4 x 1 ønske og 4 x 40.000 GP eller 4 x 2 ønsker og 4 x 10.000 GP i forskud, samlet 4 x 4 ønsker og 4 x 75.000 GP eller 4 x 5 ønsker og 4 x 50.000 GP.

Vores forhandlingsudspil vil være 4 x 4 ønsker og 4 x 75.000 GP i forskud plus yderligere 4 x 4 ønsker og 4 x 75.000 GP ¨år opgaven er udført.

Tharundar Olehm kommer tilbage og vi fortæller at vi vil påtage os opgaven. Nå vi nævner ønsker som en del af vores kompensation, fortæller Holycoin at de ikke sådan ligger inde med ønsker, og at han derfor må forespørge om muligheden for at handle sig til ønsker. Vi aftaler at vi kommer tilbage næste dag til frokost.

Da vi kommer tilbage til kroen, bliver vi kontaktet af en lille mørk mand med et halvskummelt udseende; vi lægger mærke til at han er sammen med seks andre mænd, som har sat sig ved et andet bord og holder øje med os. Manden beder om lov til at sætte sig og give os et tilbud. Han skriver sit tilbud på en seddel som han først giver til Keflin, hvorefter vi andre ser sedlen én efter én. Af forsigtighedsgrunde har vi startet vores metakoncert.

Tilbuddet går ud på at vi skal forlade området og ikke vende tilbage foreløbigt (mindst tre år) og ikke stille spørgsmål. Til gengæld vil vi få 4 ringe á 8 ønsker og 4 x 500.000 GP nu, en valgfri Manual/Tome om en måned, og 4 ringe á 8 ønsker hvert år i to år mere (i alt 16 ønsker mere per person). Tilbuddet udløber hvis vi forlader dette sted (krostuen) uden at have accepteret tilbuddet.

Næste Gang9. juni 2008 29 Ches (3) 1380 DR - 29 Ches (3) 1380 DR

Athkatla

Hvis vi går nu, hvornår kan vi så være i Abyssen?

Ved hjælp af vores metakoncert diskuterer vi tilbuddet, og er enige om at vi ikke vil acceptere et tilbud om at holde os væk, uanset tilbuddets størrelse. Vi tror at der vil blive ballade, når vi siger nej, og at det er en dårlig ide at sige nej og så vente til næste dag med at vende tilbage til Holycoin i templet. Jean foreslår en plan for at komme væk ubemærket, som vi derefter udfører.

Jean bruger sine Zen evner til at skabe ekstra tid for os (á lá Timestop), Keflin laver en Programmed Illusion der viser os stadigvæk siddende omkring bordet, Moric skriver en "nej tak" besked til mændene ved det andet bord, Jean folder rummet og bringer os op til vores værelser, Sato sørger for at lægge besked og betaling for vores ophold, vi henter alt vort grej. og Jean folder igen rummet så vi dukker op udenfor Goldspires tempel-komplekset.

Vi henvender os til de overraskede portvagter og beder om foretræde for Holycoin Tharundar Olehm, hvilket vi så får (mens han er ved at spise aftensmad). Vi fortæller at vi har fået et stort tilbud for at holde os væk, og at vi ikke tror at det er klogt at vente til imorgen med at rejse. Holycoin beder om en time til at undersøge ting og sager, mens vi venter i et andet rum.

Dækhistorie

Mens vi venter lægger vi flere planer om vores dækidentiteter som cambion'er og vores dækhistorie for at være i Lord Graz'zts domæne:

Jean: Marquis Freff (den ældre, afslappede Marquis som overlader den daglige ledelse til Baron von Kef)

Keflin: Baron von Kef (den ambitiøse Baron, som er drivkraft og normalt fører ordet)

Sato: Devil Slasher (Baron von Keffs bodyguard og håndlanger)

Moric: Tamarak Tarak (Marquis Freffs bodyguard og håndlanger)

Dækhistorie

Vi er udsendt af Lord Eltab of the Hidden Layer for at overbringe en "besked" (vold/hævn) til den navnløse forræder, hvis navn ej må nævnes; en formskiftende dæmon, hvis aura vi kan genkende. Vi har bl.a. været på det primære plan for at lede efter forræderen, hvorfra vi har noget udstyr og hvor vi måtte lære grundlæggende kampkunst for ikke at blive opdaget. Vi har fulgt forræderen til Lord Graz'zts domæne, og vi kan ikke returnere til Lord Eltab før vi har løst opgaven.

