Home
Black Avengers
BA Dagbog
FR Info
SAFFODS3

Black Avengers' Dagbog:
"Mønster og Logrus"

Datoer er angivet i vores tid og i kampagne tid.

Eksempel: "18 Hammer (1) 1373 DR" er den attende dag i den første måned ("Hammer") i året 1373 Dale Reckoning. Månedernes navne kan ses i tabellen.

 

1.

Hammer

(januar)

2.

Alturiak

(februar)

3.

Ches

(marts)

4.

Tarsakh

(april)

5.

Mirtul

(maj)

6.

Kythorn

(juni)

7.

Flamerule

(juli)

8.

Eleasis

(august)

9.

Eleint

(september)

10.

Marpenoth

(oktober)

11.

Uktar

(november)

12.

Nightal

(december)

Næste Gang8. oktober 2014 1 - 11 Marpenoth (10) 1380 DR

Sembia

Træning og tillid

Samtidigt med at vi træner, forsøger vi at overbevise Mahrlee om, at Slayer ikke skal med videre på missionen, da han er alt for aggressiv og ikke til at stole på. Slayer har efterhånden provokeret alle elverne og Dairik og Shren, der har fået skrammer og ridser i lakken, og ikke kan håndtere ham uden hjælp fra andre; kun Viansola kan Slayer ikke få på hælene i nærkamp. Slayer har dog endnu ikke forsøgt sig mod Black Avengers, Drake, Kane, Shay og Siona endnu. Vi ved ikke om hans trælbinding holder ham tilbage fra fuld aggressivitet eller om det er den, der frembringer det.

Jean kan fortælle, at han venter på en elver eller to fra Cormanthyr skal komme, og så vil der blive en ceremoni, hvor Viansola og de andre elvere, vi havde med hertil fra Halafar, vil blive optaget i en ridderorden High Order of the Song (Arata Drannan), hvis formål er at fremme samarbejde mellem elvere og mennesker i Sembia, Cormanthyr, og Dale Lands. Andre tilstedeværende må gerne overvære ceremonien, når den finder sted.

Tanner forlader os, efter at han har fået men endnu ikke brugt sin ønskering.

Ved aftensmåltid prøver vi at få Mahrlee mere i tale, for at opbygge tillid mellem os og hende. Keflin spørger bl.a. ind til hvordan, hun oplevede Avatarkrisen (Time of Troubles), og hvordan hun mødte de andre i Marhlee's Raiders.

Mahrlee får os til at sige ja til, at det er hende der leder missionen med de to skyggesværd. Hun lytter gerne til vores input, men det er hende som er leder. Hun har fundet Slayer til at fungere som et "sikkerhedsnet" til afslutningen af missionen, fordi han dels er helt blottet for magi og dels kan tåle rigtig meget fysisk tæsk, hvilket vil være meget vigtigt når sværdene skal neutraliseres; kun Mahrlees egen rolle er vigtigere på missionen. Det viser sig, at både Moric og Sharantyr passer med denne profil - helt uden magi og kan tåle meget tæsk; en afprøvning den efterfølgende dag viser at Moric kan tåle ca. 90% og Sharantyr kan tåle ca. 110% af de tæsk, som Slayer kan tåle.

Vi udveksler også oplysninger med Mahrlee, om hvilke overnaturlige evner med videre, som vi hver især kan bidrage med. Sharantyr har mystiker evner på omni-niveau og psioniske evner på stormesterniveau i nogle discipliner i tillæg til sine fysiske evner. Mahrlee er en safirdrage(!) med mystiske, psioniske, og magiske evner på omni-niveau, og med enkelte bønner tilgængelige; hun er i øvrigt på mission på vegne af en udødelig drage

Næste Gang13. oktober 2014 1 - 11 Marpenoth (10) 1380 DR

Sembia

Træning og tillid

Vi fortsætter med at overtale Mahrlee til, at vi og Sharantyr skal med på missionen videre, mens Slayer ikke skal med da han er en uacceptabel sikkerhedsrisiko. Mahrlee kan oplyse, at Slayer ikke er blevet aggressiv af hendes Thrall, men at han allerede var sindssyg og aggressiv da hun fandt ham. Hun har dog ikke prøvet at helbrede Slayer. På stærk opfordring fra Jean skal Slayer udvises fra Sembia ved at gå igennem en portal hen hvor peberet måske gror. Først vil vi dog fjerne hans Thrall og prøve at fjerne hans sindssygdom, hvis det kan lade sig gøre uden at bruge ønsker e.l.

Mahrlee beordrer Slayer til at lade os fjerne hans Thrall og prøve at helbrede ham; Sato bruger Mystic Touch Heal improviseret hævet til Omni power til at fjerne Thrall, hvilket virker. Slayer sender hadefulde blikke od Mahrlee men angriber ikke. Keflin bruger derefter også Mystic Touch Heal improviseret hævet til Omni power til at prøve at fjerne Slayers sindssyge, hvilket ikke virker, hvorefter Jean bruger en Heal bøn improviseret til højeste power, hvilket heller ikke virker. Jean får dog en åbenbaring fra Sune Firehair, som han senere fortæller videre, at Slayers sindssyge skyldes at han på et tidspunkt angreb en gudinde, der straffede ham med sindssyge; Jean ved ikke hvilken gudinde, der var tale om. Jean åbner herefter en portal og Slayer går frivilligt igennem portalen mens han sender hadefulde blikke mod Mahrlee.

Jean venter på to elvere fra Cormanthyr skal komme til en ceremoni, hvor Viansola og de andre elvere fra Halafar vil blive optaget i en ridderorden High Order of the Song (Arata Drannan), hvis formål er at fremme samarbejde mellem elvere og mennesker i Sembia, Cormanthyr, og Dale Lands. Andre tilstedeværende må gerne overvære ceremonien, når den finder sted. Viansola Alavara vil blive udnævnt til Knight of the Song og de fire andre vil blive udnævnt til Esquire of the Song (trinnet under ridder): Keletheryl Nardoth, Lorsan Thartorian, Eshenesra Nardoth, Hiflanyl Nardoth. Om et år, hvis elverne ønsker at fortsætte med at bidrage til ordenens mission, vil de blive forfremmet. I mellemtiden vil Viansola fungere som deres leder.

High Order of the Song har to overhoveder, et menneske fra Semba og en elver fra Cormanthor, helst både en kvinde og en mand. For nuværende er disse to:

High Order of the Song har også en ridder, som står over alle andre riddere i ordenen:

I Sembia er "Saya" det feminine ækvivalent til det maskuline "Sir" og bruges på præcis samme måde, altså både som del af en titel på ridderniveau (landadel) f.eks. "Saya Katja", men også for sig selv som en høflighedstiltale uden stillingtagen til faktisk titel eller mangel på samme, f.eks. "Vel mødt, Saya". De højere cirkler i Sembia prøver at få andre nationer til at bruge den feminine Saya betegnelse og tiltale, og det lykkes i en vis grad p.g.a. Akademiets indflydelse, hvor flere nationers ypperste ungdom uddannes sammen.

Vi genkender Miritar som familienavn for Cormanthyrs nuværende Coronal, Lady Ilsevele Miritar - en højelver (sol-elver/guld-elver) som har returneret fra Evermeet. En Coronal tilsvarer en Konge/Dronning valgt på livstid, men det er ikke en arvelig titel. Jean kan oplyse at AmyLynne ("Amy") er Ilseveles søster.

Vi genkender Ulondarr som familienavn, da Bronnan Ulondarr er en af Lysriddernes stormestre. Jean kan oplyse at Katja er Bronnans søster.

Alle udnævnelser af mennesker til High Order of the Song udføres af den Lord/Lady som er elver, mens alle udnævnelser af elvere udføres af den menneskelige Lord/Lady, i dette tilfælde af Lord Jean Patrice. Udnævnelser af half-elvere kan i øvrigt udføres af begge overhoveder. Udnævnelser vil dog altid blive gjort i enighed.

Vi er interesseret i at tale med de to nytilkomne elvere, Lady Amy og Saya Katja, men de har endnu ikke haft tid til andet end at hilse på os. Lady Amy har hilset høfligt på Keflin, men som sol-elver er det meget svært at se bort fra at Keflin er halvt drow (sort-elver), så hilsenen har ikke været varm - kun høflig.

Under en af vores samtaler med Mahrlee og Sharantyr får Sato og Jean afsløret, at bl.a. Jean har en evne hvor han kan smelte sammen med en anden villig person, på sådan en måde at deres evner og kunnen summeres - en slags udvidet indre metakoncert, men ikke kun for mentale evner. Sharantyr har prøvet dette tidligere dog ikke med Jean. Sato har selv prøvet dette tidligere med Anna de LaFleur som også har denne evne.

Fra elverne får vi at vide at tilsyneladende er magi af høj power ikke længere helt tilregnelig, i hvert fald ikke i deres område. De har oplevet at magiske formularer af 8. power og højere har fejlet i nogen tilfælde. Dette er ellers ikke sket siden Avatar-krisen. Det virker som om at det magiske væv ikke altid kan levere nok kraft til disse højniveaus formularer. De har endda oplevet at en elver, som fejlede en spell af høj power og derefter umiddelbart prøvede igen, blev fyldt op af noget mørk energi, som gjorde hans øjne helt sorte og kom ud af hans mund som noget skyggeagtigt. Derefter var han ved at dø men blev reddet, men han har stadigvæk ikke genvundet evnen til at udføre magi. Elverne tror at det magiske væv er blevet inficeret og svækket, og de har besluttet at ikke foreløbig forsøge at manifestere magi af 8. power og højere ved at trække på det magiske væv.

Næste Gang8. og 14. januar 2015 1 - 11 Marpenoth (10) 1380 DR

Sembia

Elversnak

Vi får lejlighed til at tale med de to elverkvinder fra Cormanthor, Lady Amy og Saya Katja. Vi får mere at vide om, hvordan de er blevet forsigtige med at kaste magiske formularer af 8. power og højere, der trækker på det magiske væv. Cormanthors elvere har besluttet foreløbigt kun at kaste sådanne formularer som tung- eller meta-magi, medmindre det er absolut nødvendigt at kaste dem som almindelige formularer. Keflin har tænkt sig at gøre det samme.

Lady Amy og hendes søster, Coronal Ilsevele Miritar, er i øvrigt kommet fra elvernes retræte på Evermeet til Cormanthor, fordi de ikke synes at elverne skal forlade Faerûn og fordi de vil genopbygge Cormanthor og Myth Drannor til fordoms pragt.

Vi diskuterer, hvad vi ved om skygge-magi, og de "shadovar" folk vi mødte i Tilverton på jagt efter phaerimm. Disse folk er fra City of Shade, som muligvis er en by fra det gamle Netheril imperium, som har været i Plane of Shadow også kendt som Shadowfell, siden Netherils fald og som lige er vendt tilbage til vor verden. Måske de er en del af KaosFyrsterne Shar og Cyrics plan om at udfordre Mystras magi?

Jean kan i øvrigt bidrage med en teori eller synspunkt om, at "skygge" i skygge-magi ikke har sit navn fra mangel på lys, men deriimod fra en forestilling om hvordan verdens kræfter er indrettet. For almindelige mennesker og magikeres synspunkt er Magi en kraft ud over den naturlige kraft. For andre er Skygge en svagere version af det, som de udødelige besidder. Fra en synsvinkel kan noget skabes ved at tilføje ting, fra en anden synsvinkel kan noget skabes ved at fjerne ting, som f.eks. forskellen på at opbygge en skulptur med ler eller tilhugge en skulptur ved at fjerne det, som ikke skal være en del af skulpturen. Visse ting er nemmest at gøre på den ene måde, mens andre ting er nemmest på den anden måde. Nogen ting kan gøres på begge måder.

Lady Amy kender kun én anden drow-menneske hybrid (halv-drow) og vil gerne sikre sig, at Keflin ikke er denne anden meget farlige person. Keflin foreslår at bruge Spirit Communication, så Lady Amy kan være sikker på dette. Hun har aldrig prøvet dette før, men er villig til at gøre det, og ved så at det er sandt, når Keflin forsikrer at han ikke er den person, som Lady Amy ikke vil sige højt men kun skrive på et stykke pergament: Daedalus Montforce. Denne halv-drow, hvis han altså er hvad han udgiver sig for, er en af KaosFyrsternes agenter eller udvalgte. Vi har hørt navnet nævnt før af Lord LeFeye tilbage i vores tidsrejse til Stallac Benadis kasematter under Zhentil Keep i 1373 i Dark Sunset eventyret.

Saya Katja taler ikke så meget som Lady Amy, men til gengæld har hun rejst så meget i de menneskelige lande i Faerûn at hun taler vores sprog perfekt uden accent. Hun veksler bl.a. nogen ord med Sato omkring den store sværdsmed i Sembia, Anton de LaFayette.

Vi fortæller ikke de to elvere noget om vores kommende mission, som vi tror Mahrlee ikke vil have spredt.

Ridderslag

Viansola og de andre elvere fra Halafar bliver optaget i ridderordenen High Order of the Song (Arata Drannan), hvis formål er at fremme samarbejde mellem elvere og mennesker i Sembia, Cormanthyr, og Dale Lands, i en ceremoni vi får lov at overvære. Vi bemærker at der også er to halv-elvere, som er riddere i ordenen; søskendparret Jenna og Alex, der begge er Knight Major of the Song.

Symbol på medlemskab er en broche med symbolet for sang og musik - en G-nøgle. Brochen bæres normalt ved hjertet. Brochen er af sølv for Esquires og af guld for Knights, Companions og Champions. Medlemmer kan også bruge symbolet som brodering på kappe eller andet.

Viansola Alavara bliver udnævnt til Knight of the Song og de fire andre, Keletheryl Nardoth, Lorsan Thartorian, Eshenesra Nardoth, Hiflanyl Nardoth, bliver udnævnt til Esquire of the Song som er trinnet under ridder. Om et år, hvis elverne ønsker at fortsætte med at bidrage til ordenens mission, vil de blive forfremmet. I mellemtiden vil Viansola fungere som deres leder.

For første gang ser vi Lord Jean Patrice optræde i fuld officiel adelig påklædning, deriblandt en sort kappe med stjerner på med en ravfarvet rose i midten. Jean og Lady Amy står for selve udnævnelsen til Esquire og Ridder, med Knight Master Commander Saya KatiJanna Ulondarr som ceremonimester.

Graderne i denne orden er som følger i stigende orden:

High Order of the Song

Kun når det skal være meget formelt bruges "of the High Order of the Song", ellers bruges kun "of the Song".

 

Esquire of the Song (Master/Mistress)

 

Knight of the Song (Sir/Saya)

Companion of the Song (Sir/Saya) - ridder-ækvivalent som støtter med f.eks. magi/psi/mystik

 

Knight Senior of the Song

Champion of the Song - ækvivalent med Knight Senior, som støtter med f.eks. magi/psi/mystik

 

Knight Major of the Song

 

Knight Master Commander of the Song

* Saya KatiJanna Ulondarr, Knight Master Commander of the High Order of the Song ("Katja")

 

Lord/Lady Protector of the High Order of the Song (Lord/Lady Song)

* Lord Jean Patrice grand Saint Just, Lord Protector of the High Order of the Song (Lord Song)

* Lady AmyLynne Fiona Miritar, Lady Protector of the High Order of the Song (Lady Song) ("Amy")

Næste Gang4. februar 2015 12 - 21 Marpenoth (10) 1380 DR

Sembia og Cormanthyr

Rauthauvyr's Road

Efter vores træning er overstået for denne gang er det på tide at komme videre med vores, og Mahrlees, mission med de to skyggesværd. Mahrlee kan fortælle, at vores næste træk er at opsøge "Historiefortælleren" for at få relevant information.