For bedre at kunne holde vores dækidentiter, sørger vi alle for at lære Abyssal sproget v.h.a. tre Limited Wish eller tre Modify Reality hver (3 x 2 kXP).

Aftale

Når vi igen møder Holycoin, forhandler Sato aftalen på plads:

Aftale

Vi får 4 x 125.000 GP før missionen påbegyndes, i form af tilgodebeviser.

Vi får 4 x 8 ønsker når missionen er lykkedes. Af disse ønsker er 12 garanteret som følger:

* Tome of Leadership & Influence ~ 4 ønsker

* Ring of Multiple Wishes (4 ønsker)

* 4 personlige ønsker givet af Holycoin Tharundar Olehm

Vi er villige til at vent op til 3 måneder på de resterende ønsker; de ønsker som Holycoin ikke kan skaffe, vil hver blive erstattet med 25.000 GP.

Næste Gang25. juni 2008 29 Ches (3) 1380 DR - 29 Ches (3) 1380 DR

Athkatla

Forberedelse

For at kunne "genkende" Waukeen når vi ser hende, bruger vi noget tid til at meditere i templet, så vi får en fornemmelse af følelsen af gudindens væsen.

Vi prøver at finde ud af hvordan cambioners diæt er, men oplysningerne er sparsomme ud over, at de kan spise hvad mennesker kan spise og nogen mere aparte livsformer fra Abyssen. Som kuriositet er det nævnt i en bog om cambioner, at de ynder at spise mind flayer hjerner, enten friske når de selv har dræbt en mind flayer, og ellers tilberedt.

Vi kontakter Mark Wu og Sespetralee for at fortælle, hvor vi skal hen. Jean kontakter Julie. Keflin kontakter Shay og sin far. Sato kontakter Anna. Moric kontakter sin "Projekt X" stedfortræder, og forfatter et brev som bliver lagt så hans mor kan læse det efter to år hvis nødvendigt. Hvis vores udvalgte kontaktpersoner ikke har hørt fra os efter 10 år, så skal de starte genoplivnings procedurer som f.eks. Clone o.l. Den lange tid på 10 år vælges ud fra en teori om, at den tid vi bruger på andre planer er uforudsigelig i forhold til den tid som går på det primære plan, men vi håber på at en faktor på 77x som Det Lange Rum er en realistisk øvre grænse.

Den Uendelige Trappe

Lady Kyriani

Når vi vender tilbage til Holycoin Tharundarr Olehm, kalder han på Lady Kyriani, som venter i et tilstødende rum.

Vi får at vide at der findes en Uendelig Trappe (Infinite Staircase) som forbinder alle de kendte planer. Vi kender den også som Den Himmelske Trappe (The Celestial Staircase), som nogen af os så under Avatar Krisen. Den Uendelige Trappe bør kunne bringe os ind i Lord Graz'zts domæne udenom de veje, som normalt overvåges. Vi kan måske få hjælp fra de Lillendi, som vogter trappen. Lillendi er væsner med menneskelig overkrop, slange underkrop, og vinger - de ligner lidt Nagae men kan kendes på de farverige vinger.

Når vi er parate, teleporter Lady Kyriani (Kyri) os alle til trappen foran Månens Hus (House of the Moon) i Waterdeep, som er gudinden Selûnes tempel. Jean genkender templet før Kyri fortæller os hvor vi er.

Vi bliver ført igennem templet indtil vi står foran noget, der tilsyneladende er et gammelt spejl, men som i virkeligheden er en kraftfuld portal til foden af Den Uendelige Trappe, som er på Selûnes hjemplan i hendes palads Argentil.

Før vi går igennem spejl-portalen, giver Kyri os hver en beskyttelses scroll, som vil kunne afsløre hvem der aktivt vil os det ondt (Foesight, 24 timer). Hun fortæller at vi skal lede efter døren til Graz'zts domæne i et særligt mørkt og koldt område på trappen, hvor en seks-fingret håndt er aftrykt eller brændt ind i døren. Vi bør undlade at bruge dimensionale effekter på trappen, og vi bør ikke flyve længere end 25' væk fra trappen, for ellers kan det gå grueligt galt.