Historiefortælleren er en tidløs sjæl i en ung krop. Pigens mor er menneske og faren er elver og de er alle elskede medlemmer af elversamfundet de lever i, hvilket er nærmest enestående. Måske vi andre kender nogen fra elverskoven, som kan give os nærmere information om navn og sted? Vi ved at Dirk er derfra, men det viser sig at Sharantyr ved hvem det er: Veluthil Silverbow, datter af Jhessail Silvertree og Merith Strongbow fra Knights of Myth Drannor. Sharantyr ved også hvor i elverskoven de bor, og hun kan vise vej dertil.

Vi bliver enige om, at Jean holder de to skyggesværd i en semi-permanent Pocket Dimension, og at ingen rører ved sværdene før det bliver absolut nødvendigt, hvilket Mahrlee mener det bliver for at afslutte missionen med at uskadeliggøre dem.

Vi drager så afsted nordpå ad Rauthauvyr's Road igennem Sembia, igennem nogen af Dalene og ind i Cormanthyr. Efter otte dages rejse i godt tempo til fods, forlader vi vejen i nærheden af byen Essembra og begiver os helt ind i elvernes skov.

Det varer ikke længe før vi bemærker, at nogen holder øje med os, og ganske rigtigt efter et stykke tid er der en elverkriger, som giver sig til kende med et pileskud foran os, hvorefter han vil høre hvem vi er og hvad vi vil. Han kender Sharantyr og hilser respektfuldt på hende, men Keflin (vores svart-halvelver!) fører ordet og fortæller hvad der bliver bedt om, men ikke noget om vores mission som sådan. Vi får lov at fortsætte, hvilket vi så gør, og er nu yderligere to dages rejse inde i skoven på vej i østlig retning.

Næste Gang13. april 2015 21 Marpenoth (10) 1380 DR

Cormanthyr

Tangled Trees

Vi når frem til en elverlandsby på bredden af en flod. Det er her Merith Strongbow og Jhessail Silvertree bor sammen med deres datter Veluthil og andre elvere. Vi får at vide at Jhessail er tilstede og sandsynligvis er hjemme, hvilket hun er. Merith er måske ude at føjte med andre Knights of Myth Drannor - han er der i hvert fald ikke. Jhessail og Sharantyr hilser varmt på hinanden, og vibliver inviteret indenfor. Vi forklarer at vi er kommet for at besøge Historiefortælleren, som vi har fået at vide er hendes endnu ikke voksne datter Veluthil Silverbow, som vi gerne vil have lov til at møde og tale med.

Jean og Sato hjælper Jhessail med at forberede noget mad, mens vi taler med Jhessail om Veluthil og hendes specielle evne. Veluthil kan fortælle historier, som hun rent logisk ikke burde kende til, og hun læserhistorier op fra og skriver nye historier ind i en stor bog, hun har. Jhessail har prøvet i smug at kigge i bogen, men når hun ser i den, er alle siderne blanke!

For at få fortalt historier af Veluthil må man også selv fortælle hende historier, og helst historier hun ikke har hørt før og gerne noget man selv har oplevet.

Veluthil er et sted ude i skoven sammen med sin ven dragen, men Jhessail forventer at hun er hjemme til aftensmad, hvilket vi så vil vente på...

Næste Gang27. april 2015 21 - 22 Marpenoth (10) 1380 DR

Cormanthyr

Herstory

Historiefortælleren Veluthil Silverbow kommer hjem til aftensmaden som forventet, og vi hilser på hende. Hun virker som en meget positiv og sprudlende pige, som i øvrigt er ligeså rødhåret som sin mor.

Næste dag tager vi med Veluthil for at høre og fortælle historier; det foregår ude i skoven så Veluthils ven, dragen, kan lytte med. Vi ser dog intet til dragen, som foretrækker at pusle rundt uset i nærheden.

Vi fortæller historier om vores seneste eventyr.

Sharantyr fortæller om hvordan hun sammen med to Harper venner besøgte Shadowhome (Skyggehjem) i det som kaldes Plane of Shadow eller Shadowfell. Shadowhome er hjem for en klan af formskiftende menneskelige eller menneskelignende væsner som Harperne har kæmpet imod i Faerûn i århundreder, og som er mestre i noget magi - sandsynligvis Skyggemagi. Disse væsner kalder hun og Harperne for Malaugrym (Malaug-rym) efter en forfader ved navn Malaug. Selv kalder de sig Shadow Masters. Sharantyr går dog ikke i detaljer om selve besøget i Shadowhome, da dette åbenbart er et ømt punkt hun helst ikke vil tale om.

Veluthil fortæller følgende historier før og imellem vores historier:

Næste Gang6. juli 2015 22 Marpenoth (10) 1380 DR

Cormanthyr

Karma og Teleport

I forbindelse med vores deling af historier med Veluthil bruger Keflin sine Spirit Senses for at se den drage, som rusler rundt i nærheden; han kan se at det er en drage og at den har meget højt karma niveau, hvilket Sharantyr og Mahrlee også har. Veluthil er på en eller anden måde beskyttet, så man ikke kan se hendes karma niveau.

Vi beslutter også at træne hurtig exit fra farlige kampsituationer ved hjælp af Jeans evner til at Teleporte os væk, og vi vil aftale kodeord tilsvarende "Atlantis" for vores metakoncert; dels et kodeord for at Teleporte kun Black Avengers, og dels et kodeord for at Teleporte både Black Avengers og ledsagere. Da Jeans Teleport evner kan modstås ved at save, vil vi træne sådan at alle ved hvordan det føles og kan undgå at modstå det ved et uheld.

Vi tager tilbage til elverlandsbyen og forbereder os på at drage videre mod Myth Drannor...

Næste Gang12. august 2015 22 - 25 Marpenoth (10) 1380 DR

Cormanthyr

Gamle og nye bekendtskaber

Vi overnatter i elverlandsbyen, som hedder Tangled Trees, og næste morgen siger vi farvel og drager mod Myth Drannor for at finde Mønsteret, hvortil de to Artefakt sværd, Shadebinder og Shadowbringer, skal returneres. Undervejs benytter vi chancen til at træne hurtig exit fra farlige kampsituationer ved hjælp af Jeans evner til at Teleporte os væk; alle prøver hvordan det føles, og vi aftaler nogen kodeord for at igangsætte Teleport med og uden ledsagere.

Efter to dages rejse kommer vi tilbage til vejen og til The Standing Stone, der blev rejst for at fejre menneskers aftale med Cormanthors elvere.og som markerer år 0 DR i Dale Reckoning. Vi fortsætter ind i skoven på den modsatte side af vejen, og lader Sharantyr føre os mod Myth Drannors ruiner.

Sharantyr advarer os imod at bruge magi til at holde os skjult, når vi kommer til Myth Drannor, da dette kan risikere at markere os i stedet for at maskere os som følge af interaktion med den Mythal magi, som dækker området. Det er således bedst at bruge ganske almindelig omtanke, stilhed og diskretion, når man helst ikke vil opdages af de mange potentielle fjender i området.

Undervejs begynder Mahrlee at spørge os ud startende med Keflin, om "Amber Rose" siger os noget, da det er noget hun leder efter? Keflin og måske andre kommer i tanker om, at Jean under ridderslagsceremonien i Sembia bar sine fulde regalier inklusive en sort kappe med en ravfarvet rose "Amber Rose" mellem stjerner på baggrund af en sort himmel. Jean kan bekræfte, at dette er hans families adelsmærke. Mahrlee kigger eftertænksomt på Jean.

Vi nærmer os Myth Drannor fra syd og krydser floden ved Tilver's Dam og fortsætter nordpå langs vestbredden af floden, som udvider sig til en slags sø med en lille ø, hvortil der går en solid stenbro med tårne i hver ende. Vi ser elvere på vagt i skovbrynet, og ved brotårnet ser vi fem personer, der viser sig at være AmyLynne (Amy) Fiona Miritar, KatiJanna (Katja) Ulondarr, Artan Silverhand (Mark Wus bror) som nogen af os kender fra eventyr i Kara Tur, hvor han hjalp os med at bekæmpe Ambuchar Devayam. Derudover er der Artans to unge kvindelige assistenter og lærlinge: Beluane "Brighteyes" Alkath, og Natasia Dragonchild.

Beluane hilser os varmt og sprudlende, men Natasia er ganske kølig; hun er den lille pige, hvis mor i drageform Black Avengers kæmpede mod og dræbte for mange år siden, hvorefter Tong Po, æret være hans minde, skar pigens ene finger af for at få fat i en ring. Fingeren ser dog intakt ud nu. Natasia genkender tydeligvis Keflin og Moric og vice versa. Hun spørger efter Tong Po og får at vide, at han er død. Sato begynder at fortælle, at Tong Po er reinkarneret, men Jean afbryder Sato ganske hårdt inden han kan sige, hvem Tong Po er reinkarneret som. Lidt senere undskylder Jean sin ukarakteristiske hårde tone overfor Sato, der også selv synes at reinkarnation er en ny begyndelse, og at der ikke skal rodes for meget i Tong Pos nye liv.

Artan er her åbenbart af samme grund som vi, nemlig for at "returnere noget til noget andet", ligesom Amy også er. Der har igennem den seneste måned også været andre her før med samme formål. Artans dominerende måde at lede på får Mahrlee til at reagere kraftigt med en udtalelse om "hvem døde og gjorde dig til konge af Myth Drannor?". Artan bliver meget korrekt i sin tiltaleform og præsenterer sig som Lord Artan Baron de Silverhand, Chosen Voice of Midnight. Marhlee præsenterer sig som Mahrlee Draco Sapphira, og hun er på mission for en guddom som ikke er Artans! Artan ser på Jean med et bedende blik, og Jean går ind med sine diplomatiske evner og udglatter situationen. Mahrlee spørger efterfølgende Keflin via vores Conference om vi kan stole på Artan, og Keflin svarer bekræftende.

Artan og Keflin udveksler historier, om hvad der er sket i vores liv siden sidst, inklusive de Black Avengers, som ikke er tilstede. Artan er blevet gift med dronning Yilanas kusine, og har startet et nyt adelshus i Sembia - House de Silverhand med ansvar for baroniet Surd nær Yhaunn. Keflin kan bl.a. fortælle at Douglas fornylig har valgt Magi frem for Skygge, hvilket Artan bifalder.

Næste Gang2. september 2015 25 Marpenoth (10) 1380 DR

Cormanthyr

Mønsterborgere

Efter vi har talt med Artan et stykke tid, fortæller Lady Amy os at elverne har planlagt et forsøg på at rense Myth Drannor for djævle og dæmoner, hvis reparationen af Mønsteret lykkes, og eventuelt efter de også har repareret den Mythal, som dækker området. Hun spørger til om vi er interesseret i at deltage i en sådan aktion; Moric melder sig straks og vi andre udtrykker interesse, men vil lige høre nærmere om den taktiske og strategiske situation, når vi når dertil.

Ud af en portal kommer en mand, som præsenterer sig som Kragen (Crow). Han er kommet for at tilbyde Studentens hjælp med information og gode råd om Mønsteret. Studenten er Mesterens discipel. Mesteren er Studentens og Studinens Mester for Kaotisk Struktur. Det hele er meget mystisk, men efter lidt diskussion vælger vi at acceptere Studentens hjælp.

Hvis vi ikke bliver bundet noget på ærmet, er Mesteren Karsus Katorian, der i forgangne tider fravristede Mystryl kontrollen over Vævet, hvorefter Mystra måtte samle stumperne op. Studenten og Studinen skulle så være Karsus' lærlinge. Kragen fortæller at Studenten vil komme forbi senere, måske i dag.

Amy, Artan og hans assistenter hjælper Keflin, Moric, Sharantyr og Mahrlee ind igennem broen, der ud over at føre over til den lille ø, også fører ned til en slags hule, som i virkeligheden ikke er i Faerûn men i en dimensional boble i Feywild, som er en slags magisk modsætning til Shadowfell (Plane of Shadow). For at gå ned til Mønsteret skal man lukke øjnene og TRO på, at man kan gå igennem broens sten i stedet for at gå oven på dem.

Vi får at vide at oplevelsen af Mønsteret afhænger af, hvor meget magi man har, så Moric og Sharantyr bliver sendt i forvejen for at se, hvordan Mønsteret ser ud for nogen uden det mindste gran af magi. For Sharantyr og Moric ligner det en kæmpestor plan flade af uforgængeligt materiale, hvor der er mystiske symboler og tegninger. Man kan ikke psionisk sanse ind i det, og Moric får hovedpine når han prøver, og det føles meget farligt. Udenfor det levende Mønster i den store hule er der noget, som nu er dødt eller inaktivt, men som nok tidligere var en del af et lidt større Mønster.

Moric og Sharantyr går tilbage og henter Artan, Keflin, Mahrlee, Amy, Beluane og Natasia, så alle kan se Mønsteret, der reagerer på tilstedeværelse af magi. Beluane, Natasia, Moric og Sharantyr ser nu, at der er en slags dis henover Mønsteret, der gør at de ikke kan se ind til centeret. De to assistenter aner også noget mere, som de ikke helt kan se. Amy, Artan, Keflin og Mahrlee "ser" eller oplever en mindst fire-dimensional struktur, hvor der ligesom "ovenfra" regner Mana ned, der herefter strømmer udad og fordeles i verden, mens der desværre igennem nogen huller, hvor der er taget tråde ud af masker i Mønsteret, pibler noget helt forkert kaotisk op "nedefra" og flyder igennem visse steder, hvor der burde være Mana. Dette "forkerte" finder vi senere ud af, er det skygge-magikere eller logrister kalder Anam, og som burde være i skygge-vævet.

Udenfor kommer Studenten igennem en portal, hilser Jean ved at sige "tak for mad" med et smil, og præsenterer sig som Fahroud. Efter en kort samtale med Jean og Sato, går han igennem broen ned til de andre ved Mønsteret. Jean forklarer at han i sine yngre dage prøvede at tage en tur til det magiske rige Halruaa, men blev stoppet og arresteret, da man ikke bare sådan kan rejse uinviteret ind. Mens han var der lavede han mad til bl.a. Studenten, Fahroud, og Studinen, og det var en succes. Lidt efter lader Jean Sato følge efter til Mønsteret, mens Jean bliver udenfor med de to artefakt-sværd.

Ifølge Fahroud skabte Mesteren (Karsus), hvis navn han ikke vil nævne i nærheden af Mønsteret, det hvis rester vi ser her, for at få midlertidig kontrol over Magien i verden, så han bedre kunne bekæmpe de phaerimm, som Netheril brugte alle sine ressourcer på at bekæmpe. Det lykkedes Mesteren at vriste kontrollen over Vævet fra Mystryl, men han havde ikke taget højde for at OverLord Ao sagde. "FORBUDT!" og vristede kontrollen fra Mesteren igen, hvorefter stumperne af det, som Mønsteret var en del af, faldt her.

Det nogen af os må gøre er at "gå" Mønsteret igennem med hver vor artefakt indeholdende en tråd, som tidligere er blevet taget ud af Mønsteret her. Fahroud tæller i alt syv sådanne huller i Mønsteret. Amy har en artefakt, hvilket Artan også har, og så mangler der altså stadigvæk nogen. Trådene skal så bringes derhen i Mønsteret, hvor de oprindeligt blev taget fra.