Cattariina

Vi går igennem spejl-portalen og befinder os i et stort cirkulært kammer 200' diameter, hvor der bag os er et sæt store døre, og foran os er foden af en 20' bred trappe som fortsætter op i det uendelige. Her ser de af os, som kan gennemskue usynligheds illusioner, en kvindelig lillend, som har gjort sig usynlig med en magisk maske. Da vi hilser i retning af hende, fjerner hun masken og bliver synlig, og præsenterer sig som Cattariina.

Cattariina gentager Kyris råd om ikke at bruge dimensional magi eller flyve mere end 25' væk fra trappen. Hun kan fortælle at døre til de "onde" ydre planer som regel kan kendes ved at være i kolde områder, mens døre til "gode" planer som regel er i varmere områder. Derudover kan det være svært for folk uden erfaring med Den Uendelige Trappe at gætte sig til, hvilket plan en given dør fører til. Vi vil kunne finde nogen på trappen, som kan fungere som guide, men som altid må man selv vurdere, hvem der er dygtige og hvem man kan stole på.

Næste Gang8. juli 2008 Dag 1 - Dag 2

Den Uendelige Trappe

De korte nyheder

Vi begiver os op ad Den Uendelige Trappe og når vores arbitrære indre ur siger at det er aften, overnatter vi på en lille afsats.

Næste dag fortsætter vi, og på vejen finder vi en dør, der "føles" som om den fører hjem til vores egen verden på det primære plan, måske i den sydlige del af Faerûn.

Næste Gang12. august 2008 Dag 2 - Dag 6

Den Uendelige Trappe

Optrapning

Vi kommer op til en relativt stor afsats, hvor der opstået en mellemting mellem en lejr og en lille by. Mange forskellige humanoide racer befinder sig her, og der handles mange forskellige ting.

En elverkvinde, Allisa Misthaven, sælger en god kvalitets elvervin kaldet Starclear. Moric og Sato køber nogen skind med vin til at tage med på rejsen, og Jean køber et par flasker til umiddelbar brug.

En Ogre Mage kaldet Ceylon finder os i folkemængden, og tilbyder sine ydelser som guide på trappen. Vi tager imod tilbuddet og aftaler at mødes igen næste dag.

En orientalsk udseende mand Ching-Dau står foran et telt i lyserød silke klædt i tøj lavet af samme stof og griller forskellig slags kød og rejer. Vi forsøger at handle os til at købe noget af det, og Ching-Dau er interesseret i malerpensler og maling, idet nogen minotaurer har røvet hans udstyr fra ham. Sato og Keflin fremskaffer nogen pensler, kaligrafiblæk og maling, ud fra medbragt udstyr og lidt magisk kreativitet. Til gengæld får vi rigelig kød til aftensmad og ekstra med til vores rejse.

Vi overnatter på trappen, mens vi skiftes til at holde vagt. Næste dag mødes vi med Ceylon, fortæller ham hvor vi vil hen, og Ceylon viser vej. På trappen møder vi en lillend; vi hilser hinanden, men stopper ikke for at konversere. Senere overnatter vi på en afsats på trappen.

En vaskebjørn har åbenbar forvildet sig ud på trappen. Vi forbarmer os over den og giver den lidt at spise og drikke, og den følger efter os, og overnatter sammen med os. Næste dag følger den efter os indtil vi kommer tæt på den mørke kolde sted, hvor døren til Graz'zt's domæne befinder sig.

Her stopper vi op, betaler Ceylon sidste del af hans løn som guide, og siger farvel. Da vi gerne vil være så friske som muligt, når vi går ind i Abyssen, overnatter vi nær portalen til Graz'zt's domæne. Næste morgen gør vi de sidste forberedelser, så som at skifte form til cambions.

Næste Gang16. september 2008 Dag 6

Azzagrat

Velkommen til Samora?