Når man går ind i Mønsteret bliver ens aktualiserede magiske evner (niveauer, resistans, specialisering) konverteret til potentiale (kXP), afhængig af hvordan man bevæger sig igennem det. Når man går ud af Mønsteret bliver ens potentiale (kXP) aktualiseret igen men ikke nødvendigvis på samme måde (niveauer, resistans, specialisering). Det er farligt at gå ind men endnu farligere at gå ud, så det optimale er at finde en vej ind i Mønsteret, som konverterer alt ens aktualiserede magiske potentiale, sådan at man har mest muligt til rådighed, når man går ud igen. Mahrlee har tidligere fået noget tilsvarende at vide som princippet: "Choose the Path of your Experience or choose Death!". Den optimale vej ind i Mønsteret afhænger også af den artefakt, man bringer med ind og af hvor artefaktens tråd skal tilbage til. Den korteste vej ind i og ud af Mønsteret svarer til det aktualiserede potentiale, som en Lord High Wizard (30. niveau magist) har.

Der er to spørgsmål som bliver stillet, som vi endnu ikke har svar på:

Når Mønsteret og eventuelt elvernes Mythal er repareret, vil de phaerimm som var her før så komme tilbage? Amy og elverne har selv overvejet dette, men de kender ikke svaret. Fahroud bekymrer sig ikke så meget om de ca. 40 phaerimm, som var i Myth Drannor; han bekymrer sig om de 400+ phaerimm som i sin tid blev spærret inde bag en "Sharn Mur", hvor de 40 bare var det mindretal som undgik at blive fanget.

Hvordan fungerer det, hvis Moric eller Sharantyr skal redde nogen fra Mønsteret? Fahroud kan ikke svare på dette spørgsmål, som jo er fra en helt magisk talentfri synsvinkel, men han vil se om han kan finde et svar til i morgen.

Fahroud tager afsted men vil vende tilbage i morgen og vil stille sig til rådighed i tilfælde af, at andre som skal gå Mønsteret har andre spørgsmål.

Næste Gang23. september 2015 25 - 26 Marpenoth (10) 1380 DR

Cormanthyr

Lys

Vi diskuterer lidt frem og tilbage om hvilke motiver Karsus og hans Student, Fahroud, har, og om vi kan stole på dem.

Når vi igen samles udenfor brotårnet, er der kommet en ny deltager til reparation af Mønsteret: Svanemøen Maybeth of Gwynneth fra Monshae Øerne. En svanemø (swanmay) kan skifte mellem menneske og svaneform, og hun fløj i svaneform det sidste stykke hertil jagtet af en dæmon, som blev slagtet af Studenten med noget, der for Jean lignede en kombination af Mønster og Logrus - et kraftfelt skabt med den ene hånd, som blev kombineret med en mørk kraft fra den anden hånd, der knuste dæmonen og sendte den væk fra denne verden. Derefter forsvandt Fahroud igennem en nyskabt portal mens han smilede og blinkede til Jean uden at svare på spørgsmålet om, hvad det var for noget magi han lige brugte.

Maybeth vidste heller ikke før nu, at hun skal samarbejde med andre for at reparere Mønsteret. Hun har en artefakt stav med sig, og bliver ledsaget ned til Mønsteret af Beluane og Keflin, og kort efter følger Jean og Mahrlee sammen med de to sværd. Keflin prøver at holde Shadowbringer og Mahrlee prøver at holde Shadebinder, mens de stirrer in i Mønsteret. Lidt senere holder Jean også i Shadebinder sammen med Mahrlee.

Mens nogen af os er nede ved Mønsteret kommer der yderligere en gruppe vandrende op ad vejen langs floden. Sato genkender den ene mands tøj som noget, der bæres af en præst af Osiris, som tilbedes bland andet i det sydligere land Mulhorand. Præsten viser sig at hedde Sinfi Mennanon og er Ypperstepræst af Osiris og en hellig mand, ifølge sin bror Lord Ehmet Mennanon, der er troldmand og som taler Faerûn tilstrækkeligt godt i modsætning til Sinfi. De ledsages af en squad af livvagter. Som de fleste andre bortset fra Artan, har de heller ikke fået at vide at Mønsteret, eller "Strukturen" som Ehmet kalder det, skal repareres synkront af flere deltagere.

Lidt senere får Ehmet og Sinfi mulighed for at inspicere "Strukturen", og Ehmet vil gerne holde en ung kvinde i hånden på vej ned, men det vil Sinfi ikke da hans hellige kraft ikke må svækkes ved at røre en kvinde, så han tager sin bror i hånden.

Jean foreslår at vi alle får en god nats søvn i brotårnet, så vi går alle til ro og håber at elverne udenfor holder monstrene væk.

Skygge

Tidligt om morgenen vågner Keflin af en drøm, hvor han blev opvarmet af solskin. Det viser sig at være fordi Jean har fyldt Keflins buffere op med kraft til grænsen, hvor Keflin begynder at lyse. En gennemsigtig form af Jean sidder og betragter Keflin, og når Keflin vågner får han et brev af Jean. Ved siden af Keflin ligger Shadowbringer, det ene artefakt sværd som er Keflins opgave. Jeans spøgelsesformforsvinder og Keflin læser brevet og vækker derefter Moric og Sato der også får brevets indhold at vide:

Kære venner,

Der var en balance i Vævet, som blev ændret ved Mystryls fald, som igen blev udfordret ved Mystras fald og efterfølgende død, og som er blevet yderligere skadet igennem århundreders optrævling af masker i Vævet for at skabe denne eller hin Artefakt af Mønster eller af Logrus.

Mahrlee og jeg har begge studeret Mønsteret under Myth Drannor grundigt og fra enhver tænkelig vinkel med henblik på at føre Shadebinder ind, hvor den oprindeligt blev taget fra. Men selv forenet kan vi ikke se en måde at gøre dette på; ikke fra denne side af Mønsteret. Men fra den Spejlede side i Logrus kan vi gøre det. Måske der er andre Skygge Artefakter, som returneres til Logrus, ligesom vi kender til Artefakter som skal returneres her i Mønsteret? Det tror vi.

Shadowbringer skal returneres og skaderne på Mønsteret udbedres, ved at Keflin går Mønsteret igennem sammen med andre udøvere af Magi og deres Artefakter. Denne opgave tilfalder imidlertid ikke Mahrlee eller mig. En lignende Skæbne, men en anden vej, ligger foran os, hvor vi forenet må føre Shadebinder igennem Skygge og danse i Logrus for at udbedre skader fra Spejlets modsatte side. Sharantyr drager med os for at hjælpe, som Midnight bad hende gøre.

Forsøg ikke at stoppe os eller følge os derhen, hvor vi må gå. Ligesom at jeres opgave skal udføres i Mønsteret under Myth Drannor af jer, så skal vores opgave udføres i Logrus i Skyggehjem af os. Vi må løse hver vores opgaver steder som er langt fra, men dog alligevel tæt på, hinanden.

Vi har valgt ikke at involvere jer eller de andre Højmagikere i vores beslutning, da tanken om at skulle hjælpe Skygge og Kaos for samtidigt at hjælpe Magi og Mønster, næppe ville falde i god jord hos andre magikere. Derfor har vi valgt at tage Shadebinder og gå den mørke vej i Shadowfell uden at give besked eller diskutere det først. Vi håber at I kan tilgive os.

Det er vores fornemmelse, at afslutningen på vores færden igennem Mønster og Logrus må ske parallelt, og derfor kan Sharantyr og Moric måske med psionisk kommunikation synkronisere hvornår vi påbegynder nedstigning i Orden og Kaos. Forhåbentlig kan I overtale de andre Højmagikere om at vente på dette. Af sikkerhedsgrunde bør ingen forsøg på kommunikation mellem andre end Sharantyr og Moric risikeres, da tanken om en slags kortslutning mellem Mønster og Logrus giver mig visioner om overvældende død og ødelæggelse.

Vores tanker og håb er med jer, som vi tror også jeres tanker og håb er med os.

Jean Patrice grand Saint Just

Sharantyr of Shadowdale

Mahrlee Draco Sapphira
 

Vi vækker så Artan og AmyLynne og fortæller dem nyhederne om faneflugt, men vi lader de andre sove indtil videre.

Moric kontakter Sharantyr psionisk for at få at vide, om brevets indhold er rigtigt og at det ikke er et snydebrev fra nogen, somhar bortført vores venner og ledsagere. Sharantyr kan fortælle at den er god nok. Jean og Mahrlee er i øvrigt "smeltet sammen" som ét væsen, noget Sharantyr selv tidligere har prøvet med en anden, og Sato kan også fortælle at han har prøvet det; dog holder han det privat at det var med Anna de LaFleur.

Sammensmeltningen, der kan ophæves igen, summerer de to involveredes evner til et stærkt og vanedannende hele.

Sharantyr kommer med nogen galgenhumoristiske kommentarer om, at de nu er på vej tilbage i Skyggehjem, hvor hun selv kun med nød og næppe slap væk fra med røven i behold for 20 år siden.

I Skyggehjem bor der (bland andet?) Malaugrym, eller Shadow Masters som de kalder sig selv, som er formskiftende væsner, der i århundreder har været i krig med Harperne og med Mystras udvalgte. Artan kan dog fortælle, at der fornylig er lavet en våbenhvile hvor begge sider undersøger, om de kan holde op med at slå hinanden ihjel. Storm Silverhand forhandler for Harperne og Mystras udvalgte.

Diskussion om motiver ender ud i, at vi tror på at Jean og Mahrlee har følt det nødvendigt at løse problemet fra den spejlede side i Skygge, og at de ikke har lumske bagtanker. Om det er klogt og om der er andre som skal reparere Logrus, ved vi ikke.

Keflin beder en bøn til sin gudinde, Dahlia, for at høre nærmere om vores videre forløb. Dahlia kommunikerer beredvilligt og med varme og humor. Dahlia kan bekræfte at Studenten har tjek på de tekniske aspekter af at gå i Mønsteret, men hun vil ikke udtale sig om motiver eller om Logrus og Skygge. Har alle fået tilladelse af artefakternes skabere til at ødelægge dem ved at returnere dem til Mønsteret? Amy og Artan mener at de har fået at vide af deres egne guder at Symrustar og Lathander er indforstået. Dahlia og Midnight har intet imod at Shars artefakter bliver ødelagt og de har ikke spurgt... men Keflin må da gerne spørge Shar, hvis han vil, men det vil han ikke!

Dahlia kan fortælle at Keflin vil ikke selv kunne få sin Skygge Resistans tilbage, når han går ud af Mønsteret, men det bør han ikke bekymre sig om før han er ude igen.

Som afslutning foreslår Dahlia at Keflin hilser AmyLynne Fiona Miritar af kongelig højelverslægt, ved at kysse hende på kinden og sige "Du må godt!" fra Symrustar. Det gør Keflin så, og AmyLynne bliver helt paf og målløs i et stykke tid, hvorefter hun får fremstammet et "Tak!".

Vi andre morer os lidt over situationen.

Næste Gang7. oktober 2015 26 Marpenoth (10) 1380 DR

Cormanthyr

Daggry

Vi venter til morgenmaden med at fortælle Ehmet og Sinfi Menanon og Maybeth of Gwynneth om, at Jean, Mahrlee og Sharantyr er draget afsted. De to Mulhorandi brødre har intet kendskab til Logrus eller Skygge magi, så de har ingen mening om det vi fortæller dem. Maybeth derimod er meget skeptisk over, at nogen er gået over til den mørke side for at reparere den onde magi; hun synes det er en tung pris at betale, at skulle reparere Logrus for at Mønsteret kan blive repareret.

AmyLynne forlader os i nogen timer for at gøre andre ting. Derefter får vi flere besøgende, der kommer op langs floden samme vej, som vi kom fra. vores gamle kendinge Iyemasu Nakasone og Sung Kuan Hong fra No Shinkai, som vi senest så i Tempat Larang. Med dem er stormester munken Xong Xu Nuk fra Fire Dragon Monastery i Tu' Lung. Med dem er en squad af livvagter. Iyemasu Nakasone udbryder med en blanding af irritation og respekt, når han ser os: "De er alle vegne!".

Senere hører og ser vi tegn på kamp mellem dæmoner og nogen andre nordfra, inde fra Myth Drannor by, og lidt senere ser vi en gruppe bestående af to røde troldmænd fra Thay og deres squad af lettere skadede livvagter. Med det samme Ehmet ser de røde troldmænd fra Mulhorands arvefjende Thay, kaster han straks angrebsmagi i form af en Meteor Swarm, som Artan lynhurtigt blokerer med en Prismatic Wall. Sato overtaler Sinfi til at stoppe sin brors angreb med lidt hjælp fra Artan.

De nye ankomne er Vaeynor Ulmiss, Rød Troldmand af Thay, som fører ordet, og hans overordnede Lord Baerun Zhul of Thay. Keflin, som komer lidt senere tilbage fra Mønsteret, ved at Lord Baerun Zhul er en af de 8 Zulkirer i Thay, altså øverste for én af de 8 skoler af magi. De to røde troldmænd er for arrogante til at være interesseret i at præsentere sig for eller vide hvem, de tilstedeværende ikke-magikere er.

Da de to røde troldmænd ser Keflin, starter de begge noget synligt defensiv magi indtil de har sikret sig, at Keflin ikke er Daedalus Montforce. Keflin er en lille smule skuffet over, at det ikke var ham selv, de havde den respekt for.

Alle nyankomne, på nær livvagter, får mulighed for at inspicere Mønsteret og får at vide det meste af, hvad vi allerede ved om det. Hvad vi ved eller tror om Logrus og Skygge, diskuterer vi ikke medmindre de spørger, hvilket de ikke gør.

Ruteplanlægning

Studenten Fahroud vender tilbage igennem sin sædvanlige portal, og kort derefter kommer AmyLynne også tilbage. For første gang hører vi Zulkir Baerun Zhul fra Thay sige noget højt, da han respektfuldt præsenterer sig for Fahroud.

Studenten vil fortælle om en måde som er nyttig til at forstå, hvordan det er at navigere Mønsteret; han gør det dog klart at det ikke er Sandheden om Mønsteret, men en nyttig forenkling som dødelige kan forstå. Studenten har i øvrigt besluttet sig for at være tilstede og overvære, når de syv magikere med hver sin artefakt skal gå i Mønsteret.

Navigering af Mønsteret

Mønsteret består af et centralt område, Øjet, og udenom det er der Zoner, der igen er inddelt i Felter. Zonerne ligger udenpå hinanden som lagene i et løg med Zone 1 tættest Øjet, mens hver Zone sideværts er inddelt i Felter. Der er for nuværende 110 Zoner udenom Øjet med et antal forskellige Felter. Mønsteret er strengt og utilgivende.

For et væsen helt uden Magi vil Mønsteret yde begrænset modstand, men til gengæld ikke føre vandreren igennem de dimensionale Slør ind til Øjet. For en sådan vandrer eksisterer Øjet simpelthen ikke og den inderste Zone synes at være centrum. For hver Zone man betræder, tager man 3 HP i udødelig skade, mens hvert Felt man betræder sideværts tager 1 HP i udødelig skade, som kun regenereres på grundlæggende niveau og ikke kan helbredes med 1. power effekter.

For et væsen med Magi vil Mønsteret opføre sig på tre måder: Dekonstruerende indtil Øjet nås, Passivt inde i Øjet, Aktualiserende når Øjet forlades indtil man er ude af Mønsteret igen. Når man halvvejs ind i Mønsteret når man Point of no Return, hvor man har bedst chancer ved at fortsætte til Øjet før man går ud igen.

Dekonstruerende: Hver Zone der betrædes dekonstruerer Niveau, Resistans eller Specialisering tilsvarende 50 kXP på en måde, der afhænger af hvilken vej man går. Disse kXP bliver så potentielle (ubrugte) igen. For hvert Felt man betræder sideværts dekonstrueres der 10 kXP på en måde, som afhænger af hvilken vej man går. Hvis man ikke har nok kXP at dekonstruere, tager Mønsteret i stedet 1 SSP og 4 HP som udødelig skade per manglende kXP.

Aktualiserende: Hver Zone der betrædes aktualiserer Niveau, Resistans eller Specialisering tilsvarende 50 kXP på en måde, der afhænger af hvilken vej man går. Disse kXP er så brugt. For hvert Felt man betræder sideværts aktualiseres der 10 kXP på en måde, som afhænger af hvilken vej man går. Hvis man ikke har nok kXP at aktualisere, tager Mønsteret i stedet 2 SSP og 8 HP som udødelig skade per manglende kXP.

Der er 10 Slør i yderkanten af zone 2,4,6,8,10,20,30,40,50 og 60, som et væsen med Magi skal passere både på vejen ind og ud. Det inderste Slør er lettest at passere (Save sg26) med stigende sværhedsgrad ud til yderste Slør (Save sg35). Hvis man ikke evner at passere et Slør i et bestemt Felt, bliver man tvunget ind i andet Felt og prøve der, men man tager også 10 SSP og 40 HP som udødelig skade. Da man ikke nødvendigvis på forhånd kan vide, hvilke Slør i hvilke Felter man har vanskeligt ved at passere, bør man på forhånd have alternative ruter igennem Mønsteret.

Keflin vælger at bruge kXP til at øge sin Visdom fra 22 til 24 for at maksimere sit vilje save fra +29 til +30.

Artan og AmyLynne virker selvsikre på, at det nok skal gå for dem at navigere Mønsteret. Maybeth mener at der er en teoretisk risiko for at hun kan fejle, men det er ret usandsynligt. Keflin er lidt mere sikker end Maybeth i sin udmelding. Baerun Zhul af Thay ser ikke bekymret ud, men vi ved ikke om han er ligeså sikker som han ser ud. Ehmet og Kuan ser bekymrede ud men siger ikke noget.

Ud fra Studentens beretning om Mønsteret vurderer Moric, at han lige kan nå ind i Zone 4 og ud igen af den kortest mulige vej (642 HP), hvis han skal hente Keflin. Sato kan nå ind i Zone 108 og ud igen (230 kXP, 40 SSP og 160 HP), hvis det absolut skal være.

Den mest hensigtsmæssige plan lader til at være at gå udefra ind til Zone 2 uden svinkeærinder, og derefter navigere igennem felter indtil Øjet. På vej ud bør man så gå så direkte som muligt ud til Zone 61 og først frivilligt navigere felter derefter.

Næste Gang28. oktober 2015 26 - 28 Marpenoth (10) 1380 DR

Cormanthyr

Røget Magi

Alle erklærer sig efterhånden parat til Vandringen i Mønster, og Moric sørger for at han og Sharantyr koordinerer og synkroniserer de to sider, som skal repareres samtidigt. Kommunikationen med Sharantyr afslører, at tiden i Shadowfell eller i hvert fald i Skyggehjem går i et andet og varierende tempo i forhold til, hvor vi er. Vi bliver enige om at reparationen skal udføres næste dag, når Studenten er kommet.

For at mimimere risikoen for, at de forskellige tilrejsende fraktioner kommer op at slås eller benytter lejligheden til at lave ulykker, beslutter vi at hver Mønster Vandrer kun må have to assistenter med ned til Mønsteret, og Katja Ulondarr, elverkvinden som har den taktiske kommando, sørger for at placere squaderne fra Thay og Mulhorand længst mulig fra hinanden med squaden fra Kara-Tur imellem dem.

Næste morgen til morgenmaden, snakker Zulkir Baerun Zhul med Keflin, og de bytter kedelige jernrosiner (iron rations). Baeruns jernrosiner består af vildsvinepølse, fåreost og havrebrød. Da Keflin vil høre om, hvad der er af krydderi i pølsen, og Baerun kaster en spell for at finde ud af det, skerder noget mærkeligt og skræmmende; den forholdsvis lave power spell fejler alligevel med noget mærkelig sort røg omkring zulkirens hånd. Katja opdager at der også er en slags sort røg omkring hendes magiske våben. Vi tolker det som om at Magi er ved at fejle, og at vi skal skynde os så meget som muligt.

Studenten kommer og vi bevæger os hurtigt ned til Mønsteret for at gå i gang og vi koordinerer med Skygge siden via Sharantyr.

Vandring i Mønster

På vej ind igennem Mønsterets Slør fejler Keflin to gange og må prøve igen i næste zone. Sung Kuan Hong fejler to gange på vej ind og Baerun Zhul fejler tre gange. Maybeth, Artan og AmyLynne kommer ind til Øjet uden at fejle.

Ehmet Menanon fejler fire gange på vej ind og dratter livløs om i zone 31. Studenten ser dette, baner højlydt, og skynder sig ind for at bære Ehmets artefakt ind til Øjet. Studenten går den kortest mulige vej uden at fejle, og han lader Ehmet blive liggende.

Sato og Moric bliver enige om, at hvis Keflin kommer helskindet ud, så vil Moric gå ind og hente Ehmet og bringe ham ud.

Inde i Øjet får alle placeret essensen af hver deres artefakt i de huller, hvor de mangler. Selve artefakterne er gået i opløsning undervejs.

Starburst Amulet (Symrustar) returneres af AmyLynne Fiona Miritar. Scepter of Rainbows (Lathander) returneres af Artan Silverhand. Shadowbringer (Shar) returneres af Keflin; Fiberen er så lang at der er Logrus for enden. Staff of Spring (Chauntea) returneres af Maybeth of Gwynneth. Ankh of Osiris (Osiris) bragt hertil af Ehmet Menanon returneres af Fahroud Enzwezi "Studenten". Staff of Laws (Azuth) returneres af Sung Kuan Hong. Chains of Pain (Loviatar) returneres af Zulkir Baerun Zhul.

Keflin kan mærke, hvor meget uaktualiseret kXP han har nu, hvilket er mere end før, og tager en beslutning om, hvordan han vil aktualisere dem på vej ud af Mønsteret. Han vil droppe nogle specialiseringer og tilføje et par magiker-niveauer.

Mønsteret er nu helt igen, der kommer ikke længere forkert Anam igennem, og der er kommet et spejlende lag nede i Mønsteret, som ikke var der før. Regnende ned fra oven eller en yderligere dimension kommer guddommelige former af Midnight/Mystra og Azuth og Dahlia/Symrustar. Dahlia og Symrustar er åbenbart den samme gudinde, finder Keflin og Amy ud af.

Midnight er mistænksom overfor Studenten, som hun mistænker for at forsøge at overtage styring af Vævet på egne eller Karsus vegne. Azuth er åbent fjendtlig og siger at Studenten tager fejl, hvis han tror han kan håndtere mere end en tusinddel af den Mana, som strømmer igennem Vævet, så han dirigerer noget af sit eget Mana-flow igennem Studenten. Studenten forsøger desperat at viderefordele den Mana, som strømmer ind i ham, men han er ikke helt forberedt. På brøkdele af et sekund fylder han de andre Mønster vandreres Pi buffer til bristepunktet, derefter går hans krop i opløsning som plasma og lyn, der bryder ud af Mønsteret og tilbage igennem tunnellen til Myth Drannor, hvor den blæser toppen af brotårnet, blæser hele Mythalen væk, zapper hundredvis af dæmoner og djævle til aske og fortsætter i en bue vestpå, hvilket vi senere finder ud af.

Midnight giver tegn til at folk skal vandre ud af Mønsteret igen, hvilket de gør, og trekløveret af guddommelige følger efter. På vej ud er det kun Kuan, som fejler en enkelt gang men fortsætter. Keflin kommer helskindet ud, og Moric går ind for at hente Ehmet, og han kommer hårdt tilredt men sikkert ud igen. Mønsteret synes at have bragt liv tilbage udenfor zone 110, som før var den yderste zone.

De guddommelige helbreder de skadede, bortset fra Baerun Zhul of Thay, hvor Lord Bane er den mest udbredte religion, og Ehmet bliver også bragt tilbage til livet igen. Det er meget hårdt for dødelige at være sammen med guder i deres naturlige form og kommunikere med dem, så Midnight, Azuth og Dahlia Symrustar smiler taknemmeligt til os og forsvinder; Dahlia beder dog Keflin om at kontakte hende via bøn dagligt.

Vi går tilabge langs den afsvedne tunnel til Myth Drannor, hvor brotårnet er stort set væk sammen med Mythalen, og hvor elverne ledet af Katja er lidt rystede og tror at det hele måske gik galt, men det gjorde det jo slet ikke - bortset fra for Studenten.

Ændringer i Mønster Magi

Keflin og til mindre grad Sato kan mærke, at der er sket ændringer og forbedringer i Mønster Magi, hvilket Artan også kan bekræfte.

Ændringer i Mønster Magi

Enhver som før var Meta er nu Magist.
En Magist har samme færdigheder som en Meta+Magist havde før.

Meta Magi er nu noget man kan manifestere, hvis man har lært Tung Magi ved 10. niveau, der ikke kræver en færdighed.
Tung Magi manifestationer kræver typisk vokale og/eller somatiske komponenter.
Meta Mønster manifestationer kræver ingen komponenter, men disse kan evt. bruges hvis man foretrækker dette.

Tung Magi er noget alle nuværende magister af 10. niveau og højere automatisk har fået som færdighed.
For fremtiden kan magister træne Tung Magi ved 10. niveau uden brug af kXP.
Ekstra Tung Magi hedder nu Solid Magi.

Multiple spells i en runde er ikke længere vanskeligere end den første.

Tunge/Solide/Meta Manifestationer koster kun 1p MSP, hvis de fejler magisk tjek.

Permanente Meta Manifestationer kræver ikke kXP.
Vævet er allevegne tilstede og kan supplere kraft om nødvendigt, sålænge det ikke aktivt undertrykkes.

Ærkemagikere: En magist som har så meget erfaring, at vedkommende har trænet og kan kaste alle de standard formularer af 1-9. power, som er udbredt i verden, kaldes en Ærkemagiker (Archmage). Med nok potentiale og erfaring er dette opnåelig for en magist og nås ved 18. niveau. En magist forbliver Ærkemagiker også ved højere niveauer, medmindre vedkommende har den kreativitet der skal til, for at blive Højmagiker. En Ærkemagiker af mindst 20. niveau kan hæve formularer af 9. power eller lavere op til 10. power, når de kastes. Dette regnes ikke for en egentlig Improvisation, og det kræver ikke at man har trænet 10. power Mønster Magi.

Højmagiker: En Ærkemagiker af mindst 20. niveau, som har den kreativitet i sig, der gør at vedkommende kan skabe helt ny magi, træner en færdighed for at opnå adgang til 10. power spells, også kaldet Omni. I modsætning til lavere power træning, giver dette ikke adgang til en liste af udbredte formularer, men giver muligheden for at skabe spells af 10. power; man kan enten skabe 10. power spells som en Improvisation, som man så gentager og træner og derefter gør til en Formular der kan skrives i tryllebog, eller man kan udvikle en spell bevidst med henblik på at det skal være en Formular. En sådan Ærkemagiker har så efter mindst én spell af 10. power er skabt nået status af Højmagiker.

En Ærkemagiker kan potentielt kaste spells, der er ligeså højt niveau og power som en Højmagiker, men Højmagikeren har vist at vedkommende kan skabe ny magi af den højeste slags. Der er ikke specifikke attribut-krav for at manifestere 10. power magi eller blive Højmagiker. Kun kreative væsner evner dog at blive Højmagiker.

Vævet understøtter nu også 10. power som Mana (Let) Manifestation.

µMagi: Mikro Magi (µMagi) er en begrænset form for manifestation, som i kraft er under 1. power og regnes for 0. power.
En Magist af mindst 4. niveau kan manifestere µMagi uden brug af MSP ved at bruge sin Logos til at binde Mana fra Vævet. µMagi kan kun bruges af en Magiker (ikke en Sub-magiker).

Udeladelse af komponenter: Spells kastes normalt ved brug af to komponenter ud over MSP: Vokale og Somatiske. Nogle få spells kræver kun den ene komponent. Det er muligt at kaste en spell uden den ene og/eller den anden af disse komponenter ved at man i stedet supplerer op med ekstra MSP. Ved brug af Tung Magi kan man udelade en enkelt komponent og ved brug af Solid Magi eller Meta Magi kan man udelade begge komponenter. Man kan ikke længere bare udelade en komponent uden at erstatte den med MSP. Da Tung/Solid/Meta Magi først læres ved 10. niveau af magister, kan en magist under 10. niveau ikke udelade komponenter.

Rustninger og skjolde: Rustninger kan i princippet bruges af magikere, men det sker kun sjældent, da kun træning som stridsmand, frimand eller gejstlig giver fuld mobilitet med rustning på. Field og Full Plate forstyrrer både vokale og somatiske komponenter, som derfor må erstattes af MSP ved brug af Solid Magi. Skjolde bruges næsten aldrig af magikere, da det forstyrrer somatiske komponenter, som derfor må erstattes af MSP ved brug af Tung Magi. Rustninger og skjolde er derfor næsten ligeså sjældne for enkelt-klasse magikere som det er at se en fisk med paraply. Elvere med stridsmand/frimand og magist træning bruger dog ofte læder eller (elver) ringbrynje.

Magisk bagslag: Efter at Vævet er blevet repareret og forbedret, kan magisk bagslag ikke længere forekomme; i stedet vil Vævet opsuge de ukontrollerede kræfter.

Acceleration: En magiker af mindst 10. niveau kan vælge at kaste to spells som en aktion i stedet for at kaste en enkelt spell. Summen af power af de to spells må ikke overstige den højeste power spell, man kan kaste, og summen af Speed Faktor må ikke overstige 10. Dette er en form for multi-angreb og tæller med i grænserne for acceleration. En 12. niveau magist kan f.eks. kaste en Fireball og en Lightning Bolt som en aktion i stedet for en 6. power spell.

Ved 14. niveau opnår magikere evnen til at accelerere deres Magiske Manifestationer, som beskrevet i SAFFODS Accelerate. Dette er en Refleksiv evne som kan bruges hver turn i 1 runde +1 ekstra runde per niveau over 14 op til et maksimum på 5 runder ved 18. niveau (Ærkemagiker). Dette kræver ikke træning af en færdighed. Kun Magiske Manifestationer accelereres; fysiske, psioniske, bønner, brug af magiske objekter og lignende accelereres ikke som følge af denne Refleksive evne. Bonus Favor tildeles dem, som har udviklet de færdigheder og formularer som er blevet flettet ind i Vævet for at opnå dette (Keflin og Jean).

Pumpe power: En magiker som kan kaste en spell af en bestemt power (p) men som har højt nok niveau til at kaste spells af højere power, kan vælge at "pumpe" power af denne spell højere op. Spellen koster så tilsvarende den højere power i MSP, og de effekter spellen har som afhænger af power, inklusive maksimum niveau, fungerer så på den højere power. Så længe ingen andre ting ved spellen ændres, tæller dette ikke som en Improvisation, og man har samme specialisering (om nogen) i den manifesterede spell.