Vi aftaler en kommunikations metakoncert (mindre end Atlantis metakoncerten), som startes hvis en af os siger: "Hvad er din holdning?". Moric skal bruge 1 PSP på struktur, Moric, Sato og Jean skal hver især bidrage med 2 PSP til buffer. Metakoncerten kan derefter starte en Instant Mind-Link til Keflin.

Vi går igennem døren ind til Graz'zts domæne, og befinder os for enden af en gyde i en middelstor by i Abyssen. Ovenover skinner en blå sol, og vi hører genkendelige lyde som fra en by, men på en måde alligevel anderledes. En gruppe på fire orangutang-lignende dæmoner (Bar-Igura) vandrer forbi gydens åbning, får øje på os og stopper op. Vores passende flabede svar til deres bemærkninger får dem til at gå videre.

Byen viser sig at have to pladser, en generel markedsplads og en slave markedsplads; elvere og hobbitter er særlige populære som slaver. Der er en del beværtninger, kroer, fest haller, bryggerier, varelagre, kreatur indhegninger, barakker, og selvfølgelig boliger. Af beværtninger ser vi bl.a. The Sodden Solar (kun få dæmoner), The Weeping Goddess (næsten kun dæmoner), The Lord's Pawns (næsten kun lokale dæmoner). Af kroer ser vi bl.a. Maretta's Beds og The Sleeping Berk (Det Sovende Fjols). I en af indhegningerne ser vi to enhjørninge.

Vi beslutter at få et måltid på The Sodden Solar og et værelse for natten på Maretta's Beds. På The Sodden Solar kommer en mand over til vores bord og tilbyder sine tjenester som guide; han har et svagt dæmonisk udseende med helt sorte øjne og næsten kloagtige negle, og han præsenterer sig som Warwick. Vi diskuterer og beslutter at gøre brug af hans ydelser, selvom han forlanger 5000 GP per døgn plus udgifter betalt.

Næste Gang29. oktober 2008 Dag 6 - Dag 7

Azzagrat

Warwick

Vi trækker os tilbage for natten og for at aftale, hvor meget vi vil afsløre over for vores nye guide, Warwick, og hvordan vi vil gribe eftersøgningen an. Næste morgen mødes vi med Warwick til morgenmad, og diskuterer derefter vores søgen med Warwick i et privat møderum på The Sodden Solar.

Warwick kender til en kvindelig "gæst" hos Lord Graz'zt, som jævnligt flyttes imellem Samora og The Argent Palace i hovedstaden ZeLatar med stor eskorte og ståhej. Warwick tror, at det sandsynligvis er en form for afledningsmanøvre og/eller fælde. ZeLatar eksisterer delvist på alle tre lag i Azzagrat - Lord Graz'zts domæne.

Warwick fortæller også lidt om, hvordan vi kan komme fra Samora til ZeLatar igennem The Viper Forrest, en skov af kødædende træer med slangeagtige grene, der frygter ild.

Næste Gang12. november 2008 Dag 7

Azzagrat

Zeriously Zeeking Zrintor

Vi udnytter muligheden, mens vi stadigvæk er i Samora, til at undersøge om der er nogen relevante rygter. På The Lord's Pawns, som hovedsageligt frekventeres af lokale dæmoner af lav rang i tjeneste hos Maretta, som er Lord Graz'zts lokale håndlanger og "Lady of the Counting-House", overhører vi mental kommunikation, der "lækker" fra de relativt utrænede dæmoner, om alle de forberedelser de er pålagt, i forbindelse med at "hun" kommer om nogen få dage. Det er uklart om "hun" er Waukeen, Maretta eller en tredje person.

I forbindelse med, at der sidder en gruppe Alu-fiends omkring et bord på The Lord's Pawns, og med input fra Warwick, finder vi ud af at Maretta's politi/miltære styrke kaldet Lady's Lancers består af omkring et dusin af disse Alu-fiends, som patruljerer The Counting-House, kasematterne under dette og selve byen.

Et eller andet sted i nærheden af The Lord's Pawns skulle der befinde sig en ildportal, som fører til eller tæt på The Counting House, ifølge bemærkninger vi overhører.

Warwick kender en genvej til ZeLatar, igennem en ildportal og Zrintor (The Viper Forest), som er en skov af træer med slangeagtige levende grene. Warwick advarer os om faren ved the Zrintor og ved The River of Salt, som slynger sig igennem Azzagrat og forbi Zrintor. Vi køber nogen fakler på markedet i Samora, for at kunne beskytte os mod træerne i Zrintor.

Vi træder igennem ildportalen og befinder os i Zrintor på Abyssens 45. lag, det øverste lag i Azzagrat, hvor lyset er meget afdæmpet og giver alt et gråt skær.

Næste Gang11. december 2008 Dag 7 - Dag 8

Azzagrat

Zeriously Zeeking ZeLatar

Vi bevæger os igennem Zrintor skoven på vej mod ZeLatar, og må undervejs kæmpe mod en gren fra et hugormstræ og mod en gruppe Abyss kæmpemyrer. Vi møder en hellig kriger af Ilmater ved navn Annia, som er blevet taget til fange sammen med folk hun skulle beskytte i Faerûn og ført som slave til Azzagrat. Da vi fremstår som en gruppe cambion'er, har vi ikke så meget at sige til hinanden, som vi ellers ville have haft.

Når vi kommer ud af skoven, må vi to gange søge ly mod uvejr i form af  varm saltvandsregn og en sandstorm. hvor vi overnatter blandt klipper. Næste dag når vi frem til hovedstaden ZeLatar.

Næste Gang7. januar 2009 Dag 8

Azzagrat

Zeriously Zeeing ZeLatar

Vi er nået frem til hovedstaden ZeLatar. Vi tager en tur rundt i byen for at få et overblik over, hvad der findes af kroer, værtshuse, markeder og andet interessant. Der er en permanent markedsplads i hver bydel, en masse private boliger, og en del parker; nogen af parkerne bruges til markeder, når vejret tillader det.

Warwick fortæller om de vigtigste værtshuse og kroer. The Wandering Balor er et omvandrende værtshus med fire elefantagtige ben, som vandrer rundt i byen. The Planewalker's Guild er en organisation og værtshus for interplanare eventyrere. The Wimpering Mortal er et værtshus, som er næsten udelukkende besøgt af et dæmonisk klientel. The Cat's Claw er en kro affilieret med The Planewalker's Guild. Devils' Doom er kro for udenbys dæmoner på forretningsrejse eller i byen for at møde Lord Graz'zt. The Unicorn's Horn er en kro som besøges af købmænd, der fragter varer eller andet til og fra ZeLatar.

På den første markedsplads hører vi de handlende tale om, alle de ordrer de har fået på varer til Lord Graz'zts banket i morgen aften.

Mens vi får noget at spise på The Unicorn's Horn, hører vi byens vægter Mefisto udråbe en nyhed om, at Abyss Herren Yeenoghu kommer for at besøge Lord Graz'zt idenfor de nærmeste dage. Warwick kan fortælle, at Mefisto er bundkorrupt og bliver betalt af alle mulige for at sprede falske historier; de lokale ser det som en sport at gætte, hvilke at de udråbte historier som er sande og hvilke som er falske.

Vi diskuterer muligheder for at komme med til Lord Graz'zts banket i paladset, for derved selv at kunne se Lord Graz'zt "gæst". Warwick ønsker ikke at hjælpe os med at komme uautoriseret ind i paladset. Han foreslår at der måske er nogen tidligere vagter i den eskorte, som tilsyneladende transportere gæsten frem og tilbage imellem ZeLatar og Samora, som man kan finde og få oplysninger ud af omkring hvordan og hvorledes disse transporter foregår.

Næste Gang25. marts 2009 Dag 8

Azzagrat

Zeriously Zeeing ZeLatar

Vi beslutter os for at tage over på værtshuset The Wimpering Mortal for at se, om vi kan finde en tidligere karavane vagt, som er villig til at fortælle noget relevant.

Warwick får til opgave at forhøre sig. Han finder Clyddis, en vrock dæmon og tidligere karavane vagt, og får derefter til opgave at forhandle et vederlag for at Clyddis skal fortælle. Warwick får 2000 GP og regner med at Clyddis skal have ca. 1000 - 1500 GP.

Clyddis kommer derefter over til vores bord.