Eksempel: En 15. niveau magist, som er 3S specialiseret i Fireball, kan pumpe Fireball til 4, 5, 6. eller 7. power. Hvis han pumper til f.eks. 5. power, vil han kunne manifestere den på 17. niveau (3x5+2) og han bruger 4 (5-1) MSP.

Sub-magikere kan nu godt pumpe power uden at være specialiseret i formularen.

Tryllebøger: Der er ikke længere nogen bonus for at kaste formularer fra sin tryllebog.

Improvisation: Hvis en Magist kaster en Improviseret modifikation af en Formular, så er træningsgraden én lavere end den ellers ville have været. Dette vil sige at en 3S specialisering reduceres til 2S og en Trænet reduceres til UTrænet (-4 til mAB). En Vild (Fri) Improvisation er for en Magist altid UTrænet (-4 til mAB). Magikere kan nu improvisere op til samme power, som de kan træne.

Dispel Magic og Disjunction: Spells, der ophæver allerede eksisterende Mønster magi uden at skabe et generelt anti-magi felt, har mindre effekt end før.

En enkelt udvalgt Mønster- eller Tro-baseret effekt kan ummidelbart ophæves med følgende undtagelser:
- En effekt som i sig selv blokerer Mønster magi (f.eks. Anti-Magic Shell og Prismatic Wall/Sphere)
- En Mønster- eller Tro-baseret effekt, som er understøttet af kXP (f.eks. Limited Wish, Wish)
- En Tro-baseret effekt (bøn) af samme power
- En personlig Mønster effekt af samme power centreret omkring den pågældende effekts kaster
- En Mønster eller Tro effekt af højere power

Alternativt kan alle Mønster effekter (men ikke Tro-baserede bønner) hvis power er 2+ lavere ophæves i området.

Mordenkainen's Disjunction er nu det samme som en 9. power Dispel Magic, der ignorerer kasterens egen magi.
Omni Disjunction er nu det samme som en 10. power Dispel Magic, der ignorerer kasterens egen magi.

Hverken Dispel Magic eller Disjunction virker mod Logrus-baserede effekter.
Man kan f.eks. bruge Minor Wish, Limited Wish eller Wish imod Logrus-baserede effekter, hvis man virkelig ønsker det.

Spells understøttet af kXP (f.eks. Limited Wish, Wish) kan kun ophæves af andre effekter med tilsvarende eller mere kXP.

Kontra Magi: Mønster magi kan negeres ved at man påbegynder at kaste Dispel Magic eller Disjunction inden den oprindelige magi er helt manifesteret. Sub-magikere kan også gøre dette, hvis de har trænet Dispel Magic. De sædvanlige begrænsninger for Dispel Magic og Disjunction gælder. Det kan være nødvendigt at genkende den oprindelige magi for at vælge høj nok power af kontra magi.

Magisk/Logrus/Meta Resistans: Magisk Resistans (Mana Resistans) modstår Mønster og Spirit der bindes til Mana som Magi eller Tro.
Logrus Resistans (Anam Resistans) modstår Logrus og Spirit der bindes til Anam som Skygge eller Tvivl.
Logrus Resistans kan først opnås hvis Magisk Resistans allerede er maksimeret til 100%.
Det er ikke muligt at give sig selv Logrus Resistans medmindre man selv kan manifestere Logrus.
Når begge resistanser når +20 (100%) kaldes det ogsa for Meta Resistans, og den del som overstiger +20 er resistans overfor Mønster, Logrus, Spirit, Shadow og Lambda, altså alle former for første ordens manifestationer inklusive magiske, logrus, hellige, psioniske, metamagiske, og metalogrus effekter, samt mystiske effekter af Lyd, Ånd, og Skygge typen og visse Mental-fysiske kunster og Omni.
Kun højere ordens væsner har Meta Resistans over 100%. Sværhedsgrad af Meta Resistans check er sg41: d20 + MR >= 41.

Magisk Resistans kan f.eks. opnås v.h.a. ønsker og kXP: 5% per 10 kXP op til 20% og 5% per 50 kXP over 20% op til 100%.
Resistans er 25% mindre effektiv mod Tunge Manifestationer; Sværhedsgrad er altså sg26.
Resistans er 50% mindre effektiv mod Solide Manifestationer; Sværhedsgrad er altså sg31.
Resistans er 100% mindre effektiv mod Meta Manifestationer; Sværhedsgrad er altså sg41.

Resistans er understøttet af kXP og kan derfor ikke reduceres af effekter, som ikke selv understøttes af kXP.
Følgende Formularer fungerer derfor ikke længere:
- Lower Resistance
- Keflin’s Reduce Resistance
- Keflin’s Penetrate Resistance
- Keflin’s Omni Un-Protection

Måden at reducere Magisk Resistans på er, at bruge Tung, Solid eller Meta Magi.

Efterspil

En halv times tid efter reparation af Mønster og Logrus kontakter Sharantyr Moric og fortæller at der nok vil gå et par dage eller tre før hun og SianLee (kombinationen af Jean og Mahrlee) kommer tilbage. I mellemtiden måske næste formiddag vil Tara komme for at møde Mønstervandrerne generelt og Artan især for at fortælle noget vigtigt om hvad der er sket og om fremtiden. Tara er Chosen Voice of Nessa og kommer som sendebud og talsperson i fred, og vi bør modtage hende uden aggression. Tara er for Logrus hvad Artan er for Mønster.

Katja foreslår at vi fordufter fra Myth Drannor til et sikrere sted som Shadowdale eller Essembra; Zulkir Baerun Zhul fravælger straks Shadowdale (Elminster bor der!), så det bliver Essembra, hvor der er ledige bjælkehytter i den sydlige udkant af byen. Alle Mønstervandrere vil gerne blive og høre, hvad Tara har at sige, før vi forflytter os til Essembra; folk skal lige fordøje alt hvad der er sket før de vender hjemad.

Næste formiddag kommer Tara (ZhanTara Gharebrys) med følge; 4 ledsagere klædt i hætte-kapper i efterårets farver og 8 Tressym, der er en slags magisk flyvende kat med vinger. De mange tressym sværmer omkring Tara.

Ledsagerne, som vi først bliver introduceret til, når vi har vist at vi ikke umiddelbart vil angribe, er Brooke, Kjerstin og Sheanna. På vejen har de været forbi Surd i Sembia hos Artans hustru Adriana Silverhand og hentet Tricia (Patricia). Tricia er Adrianas veninde og barnepige for Alan og Bella. Sheanna ligner Siona de Navarreaux som en tvilling, hvilket hun er. Vi har tidligere mødt Siona, som Keflin også har undervist.

Sheanna, Kjerstin og Brooke har alle tilsvarende beklædning; sorte tætsiddende heldragter i skind-lignende materiale og diverse våben, hvilket vi dog først ser tæt på efter de kommer hen til os og sænker hætterne.

Tara taler primært til Artan men også til andre, så længe de ikke er uhøflige eller aggressive. Hun er generelt flirtende, smilende, glad og danser rundt. Tara og Artan bør i fremtiden kunne mødes og kommunikere om Mønster og Logrus, og dette kan gøres ved at Artan får Tasselpaw Tressym til at kontakte Tara så de kan mødes. Tasselpaw vil gerne blive hos Silverhand familien i Surd under forudsætning af, at han også kan lide Artan; Tasselpaw er allerede blevet introduceret til Adriana, børnene og Tricia. Artans datter Bella har tit plaget om at få en tressym; hun er allerede vild med katte. Artan vil altså være den ondeste slemmeste far i hele VERDEN, hvis Artan siger nej. Tasselpaw er en charmetrold. Artan er udmanøvreret.

Tara fortæller os Historien om Nessa.

Historien om Nessa

Historien om Nessa

Den nye væverske af Logrus Vævet, Nessa, er Mystryls søster og arvtager. Nessa har været i lære hos den samme som i sin tid gav Vævet til Mystryl. Shar har nu som længe planlagt tilendebragt sit midlertidige værgemål for Anam Vævet og har overladt det endelige ansvar til Nessa, der mestrer både lys og mørke, struktur og kaos, mønster og logrus, magi og skygge ligesom Mystryl gjorde før Karsus’ Oprør.

Under Avatarkrisen dræbte Helm Aos bud Mystra som straf for at forsøge at vende hjem og gøre Mønstersiden af Vævet pålideligt igen imod Aos ønske. Ao tog derefter styringen af Mana fra den døde Mystra og gav det tunge ansvar til den unge Midnight, der nu oftest bruger sin forgænger Mystras navn i stedet for sit eget.

Siden Mystryl mistede det Hele Væv og reinkarnerede sig selv som Mystra med ansvar for Mana Vævet, har Shar påtaget sig værgemålet for resten af det Hele Væv; altså den Logrus del som Mystra ikke kunne magte efter Karsus’ Oprør. Nessa har siden før sin søsters fald passioneret hjulpet Mystryl med at udvikle den Hele Magi. Mystryl var dog ikke forberedt på at beskytte sit Hele Væv mod Karsus’ Oprør, før hun og Nessa havde udvidet og forstærket det. Nessa har siden da gjort det der skal til for at påtage sig Mystryls arv: det Spejlede Væv, baseret på det grundlæggende princip om den enkeltes ”fri vilje, under ansvar”.

Da Midnight på Aos bud allerede bestyrer Mønsterets Mana Væv, vil Nessa respektere dette og begrænse sig til at bestyre resten af det Spejlede Væv, deriblandt Logrusens Anam Væv. Nessa forbliver rede og villig til at bistå den unge Midnight med hjælp og råd efter ønske og behov.

Nye magikere, som ikke vil trives med de regler og faste strukturer som Mønsteret foreskriver, kan i stedet med sit personlige valg omfavne Logrus med den passion, frihed og kreativitet, det indebærer.

Nessa respekterer Aos dictum om, at dødelige magikere er rodfæstet i enten Logrus eller Mønster, som også Midnight og andre guder har fortalt til deres følgere. Måske der vil komme en æra i fremtiden, som der også var i fortiden, hvor en magiker kan rumme begge sider af det Spejlede Væv?! Indtil da må man af egen fri vilje vælge.

Essembra

Efterspil

Katja foreslår at vi flytter til Essembra nu, hvilket andre indvilger i. Artan foreslår en Psionisk dimensional forflytning i stedet for Mønster eller Logrus, og Sato sørger for det bliver sådan med en Wormhole. i Essembra fordeler Katja bjælkehytter til de forskellige grupperinger, med en stor fælles bjælkehytte til at samles i.

Tara tilbyder at vi kan få en frivillig civil ikke-kombattant logrist til at fortælle os ikke-taktiske ting om Logrus, under forudsætning af at vi garanterer hendes sikkerhed og ikke er aggressive. Den frivillige er Tricia. Sheanna og Kjerstin bliver som livvagter og Brooke bliver der også. Sheanna minder Keflin om, at hendes søster Siona har ytret ønske om at lære om Skygge og Logrus. Keflin ignorerer hentydningen og synes ikke at Siona skal hertil.

Vi får en halv times pause i forskellige hytter, før vi skal mødes for at høre fra Tricia om Logrus. Taffy, en af Taras tressym, kigger ind ad vores vindue, skraber på døren og charmerer Sato til at lukke sig ind, hvorefter hun spørger efter mad. Sato kan godt forstå hendes tressymspeak sprog, og hun har langt højere intelligens end en almindelig kat.

Næste Gang12. november 2015 28 Marpenoth (10) - 2 Uktar (11) 1380 DR

Essembra

Interview with the Witch

Sinfi Menanon, Osiris præsten fra Mulhorand, banker på døren og vil tale med Moric, selvom han er en mand af få ord på Faerûn. Sinfi takker Moric fåmælt: "Tak for min brors liv!". Herefter tager Sinfi en ring af sin hånd og giver den til Moric ved at putte den i hans håndflade og lukke hans hånd omkring den; Keflin detekter den som en ønskering.

Vi går til den store bjælkehytte, hvor de der har vandret i Mønster og mange af deres ledsagere mødes for at høre Tricia berette om Logrus...

Magi, Skygge, Mønster og Logrus

Magi er egentlig alle manifestationer, som baserer sig på Mønster, Logrus, Mana, Anam, og kombinationer af disse.
Dette er det normale navn for denne type overnaturlige kræfter i Faerûn og set fra Mønster synsvinklen.

Skygge er egentlig alle manifestationer, som baserer sig på Logrus, Mønster, Anam, Mana, og kombinationer af disse.
Dette baserer sig på ideen om, at denne overnaturlige kraft kun er en skygge af ægte Primal kraft, og har oprindeligt intet med lys og mørke at gøre. Tiden under Shars styring og City of Shade har dog blandet disse begreber sammen.
Skygge er altså præcis det samme som Magi set fra ikke-guddommelig synsvinkel.

Logrus brugere, som ikke tilbeder Shar eller Cyric, foretrækker at bruge Logrus som fællesbetegnelse for deres magi.
Shars og Cyrics tilbedere fortsætter med at bruge Skygge (Shadow) som fællesbetegnelse for deres magi.
Både Shars og Cyrics tilbedere kalder den ypperste brug af Logrus (10. power) for Kaos.

For de fleste almindelige personer er Magi fællesbetegnelsen for det hele, uanset varianter.

Mønster er baseret på Orden, Struktur og Intellekt, og lader sig lettere styre, organisere og gemme.

Logrus er baseret på Kaos, Frihed og Passion, og undviger styring, kontrol og ophobning.

Mønster Manifestationer har en ordnet kraft som kan absorberes af f.eks. en Lambdaist/Energist eller af visse objekter.

Logrus Manifestationer har en uordnet kraft som IKKE kan absorberes af f.eks. en Lambdaist/Energist eller af visse objekter. Den kan dog modstås og vil så spredes kaotisk (ustruktureret).

Mønster kan bruges til at skabe Magiske Objekter og gemme kraft deri, så de senere kan aktiveres og trække Mana fra Vævet for at skabe en Manifestation.

Logrus kan ikke permanent påføres objekter, og kan kun i begrænset omfang bruges til at skabe midlertidige tidsbegrænsede Logrus Objekter som f.eks. Potions og Candles, hvis kraft typisk kun holder i dage, uger eller måneder.
Stabile Logrus Objekter kan ifølge erfaring kun skabes som Relikvier eller Artefakter ved at binde livskraft (kXP).

Udgangspunktet for en Mønster Formular er en nøje konstrueret struktureret kombination af magisk kraft, tankemønster, fagter og vokale intonationer. Heraf kan fagter og/eller vokale intonationer udelades med brug af mere Mønster. Frit improviseret (Vild) magi og improviserede modifikationer af Formularer (Improv) er så en kaotisk modifikation af dette udgangspunkt, og visse purister blandt magister opfatter dette som en slags beskidt magi (f.eks. Azuth fanatikere). En Magist har straf til mAB for Vild og Improv magi.

Udgangspunkter for en Logrus Manifestation er en fri formning af kaotiske kræfter tilpasset den aktuelle situation med kraft, passion og inspiration. Hvis man igen og igen får brug for den samme Spell kan man eventuelt give den et navn og lære den til andre som en Form og eventuelt specialisere sig i den. Mange Logrister anser dette for at være kedeligt og forudsigeligt og undgår det så meget som muligt.

Mønster Formularer kan skrives i Tryllebøger eller på Scrolls.

Logrus Forms læres fra væsen til væsen og skrives ikke ind i Tryllebøger, som en Logrist ikke har. Det er dog muligt at indskrive en Form på en Scroll, hvor den kan holde nogle måneder før den kaotisk degenererer og bliver ubrugelig.