Næste Gang13. maj 2009 Dag 8

Azzagrat

Zeriously Zeeing ZeLatar

Vi udspørger Clyddis om hans oplevelser som karavanevagt, efter at have budt på ildbajere - hans favorit. Han kan fortælle, at karavanerne, som fragter en gyldenhåret frue og hendes to kammerpiger mellem ZeLatar og Samora (og muligvis flere lokationer), bestod af to vogne samt kavaleri og infanteri, da han var karavanevagt.

I front af karavanen var to svært bevæbnede cambioner til hest bærende lanser med Lord Graz'zts banner. Dernæst en åben vogn med menneskebørn, der var lænket til vognen og spredte blomster, når karavanen bevægede sig i en folkemængde. Vognen var trukket af to heste og med en vrock som kusk. Bagved denne åbne vogn var en lukket vogn med tremmer for vinduerne og med fruen og hendes to kammerpiger indeni. Denne vogn var også trukket af to heste med en vrock som kusk, og med seks yderligere vrock til fods som vagter til siden og bagved vognen. Karavanen afsluttedes af to svært bevæbnede cambioner til hest med trompeter.

For en yderligere sum mener Clyddis han også kan huske, hvor den ildportal findes i Samora, som leder til og fra det sted i eller ved Maretta's Counting House, hvor den gyldenhårede frue opholder sig, når hun er i Samora. Vi hoster op med beløbet og nogen flere ildbajere, og får information om denne ildportal. Vi siger tak til Clyddis, der forlader vores bord.

Vi beslutter at tage tilbage til Samora for at prøve at finde den gyldenhårede frue der, igennem den hurtigste rute af ildportaler, som Warwick kender; Warwick mener det kan klares på et par timer, men at der kan være nogen portalvagter, som ikke uden videre vil lade os benytte portalerne. Der kan altså være udsigt til at skulle give eller få øretæver.

Næste Gang8. juli 2009 Dag 8
Hezrou

Marilith

Azzagrat

There and Back Again

På vej ud af The Wimpering Mortal hører vi endnu en gang byens opråber; denne gang lyder budskabet:

"Bygning af et palads til Lord Graz'zts seneste "gæste" frue påbegynder om en lille måned. Arbejdere søges og disse tildeles fritagelse for Blood War pligter."

Hezrou

Hezrou

Vi følger Warwicks anvisninger, og går hen til det nærmeste bryggeri, hvor en ildportal fører os frem til en park udsmykket med statuer af devaer og andre himmelske væsener. Statuerne er meget smukke men på en måde, hvor det der på afstand ser engleagtigt ud, viser sig at rumme et dæmonisk ansigtsudtryk tættere på.

Vi går ud af parken og næsten helt hen til en pragtvilla, der siges at tilhøre Lord Graz'zt, hvor der på en trone højt oppe på facaden, sidder en lich og vogter; i hver hånd har lichen én perfekt hvid rose. Vi føler lichens blik hvile på os hele vejen indtil vi passerer igennem endnu en ildportal.

Portalen fører os udenfor byen til en ø i River of Salt. Denne bevogtes af fire hezrou dæmoner og en marilith dæmon.

Marilith dæmonen mener ikke vi har lov til at være der, og hun beordrer os tilbage igennem portalen. Forhandlingerne er korte og ender i en kamp...
 

Næste Gang29. juli 2009 Dag 8

Azzagrat

There and Back Again

...kampen mod fire Hezrou dæmoner og deres Marilith leder ender med fire døde Hezrou dæmoner og en næsten død Marilith, der på en eller anden måde tilsyneladende teleporter væk i sidste øjeblik. Kampen har været hård, især for Keflin og Jean.

Næste Gang11. august 2009 Dag 8

Azzagrat

There and Back Again

Vi forlader hurtigt øen igennem en dimensional dør lavet af Jean. Warwick er imponeret over de kampevner, vi har vist mod dæmonerne. Vi helbreder hurtigt de værste af vores sår, og fortsætter igennem den næste ildportal, som fører til krateret i en vulkan nær Samora. Da vi træder igennem portalen ser vi en stor balor, som hverken er overrasket over eller glad for at se os. Baloren er noget større end de fleste vi har set, og spørger om hvem vi er og hvorfor vi er her. Keflin fører ordet på vores vegne, men baloren er ikke tilfreds med vores forklaring.

Warwick hvisker i Keflins øre, at han har hørt om en mægtig balor general, der som straf for nederlag i The Blood War, er blevet sat til at bevogte en vulkan; baloren foran os er generalens væbner!

Væbneren kalder på generalen, som træder frem fra en klippe; balor generalen er omkring 10m høj - langt større end nogen anden balor vi hidtil har set. Generalen er tilsyneladende i færd med at spise resterne af en anden dæmon. De to konverserer lidt frem og tilbage, og omtaler bl.a. Warwick som "kujonen". Væbneren får derefter opgaven at slå os ihjel mens generalen ser på.

Kampen begynder derefter med en balor, der letter og rammer os med en Meteor Swarm...

Næste Gang1. september 2009 Dag 8

Azzagrat

There and Back Again

Keflin beordrer start af Atlantis metakoncerten, som Moric derefter starter og overlader dirigentrollen til Jean med det formål, at indtage balorens sind v.h.a. psioniske angreb. Baloren angriber os hovedsageligt fysisk, mens metakoncerten erobrer dens indre mentale buffer. Moric og Sato angriber baloren fysisk og Keflin negerer et forsøg fra baloren på at fange Jean i en Temporal Stasis.

Kampen fortsætter...

Næste Gang21. september 2009 Dag 8

Azzagrat

There and Back Again

Balor generalen gør sig parat til at gribe ind i kampen, men vores metakoncert overtager kontrollen over balor væbneren v.h.a. True Domination, og den beordres derefter til at forsvare os mod balor generalen. Mens balor generalen må forsvare sig imod sin væbner, angriber vi generalen på afstand.

Kampen fortsætter...

Næste Gang2. november 2009 Dag 8

Azzagrat

There and Back Again

Jean foreslår, at vi prøver at overtale Balor Generalen til, at kampen er unødvendig og at vi bare skal fortsætte. Det bliver vi hurtigt enige om, og overtalelsen lykkes. Vi skynder os ned af vulkanbjerget, og igennem en portal som fører os til en smedje i Samora. Det er efter almindelig arbejdstid, så der er heldigvis ingen andre tilstede.

Moric foreslår, at vi sætter en ny portal udenpå den portal, vi lige er kommet igennem, for at undgå uønsket selskab fra den kant. Keflin udtænker og udfører en passende metamagisk formular til formålet.

Vi forklæder os som nogen andre cambioner, end dem vi er, og Warwick forklæder sig også, for at reducere risikoen for at blive genkendt.

Næste Gang7. december 2009 Dag 8

Azzagrat

Endgame

Vi forlader smedjen og går til portalen ved The Weeping Goddess. Vi smutter igennem portalen, når vi er sikre på at ingen ser os. På den anden side af portalen kommer vi til et underjordisk hulekompleks; vi bliver straks antastet af tre Babau dæmoner, som ikke er tilfreds med vores forklaring og angriber os. Vi dræber dæmonerne og fortsætter.

Efter vi har passeret igennem nogen gange og huler, ser vi en cambion med en kvindelig fange; vi får fornemmelse af at kvinden har samme udstråling, som vi tidligere oplevede i Waukeens tempel. Cambionen truer med at dræbe kvinden, hvis vi kommer nærmere...

Næste Gang4. januar 2010 Dag 8

Azzagrat

Endgame

Mens vi forbereder os på kamp, manifesterer Jean en Timestop lignende effekt på 5 runder, der giver Waukeen tid til at komme fri, og os alle samen tid til at bevæge os næsten hen til udgangshulen. Keflin laver en prop i indgangen til udgangshulen v.h.a. en Prismatic Wall. Derefter foretager vi et taktisk tilbagetog ud af The Counting House.

Warwick fisker efter at vide, hvor vi skal hen, men det vil vi ikke fortælle, så vi afregner med Warwick i en gyde, hvorefter vi skilles.

Moric laver et Wormhole til 10 skridt fra udgangen til Den Uendelige Trappe. Vi går igennem døren ud på trappen.

Den Uendelige Trappe

Stairway to Heaven?