Skygge er et ekko af gudernes primale kraft, som magikere kan samle og bruge med inspiration og passion som manifestationer af Logrus, eller med intellekt og struktur som manifestationer af Mønster.

Logrus er kilden til skabelse og ødelæggelse og kan også transformere. I modsætning til den strukturerede Mønster magi, er der ingen sub-operante logrister, da inspiration er essentiel for at manifestere Logrus.

Logrus Spells inddeles efter Power og Sfære. Der er tre kendte sfærer: Konstruktiv (Kreativ), Transformativ, og Destruktiv Sfære; disse kaldes også for Lys Logrus, Trans Logrus og Mørk Logrus. Spells af højeste power er af alle sfærer og kaldes Kaos eller Omni. Konstruktiv Logrus kan godt bruges til noget negativt og Destruktiv Logrus kan godt bruges til noget positivt, men tendensen er som navnene siger.

Dødelige magikere er rodfæstet i enten Logrus eller Mønster pånær nogen ganske få kaldet Metaer. En Meta kan trække ekstra kraft fra et sted inde i Meta Spejlet imellem Mana og Anam Vævene, men må levere mindst den samme kraft selv.
De eneste, som har adgang til både Mønster og Logrus, har adgang af én af følgende grunde:

Hvis I rejser nu, hvornår kan I så være tilbage i Thay?

Der opstår en konflikt mellem Vaeynor Ulmiss og Tricias livvagt Kjerstin, da Vaeynor fanger eller prøver at fange Kjerstin inde i en Prismatic Sphere med lagene i omvendt orden, muligvis fordi han vil stoppe hende fra at blande sig eller måske af andre grunde. Zulkir Baerun Zhul griber ikke ind og det bliver en psykologisk kamp mellem hovedsagelig Keflin passivt støttet af flere andre og Vaeynor, som bliver presset til at gå ud at finde Kjerstin, men bliver nødt til at teleporte fordi en dominerende Sheanna spærrer døråbningen.

Det viser sig at troldmændene fra Thay har haft tre squads med, ikke kun denne ene squad vi har set. De bevæbnede kvinder som fulgtes med Tara og Tricia har tilsyneladende overvundet de tre squads og Vaeynor, strippet dem for våben og rustninger, bundet dem på hænder og fødder, og lagt dem på rad og række indhyllet i noget mørkt røgslør. Zulkir Baerun Zhul går hen for at tale med, forhandle med, eller fornærme Brooke, den 2 meter høje af kvinderne. Det ender med at Thay-følget er forsvundet, formentlig draget hjem igennem en portal, næste gang vi ser efter dem.

Logrus Resistans

Tara (ZhanTara Gharebrys) vil tale med Keflin personligt. Hvis Keflin kan love ikke at automatisk behandle alle med Logrus evner som fjender, selv om de ikke er kombattanter, så får han lov til at få sine 20% Logrus Resistans tilbage + 5% ekstra som bonus fra Nessa. Dahlia er gået ud over sit domæne ved at give Keflin Logrus Resistans, hvilket Nessa har påpeget. Keflin lover at ikke behandle fredelige logrus ikke-kombattanter som fjender, og Tara giver Keflin 25% Logrus Resistans med Nessas hjælp.

Tara drager videre. Tricia kan fortælle at Tara rent faktisk Vandrede i Mønster før vi andre gjorde, og dermed både har Vandret i Mønster og Danset i Logrus. Tricia, Tasselpaw og Kjerstin rejser tilbage til Sembia.

Danserne vender tilbage

Om natten drømmer Keflin at Dahlia fortæller ham, at Dove Falconhand vil komme om nogen dage for at takke os fra Mystra-Midnight.

To dage senere om formiddagen kommer SianLee og Sharantyr ("Shara" eller "SharaBeth"). SharaBeth vil gerne at vi bruger hendes korte navn, Shara, ligesom hendes nærmeste gør. Hun vil komme tilbage og være sammen med os igen, men hun skal lige hen og hilse på de andre Knights of Myth Drannor og fortælle om, hvad der er sket og hvad hun har oplevet.

SianLee fortæller noget men ikke i alle detaljer, om hvad der er sket i Logrus, i Shadowhome i Shadowfell. SianLee skiller sig igen ad i Jean og Lee, som Mahrlee kalder sig nu i humaniform skikkelse. Lee er en dracofey, ligesom mange men ikke alle andre drager, hvilket betyder at hun både har en naturlig dracoform skikkelse og en naturlig humaniform skikkelse inklusive reproduktive evner. Mange dracofey bevæger sig efterhånden mere rundt i humaniform skikkelse, siden verden nu er domineret af væsner i den form.

Dans i Logrus

På vej igennem Shadowfell valgte Jean og Mahrlee at smelte sig sammen i én skikkelse som SianLee. I Den Store Logrus dansede de sammen med andre for at reparere skaderne. De andre vil ikke nødvendigvis have deres navne associeret med dette, så det der bliver fortalt er følgende.

Crown of Shadows (Malaug) blev returneret af Val de Feye, som er den mægtigste i Shadowhome.
Vals søster havde tidligere danset Logrus med en anden artefakt.

Cloak of Chaos (Bhaal) blev returneret af ZhanTara "Tara" Gharebrys, Chosen Voice of Nessa.

SoulTrap of Zhooom (Zhooom) blev returneret af en kvindelig drow eller dybelver.

Necklace of Desire (Feylin) blev returneret af en Lady High Elemental Witch fra Sembia.

Shadebinder (Shar) blev returneret af SianLee (Jean og Lee forenet) = SianLee.

Scepter of BloodRain (Myrkul) blev returneret af en vampyrdronning fra Calimshan.

Eyes of the Spider (Lolth) blev returneret af en (anden) kvindelig drow eller dybelver.

Javelin of Thunder (Talos) blev returneret af en højtstående heks fra Rashemen.

DarkNet of Corruption (Moander) blev returneret af en Valarauxa også kaldet en Balrax; et passioneret ækvivalent til en Balrog.

Daedalus Montforce var kommet for at returnere DarkNet of Corruption, men var blevet forment adgang med besked om at hans Fyrster skulle sende en feminin skyggedanser i stedet. Resultatet var så en Valarauxa!

"Studinen" var der for at rådgive, efter de tilstedeværende Dansere havde acceptere et tilbud fremsat af "Lynx"; et kvindelig sendebud tilsvarende "Crow".

Det viste sig at valarauxaen var nyttig, da folk brugte deres intellekt for meget for at planlægge Dansen i Logrus, hvorefter valarauxaen fyldte alle med sin Passion, så de kastede sig ud i at Danse uden yderligere planlægning.

Nogen af Danserne fejlede tjek for at passere Slør på vej ud af Logrus, men ingen af dem fejlede på vej ind; Logrus lokker gerne folk ind mod Kilden i centrum, men forsøger til gengæld at holde folk inde når først de er der.

Ud i Logrus Kilden kom Nessa og Shar og Saphia. Saphia er gudinde for Passion, hvor Sophia er gudinden for Intellekt. Shar overdrog officielt Anam Vævet til Nessa, hvorefter Shar forsvandt samme vej hun kom fra. Nessa og Saphia dansede ud efter de andre Logrus Dansere.

På vej ud var de to drow eller dybelvere faldet om ude af stand til at passere ud igennem det yderste Slør i zone 110, så Shara gik ind og reddede dem begge ud á to omgange, Shara synes ikke det hun gjorde var at danse, men til gengæld fandt hun ud af at Logrus greb hårdt fat i hende, fordi hun åbenbart havde stærkt talent for Logrus selv om hun ikke havde vist talent for Mønster Magi.

Nessa og Saphia bragte så de to faldne tilbage til livet og helbredte alle skadede, hvorefter de forsvandt ud i verden.

Studinen havde mærket at der var sket noget med Studenten, så hun var forsvundet for at reagere på det.

Dommens Dag

Sung Kuan Hong, Chosen of Azuth, kommer og erklærer at på Azuths befaling er Jean Patrice Saint Just hermed bandlyst fra at bruge de almindeligt udbredte magiske formularer i Faerûn (Player's Handbook). Dette er straffen for at svige Mønsteret for at styrke Logrus. Bandlysningen gælder på ubestemt tid indtil Azuth, Lord of Spells, eventuelt måtte beslutte at vise nåde.

Jean er overrasket og lidt rystet men vil ikke argumentere mod en guds udvalgte talsmand. Jean spørger ved lejlighed Keflin om, hvorvidt Jean må bruge Keflins spells; Keflin kan eventuelt tænke over det og spørge Dahlia, hvilket han gør til morgenbøn næste morgen. Jean kan få lov at bruge Keflins spells men gerne på en diskret måde.

Hvad med Dispel Magic og Disjunction, som er fundamental Mønster Magi? Artan fortæller fra Midnight, at Jean må bruge dem hvis han absolut skal, men foreslår at Jean prøver at undgå det, da det er imod Azuths ønske om end ikke mod hans bogstavelige befaling.

Nye Eventyrere

Jean vil være privat sammen med Black Avengers og eventuelt Lee. Her forbereder Jean Black Avengers på at han gerne vil eventyre sammen med os i feminin form, da de største mangler i Jeans balance bedst kan udbedres på den måde; det vil også blive kompliceret at fortsætte som Lord Patrice under vores nærmeste eventyr. Jean Patrice skiller sig i to kroppe ved gå igennem et Spejl og komme ud på begge sider igen. Resultatet er Patrice (Jean Patrices maskuline aspekt), og Sian (Jean Patrices feminine aspekt). Lee og Sian ligner hinanden som ikke-identiske tvillinger, dog har Lee lyseblå øjne hvor Sian har mørkeblå øjne. Patrice ligner sig selv fra før, men er lidt myndigere i ansigtsudtryk og i tale.

Sian skal være Mø (Maiden), og har kun navnet Sian og eventuelt efternavn eller status "Mai" (ikke Saint Just). Den officielle historie til udenforstående er, at Sian er Lees lillesøster (halv-søster), som nu er med i Black Avengers på prøve under forudsætning af, at Douglas, Sespetralee, Dirk og Mark Wu er indforstået med det.

Sian har fået at vide at hun har behov for at styrke sin ydmyghed, sin hårdhed, og sine evner til at lytte i stedet for at tale og kloge sig om ting. Patrice vil lave adelspligter imens.

Lee vil gerne være en del af Black Avengers, på en måde hvor hun er med nogen gange men ikke hele tiden. Det er alle med på, under forudsætning af samtykke fra de ikke-tilstedeværende medlemmer.

Karsus' Svar

Næste formiddag kommer der langt om længe en respons på Azuths forsøg på at udslette Studenten.

Mesteren (Karsus) har sendt et kvindeligt sendebud, Viper, til Sung Kuan Hong, Azuths nye Udvalgte. Hun har to bevæbnede kvindelige livvagter med, som i beklædning og udstyr ligner dem vi har set de seneste dage. Vi andre følger interesseret med i, hvad der sker.

Viper har et sæt tarotkort med, der indeholder illustrationer af Azuths, Mystras og Midnights Udvalgte. Når Viper møder Kuan fortæller hun, at hun har en besked til Azuth fra Mesteren, og at Midnights Udvalgte Stemme også bør også lytte med. Hun trækker tre kort fra bunken og holder disse tre kort til side og beder Kuan om at vælge et fjerde kort, hvilket han lidt modvilligt gør og holder op så han selv kan se kortet; det viser en illustration af en sort tryllestav - Khelben "Blackstaff" Arunsun.

Viper viser så det første af de tre kort til Kuan så andre også kan se det. Kortet indeholder en illustration af Kuan inde i en Prismatic Sphere.

Viper: "Sung Kuan Hong, Chosen of Azuth, er beskyttet og sikker indtil videre."

Viper viser så det andet kort til Kuan så andre også kan se det. Kortet indeholder en illustration af en mand omgivet af to dracoliches.

Viper: "Sammaster, Chosen of Azuth, Skaber af Cult of the Dragon, er udslettet i krop, sind og ånd. Dette er Mesterens svar på Azuths respektløse, fjendtlige, og forfejlede drabsforsøg på sin Student!"

Viper viser så det tredje kort til Kuan så andre også kan se det: Kortet viser en forklædt mand omgivet af to mænd med et "Z" broderet på brystet:

Viper: "Manshoon, Chosen of Azuth, Skaber af the Zhentarim, er udslettet i krop og sind, men ikke i ånd. Dette er Studentens svar på Azuths angreb!"

Viper viser så de resterende kort frem, som alle er identiske med kortet, som Kuan valgte.

Kortene viser alle en illustration af en sort tryllestav, symbolet for Khelben "Blackstaff" Arunsun.

Viper: "Khelben "Blackstaff" Arunsun, Chosen of Azuth, er næste mål, hvis Azuth ønsker at fortsætte sin krig."

Viper folder kortene sammen og breder dem ud og viser dem igen; denne gang vises andre Udvalgte af Azuth, Mystra og Midnight.

Viper: "Måske der er andre Udvalgte, som Azuth... eller Midnight ikke ønsker udslettet i en krig, som Azuth har åbnet?"

Viper: "Myth Drannors Mythal er pulveriseret. Det er Azuths fejl. Corellon er næppe glad."

Viper: "Sharn Muren er brudt. Det er Azuths fejl. Et halvt tusinde phaerimm er glade. Andre er knap så glade."

Viper: "Azuth bruger Vævet til at afpresse andre guder. Han kan ikke afpresse Mesteren. Ao er næppe glad."

Viper: "Mon Azuth har forvekslet Midnight og Mørkets Dronning Shar?"

Viper: "Midnight bør få sin snerrende puddellich under kontrol, hvis Midnight ikke ønsker endnu en krig."

Viper: "Det var den besked jeg havde fra Mesteren, som afventer Azuths svar. Er der nogen spørgsmål?"

...

Viper: "I tilfælde af at I tvivler på dedikationen hos os, der følger Mesteren...!"

Viper går ned på hug og begår rituelt assisteret selvmord med en slags bølget dagger, hvorefter hendes ånd synligt forlader kroppen mens hun med sit sidste åndedrag udbryder: "For Mesteren... For Halruaa... For Evigt!". Den ene ledsager står parat med sin ninjato-lignende klinge og kapper hovedet af Viper i det rigtige øjeblik. De to ledsagere spreder Vipers aske for vinden, og derefter går de væk og forsvinder selv i sort røg.

Artan bemærker at så er handsken vist kastet!

Næste Gang26. november 2015 2 - 5 Uktar (11) 1380 DR

Essembra og Shadowdale

Efterspil

Dove Falconhand kommer for at takke Mønster Vandrere og hjælpere, deriblandt Keflin, Sato og Moric, fra Mystra-Midnight og eventuelt hjælpe med, hvad der er behov og stemning for af tjenester; Dove aftaler forskellige ting med hver især.

. Tidlig næste morgenen vækker Dahlia med en drøm Keflin og får ham til at se solopgangen over Cormanthor, og en mægtig syvkantet manifestation af højelvermagi dukker op med mærkbare sug og dunk i mellemgulvet for magister. Et Hyper Heptagram er skabt rundt Myth Drannor for at holde baatezu (djævle) og tanar’ri (dæmoner) indespærret og andre ude foreløbig.

Dahlia fortæller Keflin at der nu er en ny gudinde Syndril, som har ansvaret for Meta Spejlet imellem Midnights Mana Væv og Nessas Anam Væv.

SharaBeth kommer også for at være sammen med os og møde Dove igen. Lee kan fortælle at Al’Djabr den Trefold Vise har været der for at tale privat med hende og takke hende fra Draco Prismatis - Den Prismatiske Drage.

AmyLynne fortæller lidt mere om rydning af Myth Drannor for baatezu (djævle) og tanar’ri (dæmoner). Hvor skal vi træne og med hvem? Vi vælger at tage til Shadowdale og bo på den farm, som Jean Patrice og Ars Mythos ejer. Mark Wu, Douglas og Sespetralee kommer, og der er enighed om at lade Lee og Sian eventyre med os på prøve. Dirk er umulig at kontakte. Vi træner sammen mens vinteren nærmer sig...

Næste Gang6. januar 2016 5 - 30 Uktar (11) 1380 DR

Shadowdale

Træning og forberedelse

Hele Black Avengers undtagen Dirk træner i Shadowdale; dog er Jean Patrice der ikke så meget, da han har travlt med at koordinere Sembias militære rolle i den kommende udrensning af baatezu (djævle) og tanar’ri (dæmoner) i Myth Drannor.

Sespetralee og Douglas kan fortælle om, hvad de har lavet siden sidst og hvad de er blevet bedre til. De har oplevet både besøg af "shadovar" fra City of Shade, "zenriddere" fra Vrek Zuul (Order of the Zen Blade) og nogen "femiriddere", der kalder sig Dar Myth, som hjalp Phlan med at bekæmpe nogen trolde i et sumpområde. Femiridderne fra Dar Myth drillede lidt zenridderne fra Vrek Zuul med, at de nok var bange for at få deres fine tøj beskidt, og derfor ikke havde lyst til at slås med trolde i en sump.

Lady Amy kommer forbi for at fortælle mere om, hvordan situationen er med baatezu og tanar'ri og hvordan vi kan hjælpe elverne.

Elver-spejdere har rekognoscere og dobbelt- og tripel-tjekket, og der er 111 koncentrationer med i alt 666 tanar'ri med gennemsnitlig 6 i hver koncentration, dog op til 9 nogen steder og de flytter sig lidt rundt. Der er også 9 koncentrationer af baatezu med eksakt 63 hvert sted... dog er der meget som tyder på, at der ét sted er en valarauko (balrog) - sandsynligvis sammen med baatezu, men de ved ikke hvor.

Lady Amy foreslår at Black Avengers alene eller sammen med en patrulje elvere kan tage sig af én af koncentrationerne af tanar'ri. Der er lidt diskussion om hvorvidt vi i stedet kunne lede en bataljon specialstyrker fra Sembia mod en koncentration af baatezu, men Lady Amy er næsten helt sikker på at svaret fra Lord Patrice ville være et nej... et høfligt nej, men nej. Vi skal lige diskutere før vi eventuelt siger ja til opgaven.

Storm Silverhand er ved at samle harpere og eventyrere fra Dalelands her i Shadowdale til at udføre en del af elvernes opgave.

Nogen drager er inviteret til at hjælpe, og Lee har sagt at hun vil påtage sig i drageform at udrydde én koncentration af tanar'ri, hvis Black Avengers kan klare opgaven uden hendes medvirken.

Elverne har styrker fra Cormanthyr og styrker, som sammen med Lady Amy or Coronal Ilsevele, er draget fra Evermeet for at genvinde Myth Drannor og genetablere elvernes permanente tilstedeværelse. Man håber også på hjælp fra Evereska, som er et andet elversamfund, men man har endnu ikke modtaget svar.

Sembia har tilbudt en større styrke, som elverne har accepteret.

Cormyr sender en gruppe på en snes helbredere anført af Sir Gordon Falstaff, men ikke en offensiv militærstyrke.

Elverne har også inviteret andre eventyrere og nogle stærke grupperinger; Vrek Zuul og Dar Myth.

Vi bliver enige om at påtage os den opgave, Amy har foreslået, og det bliver Moric, Keflin, Sato, Sian, Douglas, Sespetralee og Mark Wu der udfører den. Elverne venter på rigtig vinter før et angreb sættes ind, da de mener dette vil være til ulempe for tanar'ri og baatezu, som er vant til en noget varmere temperatur fra deres hjemplaner!

Mistledale

Ashabenford

Moric tager en tur til Ashabenford i Mistledale, hvor en snes helbredere fra Cormyr skulle opholde sig anført af Sir Gordon Falstaff, som Moric allerede kender som en Knight Senior og Arms Major of the Purple Dragon.

På tomandshånd over nogen øl, kan Sir Gordon Falstaff berette om sine synspunkter, viden og gisninger om ting og sager og baggrunden for, hvorfor Cormyr ikke stiller med en militær styrke men derimod helbredere. Dronning Tanalasta og Lord High Marshall Alusair ønsker formentlig ikke at Cormyrs militære styrker skal være i nærheden af Sembias militære styrker foreløbig, da der netop har været en større konflikt i Eleint måned. Faktisk på det tidspunkt, hvor Patrice blev i Suzail mens resten af Black Avengers rejste på en karavanetur.

Hovedkvarter for planlægning af rydning af Myth Drannor er i en pyramide ved The Standing Stone. Vi tror vi ved, hvilken pyramide der er tale om.

Cormyr

RockStorm

Der skete mere mens Moric blev trænet i Cormyr, end Patrice hidtil har berettet om. Ifølge Sembia havde Cormyrske købmænd eskorteret af 3 bataljoner Purple Dragons soldater fra Army of the East plyndret landmænd i det vestlige Sembia og for god ordens skyld også voldtaget deres koner og døtre. Ifølge Cormyr var købmændene i Sembia for at købe landbrugsprodukter p.g.a. fejlslagen høst i Cormyr, men Sembia mente ikke at ét kobberstykke for én sæsons høst kunne betegnes som køb men derimod som plyndring. Margrave of Seaspring er Sembias udpegede ansvarlige for konflikter med Cormyr, og da Lord Patrice har denne position, var det ham Cormyr ville forhandle med om "grænsestridigheder".

I forbindelse med denne ekspedition havde nogen fra Cormyr, formentlig House Illance men dette er ikke officielt, hyret flere brigader lejetropper á ca. 900 mand som blev bragt med tilbage til Cormyr klædt i Purple Dragons uniformer. Sir Gordons spekulation er, at disse lejetropper skulle bruges til at udfordre kongemagten i Cormyr og skulle betales med den skat, som Black Avengers i stedet fik fat i. Lejetropper plejer ikke at være så glade, når de ikke bliver betalt, men Gordon ved ikke hvordan det er gået med det.

Forhandlingerne førte i starten ingen vegne, og efter at en gruppe på 9 "knight assassins", som Patrice kaldte dem, havde overfaldet ham midt om natten i kongepaladset, og efter at Vangerdahast, Mage Royal og leder af War Wizards of Cormyr, havde fået den "geniale" idé at motivere Lord Patrice ved at true med, hvad hans War Wizards kunne gøre med Saint Just familien, hvis forhandlingerne ikke var tilfredsstillende for Cormyr, så svarede Sembia med at flytte konflikten ind på Cormyrs territorium.

En stor styrke invaderede over Sembia-Cormyr grænsen mellem Battlerise og Seaspring. En specialstyrke på to bataljoner besatte hver sin flodbred ved Wheloon, formentlig for at sikre Sembias invasionsstyrker en mulighed for at krydse floden, der ikke har en bro på dette sted. Efter at Cormyr havde sendt en stor styrke fra Suzail for at møde denne invasion, dukkede der også en Sembiansk styrke op fra uventet kant. Sydvest for Suzail langs Stormhorns bjergene, der går næsten helt ned til Dragonmere (Lake of Dragons) kom denne styrke mod hovedstaden, og man ved ikke om de var landsat med skibe eller hvordan de var kommet den vej så hurtigt. I løbet af 2-3 dage havde Sembia placeret tusinder af tropper på Cormyrs territorium, mange af dem helt tæt på den nu relativt dårligt beskyttede hovedstad. Gordon har også hørt, at Sembianske specialstyrker havde startet en konfrontation med War Wizards of Cormyr.

Selvom Cormyr nogen gange i historien har måttet kæmpe mod soldater fra Sembia, så har det indtil nu kun været lejetropper hyret af handelsfyrster, som ville have en bid af Cormyr. Dette er første gang man har stået overfor officielle tropper og man kender egentlig ikke Sembias militære styrke.

Ifølge Lady Tanja Wyvernspur, som er dronningens assistent og militæranalytiker, så har de 8 mest betydende adelshuse i Sembia hver sine militærstyrker. Der er tre større huse, to mellem huse, og tre lidt mindre huse, men selv de lidt mindre huse har i hvert fald en bataljon de kan råde over. Både i Cormyr og Sembia er en bataljon ca. 300 tropper, men der kan være stor forskel på træning og evner, og man kender ikke til niveauet for Sembias styrker.

Som Moric ved, har Cormyr stående styrker i form af tre arméer på hver 6000+ tropper: Army of the East, Army of the West, Army of the Heartland. Hver af disse er meget professionelle og har endda bataljoner af elitetropper (Airborne og Hunters) indlejret, så de har en styrke som er mange gange deres antal sammenlignet med klassiske tropper. Dertil kommer nogen styrker af War Wizards og selvfølgelig en reserve, som kan mobiliseres.

Sembia er betydeligt mere tilbageholdende med at skilte med deres militære styrke, og Sir Gordon kender hverken deres antal eller træning. Dog ved han at det kontinentale Sembias befolkning er estimeret til ca. 4-5 gange så mange som de ca. 1,3 millioner voksne mennesker, der bor i Cormyr.

Denne invasion bevirkede at forhandlingerne kom i gang igen, og en eller anden form for enighed blev fundet, så de Sembianske styrker trak sig tilbage igen uden at der var blevet slået nogen ihjel på nogen af siderne. Dette tyder efter Gordons mening på høj disciplin blandt Sembias tropper.

Lady Tanja har nogen teorier om, hvor mange tropper Sembia har og hvor mange der var involveret i konflikten, som Lord Patrice kaldte operation "RockStorm", men Tanja vil ikke ud med disse teorier til andre end dronningen og evt. nogen få andre, da tallene ikke er helt sikre eller kan bevises. Der har dog været tusinder involveret fra Sembia i RockStorm.

Ifølge Lady Tanja strukturerer Sembia sine styrker anderledes end Cormyr. Både Cormyr og Sembia har kompagnier á ca. 100 tropper som er samlet i bataljoner á ca. 300. Cormyr har bataljoner i regimenter á to bataljoner, og samler regimenter og bataljoner af special/elite styrker i arméer á 6000+ tropper. Sembia samler typisk bataljoner i brigader, som samles i divisioner, som samles i korps, som samles i arméer, så selv med optimistisk håb om at der kun samles to i hvert led, så giver det mindst 4800 i en Sembiansk armé. Så optimistisk er Sir Gordon dog ikke. Sembia opererer også med selvstændige styrker på bataljon, brigade og korps niveau; et selvstændigt korps kaldes dog for en legion.

Dette har givet Cormyr anledning til eftertanke om, hvor stærkt et militær Sembia egentlig har, og Moric må meget gerne holde ører og øjne åbne, for at finde ud af mere omkring dette i forbindelse med rydningen af Myth Drannor - dog ikke på en måde, så Moric bliver anset for at være spion.

Vangerdahast har officielt trukket sig som Mage Royal og leder af The Brotherhood of the Wizards of War of Cormyr, men er efter Sir Gordons mening blevet fyret eller presset ud som følge af denne konflikt. Vangerdahast er i øvrigt nu bandlyst fra Sembia på livstid. Caladnei er ny leder og Mage Royal med Laspeera som næstkommanderende. Med Tanalasta som dronning og Alusair som Lord High Marshal, er Cormyr nu helt overtaget af kvinder... og det har Sir Gordon aldrig nogensinde sagt eller tænkt!

Næste Gang27. januar 2016 1 Nightal (12) 1380 DR

Pyramiden

Krigsforberedelse

Lady Amy har inviteret os til pyramiden ved The Standing Stone for at fortælle mere om baatezu og tanar'ri og hvordan vi kan hjælpe elverne. Som forventet er pyramiden ganske rigtigt den samme pyramide vi før har været i: Abi Dalzims flyvende pyramide, som nu også er Binasz Arahkrans. Dette er foreløbigt et hovedkvarter for møder og planlægning i krigsforberedelserne.

Dar Myth, også kendt som Sacred Sisters of the Mystic Lilies, vil påtage sig at håndtere tre koncentrationer af baatezu for at træne deres chavalles og møer, som de har samlet i en bataljon-størrelse styrke The MythBlade. De holder til i Voonlar, en lille by nord for Shadowdale og ledes af Daria (Lady) Demee de Feye.

Vrek Zuul, også kendt som Order of the Zen Blade, vil påtage sig at håndtere to koncentrationer af baatezu med deres The ZenBlade bataljon. De har lavet deres egen lejr syd for Yûlash, nord for elverskoven. The ZenBlade ledes af Battle Master Sheik Ali Ben Muzzaf.

Storm Silverhand er endnu ikke færdig med at samle Harpere og eventyrere fra Dalelands, så denne gruppe er endnu ikke tildelt en opgave.

Knights of Myth Drannor vil klare én koncentration af tanar'ri.

Party of the White Cross vil klare én koncentration af tanar'ri.

Viansola og hendes elvere vil klare én koncentration af tanar'ri.

Mahrlee Draco Sapphira vil klare én koncentration af tanar'ri.

Cassius Drake Argenblau vil klare én koncentration af tanar'ri.

Draco Alghasz, Veluthil Silverbows drageven, vil klare én koncentration af tanar'ri. Alghasz ("Al") kender flere af os allerede tilbage fra Avatarkrisen. Det er åbenbart Al, som puslede rundt i skoven og holdt sig skjult, mens vi besøgte Historiefortælleren, Veluthil.

Lady Amy inviterer os til atkomme med idéer til at håndtere en valarauko (balrog), som de formoder er sammen med en (ukendt) koncentration af baatezu. Elvernes erfaring er, at balrogger af en eller anden grund godt kan lide tvekamp; hvis en enkelt person påtager sig at kæmpe alene mod balroggen, så vil den sandsynligvis afholde sig fra at bruge sine mægtige kræfter til at angribe alle andre. Udfordringen er at finde en person og en måde som gør at balroggen kan overvindes... gerne uden at den heltemodige person også dør. Vi har ingen gode bud eller frivillige, og Mark Wu har sagt alt hvad han ønsker at sige i sit "billede" her i pyramiden: Fighting the Balrog. Lee ytrer dog at hun synes balroggers farlighed måske er lidt overdrevet. Det mener Wu ikke.

Elverne venter på rigtig vinter før de vil angribe, da de mener det er mere til ulempe for tanar'ri og baatezu end det er for elvere, mennesker og andre deltagere.

Elverne i Cormanthyr kan ikke komme i forbindelse med deres slægtninge i Evereska, så de har sendt nogen ud for at finde ud af hvorfor. Sembia tilbyder dog nok styrker til at kompensere for Evereskas manglende hjælp.

Shadowdale

Dar Myth: Sacred Sisters of the Mystic Lilies

Når vi er kommet tilbage til Shadowdale, får Lee og Sian besøg af en fra Dar Myth, som vi senere får at vide er Daria Demee de Feye. Saya Lee er nu Chavalle (ridder) i Dar Myth og Sian er (lærling). Vi udspørger om hvad og hvorledes, men Lee påtager sig at svare også for Sian, som har behov for at være mere ydmyg og ikke kloge sig for meget om ting, hvilket er hvad Dar Myth har identificeret som nødvendigt for Sians videre udvikling. Der er dog ting som Lee ikke kan eller vil svare på, da der er hemmeligheder som kun en Daria (Lady) af Dar Myth kan beslutte at fortælle til fremmede.