Waukeen ved hvilken vej vi skal gå på trappen; det vil tage mindst to døgn at nå frem. Vi skifter til vores normale skikkelser. Pludselig kommer der hule drøn fra den lukkede dør, døren åbnes, og vi ser de to balorer, vi tidligere har mødt. Balor Væbneren kommer først igennem. En gruppe af Lillendi er parat til at beskytte Waukeens og vores tilbagetog; de er beordret til dette af Selune.

Keflin befaler Atlantis metakoncert. For at forhindre hele Abyssen i at strømme igennem døråbningen og ind på Den Uendelige Trappe, laver Keflin en Prismatic Wall, der indkapsler Balor Generalen og døråbningen, som den var ved at klemme sig igennem. Således isoleret nedkæmpes Balor Væbneren.

Balor Generalen forsøger at fjerne muren med Mordenkainen's DIsjunction, som mislykkes, og fjerner derefter lag på lag efter standard procedure med spells.

Vi laver derefter fælles en ny forstærket Prismatic Wall med fire dages varighed improviseret som 10. power metamagi af Keflin, med en Omni Alter Reality forstærkning improviseret af Moric som 10. power psi og 20 kXP, og med Wish forstærkning af Jean som metamagi og 10 kXP.

18. januar 2010 Dag 8-10

Den Uendelige Trappe

Stairway to Heaven

Vi fortsætter ad trappen i to døgn med overnatninger uden de store hændelser, og vi lægger mærke til at Waukeens tøj og udseende langsomt forbedres efterhånden som vi nærmer os hendes hjemplan, the Marketplace Eternal som befinder sig på the Outlands. Da vi når frem og går igennem trappens portal, befinder vi os midt i et marked, som strækker sig længere end øjet rækker. Waukeen deler dette evige marked med tre andre guder, og hendes del er kendt som the House of Barter.

Det Evige Marked

The End...or the Beginning?

Waukeen bliver hurtigt genkendt, og først bliver mængden næsten helt stille, men så rejser sig et råb fra mængden og et gyldent væsen med bevinget løvekrop og kvindeansigt, gynosfinksen Keelira, træder frem for at ønske Waukeen velkommen tilbage. og mængden bryder ud i et hyldestkor og fejring.

Vi fortsætter til et mægtigt gyldent palads, og når vi er kommet indenfor, beder Waukeen Keelira om at gøre hende en tjeneste: gudinden Lliira, Glædens Frue, Lady of Joy, og regent for Waukeens kirke siden Avatarkrisen, har noget, der tilhører Waukeen. Keelira nikker og går til en portal, som åbner sig ud til en stor by af lys og musik, Brightwater, som er Lliiras hjem på Arborea.

Waukeen byder os at føle os hjemme i hendes palads, og vi forfrisker os selv på forskellig vis mens vi venter på Keeliras tilbagekomst. Efter nogen få timer vender Kelira tilbage, og hun veksler et par ord med Waukeen, som derefter går ud på en balkon og inviterer os med.

Højt på himlen kommer en sky af hvirvlende lys til syne, som ændrer form til en ung guddommelig dansende kvinde med klare blå øjne og langt gyldent hår, med andre ord: Lliira. Den overvældende smukke gudinde vinker med sin ene hånd, og en regn af glimrende lys falder på den ventende Waukeen. Waukeens dødelige krop lyser op momentant og sprænges tilsyneladende i en mængde hoppende rullende guldstykker. Når vi igen kan se, står Waukeens nu guddommelige form foran os igen.

Waukeen takker os hjerteligt for alt hvad vi har gjort, belønner os med det vi har aftalt med hendes kirke, giver os dobbelt op tilbage af hvad vi har brugt af skat under missionen, erklærer at vi kan blive i hendes rige så længe vi vil og at vi altid er velkommen i hendes templer og helligdomme. Derudover tildeler hun os hver især et guddommeligt Ønske (Wish-12), som vi kan bruge nu eller vente med til senere.

Dagbøger

Mønster og Logrus Into the Dragon's Lair For Duty and Deity Ronin Challenge For Love or Money Dark Sunset

Copyright 2003-2010 Roar Smith. Senest opdateret onsdag, 22. juni 2016 18:42:49 .