Dar Myth er et andet og kortere navn for Sacred Sisters of the Mystic Lilies. I denne sammenhæng betyder "sacred" hellig i den forstand, at de selv og deres eksistens i verden er hellig, og at dette ikke er hellighed stammende fra en guddom; altså i modsætning til "holy".

Lee har en ny sort kropsnær dragt bestående af EctoSkin, et materiale som Chavalles kan trække fra ectoplasma. Dragten går normalt fra halsen og ned og dækker fødder og hænder til og med første fingerled; dragtens facon og dækning kan dog ændres, hvilket Lee demonstrerer. Farven kan også ændres, men kun en Daria har lov til at bære hvid dragt, undtagen i situationer hvor hvid er en kamuflage farve (f.eks. i sne).

Daria er deres titel for en Lady, som har adelig status højere end Chavalle.

Lees dragt er forstærket visse steder på kroppen, f.eks. på fødder, albuer og i skridtet, og når man er tæt på kan man se en masse små lilje silhuetter i samme farve som dragten. Sian bærer en mørkeblå dragt, som indikerer at hun endnu kun er Mø. Normalt er møers dragter lavet af dyreskind i stedet for EctoSkin, men Sian er allerede selv i stand til at at trække ectoplasma og skabe EctoSkin.

Lee og Sian bærer også våben. Skråt på ryggen bærer de inderst en Hanbo/Bokken (træstav) og yderst en Zashi. Zashi kan være mere eller det mindre det samme som en Wakizashi eller en Ninja-To, og i dette tilfælde synes Sato det mest ligner Ninja-To, som jo i Kozakura og Wa er et forbryder-våben, hvilket Lee godt ved... men det er altså Zashi!!! Begge våben kan trækkes over højre skulder og er ikke længere end, at man kan sidde ned med våbnene på ryggen.

Dar Myth bærer også nogen gange Tana, som er ækvivalent med Katana, men de fleste fortrækker Zashi for dens hurtighed og brugbarhed under trange forhold. På underarmene bærer de noget der ligner Tanjo (kort kæp eller wand), som vi endnu ikke har spurgt til.

Lee fortæller endnu en vigtig ting om Dar Myth, som vi bør vide. Hvis vi ser deres dragt blive blodrød, så er det sidste advarsel før der uddeles alvorlige tæsk, og sidste mulighed for at undskylde eller overgive sig. Vi behøver ikke selv nogensinde komme i den situation, hvis vi behandler dem med respekt og uden aggression.

Næste Gang16. marts 2016 2 Nightal (12) 1380 DR

Pyramiden

Jean Patrice tilbyder at vi kan få en introduktion til, hvordan Sembias adel er sammensat. Vi takker ja, og det er Shay (Elisha de LaFleur) som kommer og bruger en lille dag på introduktionen.

Sembias Højadel

Sembias højadel (nobility) består for nuværende af 14 Houses Noble. Af disse er 8 uradel fra før 913 DR - Houses Ancient Noble; de 6 nyere adelshuse er blevet sponsoreret af de mægtigste uradelshuse og adlet ved adelsbrev. Ud af uradelen er der 5 Houses Astral Major, hvoraf de 3 er Houses Eternal Royal. Der var tidligere yderligere et adelshus som man formoder er gået under, men helt sikre er man ikke, så i teorien er der 9 Houses Ancient, men altså kun 8 der med sikkerhed eksisterer.

Houses Eternal Royal har hver især et overhoved som er Duke/Duchess Grand (Storhertug/-inde):

Houses Astral Major har hver især et overhoved som er Duke/Duchess Arch (Ærkehertug/-inde):

Houses Ancient Noble har hver især et overhoved som er Count/-ess (Landgreve/-inde):

Houses Noble har hver især et overhoved som er Baron/-esse:

Disse adelshuse er repræsenteret i Rigsrådet tidligere kaldet Landsrådet, som er fælles lovgivende magt i Sembia og som udpeger Sembias regerende Konge eller Dronning, der næsten altid vil være en person fra en af de royale huse.

Sembias Landadel

Sembias landadel (gentry) består mest af riddere og esquires i forskellige afskygninger, og er som hovedregel personlige og ikke-arvelige titler.

Magtens Fordeling

I Sembia har man som følge af historiske erfaringer en modvilje mod at samle alt for meget magt i én og samme person, og derfor vil personer med den højeste civile magt som regel ikke også have den højeste militære magt og vice versa. Kombinerer man absolut civil og militær magt med spirituel religiøs magt, så har man en opskrift på problemer, så det undgår man.

I Sembia tror man på og fremelsker samarbejde i stedet for konflikt mellem de adelige som vejen til success.

De vigtigste civile poster i Sembia varetages af personer som er adelige eller bliver det ved udnævnelse (brevadling). For eksempel er Lady Lindsey Elizabeth Comtesse de Winter brevadlet for at kunne varetage den vigtige position som Lady Principal of the Academies and Colleges of Sembia. En person som Jean Patrice synes Keflin skal drøfte sine planer om en magiskole med.

De allerhøjeste militære poster i Sembia varetages også af adelige personer, mens f.eks. handels-"fyrster" efter Sembias mening ikke nødvendigvis kræver adelsposition.

Jean Patrice tilbyder også at Mester Carl Godtfred Berghausen (Esquire), instruktør i Militær Teori ved Akademiet og tidligere Arms Major i Archendale, kan komme og give os en introduktion til militære systemer og strukturer, uden afsløring af militære hemmeligheder, hvilket vi også accepterer.

Næste Gang31. marts 2016 3 - 4 Nightal (12) 1380 DR

Pyramiden

Jean Patrice tilbyder at Mester Carl Godtfred Berghausen (Esquire), instruktør i Militær Teori ved Akademiet og tidligere Arms Major i Archendale, kan komme og give os en introduktion til militære systemer og strukturer, uden afsløring af militære hemmeligheder, hvilket vi accepterer.

Militær i Faerûn

Sammen med Storm Silverhand, der leder Harpers og eventyrere fra Dalelands i kampen mod djævle og dæmoner, Daria Demee de Feye leder af the MythBlade, Battle Master Sheik Ali Ben Muzzaf leder af the ZenBlade, og Sir Gordon Falstaff leder af healerne fra Cormyr, får vi en dags kursus i militære strukturer og tankegang af Carl Godtfred Berghausen.

I Faerûn bygges militære strukturer ofte op over følgende enheder:

I Dalelands er kompagnier den typiske maksimale størrelse militærenhed; nogen dale har dog også bataljoner. Mistledale og Archendale har regimenter.

Der findes forskellige typer regulære enheder:

Specialtropper er enheder, som går væsentlig ud over ovennævnte regulære enheder (25+ SE per 100 tropper). Der er f.eks. War Wizards i Cormyr, Bel'Karn og Zel'Karn (elite) hos elverne, og forskellige slags Qarn i Sembia.

Elvernes regulære enheder og deres specialenheder opdeles efter deres primære kampform: Velahr for våbenmagt og Faer for magi. Elvernes regulære hær-enheder er således Akh'Velahr, deres regulære magitropper er Akh'Faer, deres special hær-enheder er Bel'Karn'Velahr, deres elite magitropper er Zel'Karn'Faer o.s.v.

Cormyr har officielt War Wizards som specialenheder, hvoraf nogen er integreret i de tre arméer: Army of the East, Army of the West, Army of the Heartland. Uofficielt har Cormyr også andre specialenheder.

Sembias specialtropper (Qarn) er dels integreret i blandede militærenheder (brigader) men findes også som selvstændige enheder, der så normalt kaldes for "xyzBlade", f.eks. CrowsBlade, AxamBlade o.s.v.

Sembia TacForce HellFury

Sembia bidrager med en taktisk styrke - en TacForce, til udrensningen af Myth Drannor. Den består af følgende enheder:

Til skalsikring bidrager Sembia med følgende brigader:

Til jagt af flygtede djævle og dæmoner samt som reserve bidrager Sembia med følgende enheder:

Erfaringer viser, at hvis to styrker møder hinanden med samme evne og vilje til at tåle tab og tilsvarende lederskab og ingen specifikke fordele eller ulemper ved terræn eller hjemmebane, så vil en side som har 20% eller mere højere styrke i Standard Enheder være næsten umulig for den svagere part at overvinde. Der er dog mange ting som kan rykke på denne tommelfingerregel; f.eks. kender man sjældent modstanderens eksakte styrke.

Defense Condition

Man opererer med en model af 5 grader af militær parathed svarende til 5 grader af konflikt også kaldet DefCon:

DefCon 5 er "Fred" og kun enheder med status "Permanent" er aktive.

DefCon 4 er "Konflikt" og kun enheder med status "Parat" eller højere er aktive.

DefCon 3 er "Krig" og kun enheder med status "Standby" eller højere er aktive.

DefCon 2 er "Invasion" og kun enheder med status "Reserve" eller højere er aktive.

DefCon 1 er "Total" og alle enheder er aktive, heriblandt status "Total".

Generelt er styrker med højest parathed også de bedste styrker, men ikke altid idet elitestyrker som pensioneres til reserven kan være bedre end regulære styrker.

Næste Gang27. april 2016 4 - 5 Nightal (12) 1380 DR

Pyramiden

Planlægning

Sammen med Lady AmyLynne diskuterer og planlægger vi lidt mere omkring, hvordan vi skal tæve tanar'ri dæmoner. Elverne kan se en fordel i at dimensionslåse området, når angrebet starter, således at tanar'ri og baatezu ikke kan bruge dimensional transport til at stikke af eller rotte sig sammen i større grupper. Vi synes fordelene ved dette er større end ulemperne ved, at vi så heller ikke kan bruge dimensional transport.

Vi har fået styr på en ny standard konfiguration af vores Atlantis Metakoncert.

Vi lægger også en plan om, hvordan vi skal forholde os i kamp, hvis  en eller flere af os bliver angrebet af et overtal af modstandere. I så tilfælde vil nogen af dem, som ikke har så mange modstandere bruge ét eller flere afstands-angreb på hovedsageligt én af den uheldige Black Avengers modstandere. Især hvis Douglas eller Sespetralee bliver overvældet af modstandere vil resten koncentrere sig om at hjælpe.

Næste Gang11. august 2016 6 - 7 Nightal (12) 1380 DR

Shadowdale

Planlægning

Sembias repræsentanter har overtalt The MythBlade fra Dar Myth til at overtage ansvaret for at nedkæmpe én af de tre koncentrationer af Baatezu djævle, som Dar Myth havde lagt billet ind på. Grunden er at Sembias specialstyrker ser dette som en mulighed for at afprøve sin evner mod ægte Tanar'ri og Battezu, og ikke bare simulerede versioner af disse, som de kender fra træning.

Vi får besøg af tre officerer fra CruxBlade, én af Sembias reservebataljoner til denne mission:

Disse tre officerer vil være vores kontaktpersoner under kamphandlingerne - primært My og sekundært Alex.

Vi aftaler og afprøver psionisk og magisk kommunikation. Vi får at vide at de psioniske signaturer, vi får præsenteret af My og Alex for kontakt, er midlertidige og vil ikke være gældende efter at denne mission er overstået; dette er en forholdsregel for at beskytte deres evne til at operere i det skjulte efterfølgende.

Vores kontaktpersoner er primært Sian, sekundært Sato og tertiært Keflin.

Vi aftaler nærmere omkring hvordan vi f.eks. beder om 1-2 ekstra squads, der jo ikke vil kunne komme på et splitsekund da teleport er umulig. Under angrebet vil en del af reserverne opholde sig usynligt flyvende over området  - dette er en taktisk hemmelighed. De vurderer at én squad på 9-11 tropper af reserven vil have en kampstyrke på ca. det halve af vores party (men vi ved jo ikke om deres vurdering er korrekt).

Hvis vi mod forventning skulle løbe ind i en balrog, er det noget vi skal fortælle med det samme! I øvrigt lader det til at balrogger foretrækker tvekamp frem for massekamp, og man kan være "heldig" at en balrog ikke bruger slemme områdeangreb, hvis man møder den i tvekamp.

Køen for at melde sig til tvekamp mod den lokale balrog er stadigvæk meget kort!

Næste Gang24. august 2016 8 - 10 Nightal (12) 1380 DR

Shadowdale

Hvem kommer til kaffe?

Til vores lånte gård i Shadowdale kommer der i løbet af nogle dage besøg til Moric, Keflin og Sato.

Sir Gordon Falstaff

Moric får besøg af Sir Gordon Falstaff, som vi mødte i Suzail, som er leder af Cormyrs delegation af helbredere til den kommende konflikt, og som også var sammen med os til grundkursus i Militær i Faerûn i Pyramiden. Efter indledende smalltalk taler de privat om Project X - et hemmeligt projekt Moric har været med til at starte for at uddanne elitefolk til Cormyrs væbnede styrker. Gordon er blevet udpeget af Dronning Tanalasta og Lord High Marshal Alusair til at overtage Olaf Vaylans rolle i projektet. Projektet kører langt bedre end forudset, bl.a. som følge af den ekstreme træning som Purple Dragons har fået i krigen mod Nalavara, Ghazneths, orcer og goblins.

Cormyr er også i færd med at omorganisere sine styrker i brigader, divisioner og korps - delvist inspireret af Sembia men også efter egne idéer.

Lady Siona de Navarreaux

Keflin får besøg af Lady Siona de Navarreaux, som han har undervist i spells på Akademiet, og som vi mødte sammen med Shay og Anna. Hun er kommet for at høre, hvad Keflin har fundet ud af omkring Logrus, som han sagde ja til at undersøge for Binasz Arakhran for fem uger siden. Siona giver diskret indtryk af, at hun er utilfreds med at Keflin ikke har gjort noget for at opfylde sit løfte, og hun er nok ude efter en undskyldning... men hun får ikke en undskyldning af Keflin.

Saya Meryn Devon og Sir James Usul

Sato får besøg af Sir James Usul (kald mig "Jim"), Knight Senior of the Stars og Arms Major og delingsfører i UsulBlade bataljonen, der kommer sammen med Saya Meryn Devon (kald mig "Ryn"), Champion of the Stars og næstkommanderende Arts Master Lieutenant Colonel (Oberstløjtnant) i DevonBlade bataljonen, som ikke er med i denne konflikt. Begge personer og deres bataljoner er del af House Saint Justs væbnede styrker - The StarBlade. De er reelt kommet for at prøve at rekruttere Sato til at blive en del af House Saint Just som ridder i en eller anden form. Sato er interesseret og bliver inviteret til Daerlun i Sembia til audiens med Lady Jule Christine, Jean Patrices tvillingesøster, og Meryn tager med ham næste formiddag. Meryn har foreslået at Sato kunne tage blomster med til Lady Christine, og da det er vinter i Shadowdale har hun været forudseende og taget en boks med tre hvide roser med, som Sato kan give i gave til Lady Rose, som er en af Christines titler som Lady Protector for Grand Society of the Rose - et særligt selskab af dedikerede ridder-livvagter. Keflin tager med til Daerlun for at gøre indkøb og tale med en fra Akademiet, men er ikke med i Saint Justs palæ til audiensen.

Sato møder både Lady Christine og Lady Alannah, Julie Christine og Jean Patrices mor og overhovede for House Saint Just. Sato sværger troskab til Sembia og House Saint Just og bliver slået til ridder  også kaldet Knight Bachelor uden at umiddelbart blive tilknyttet en bestemt ridderorden. Sir Akiyama Sato er nu Knight Bachelor, som er en militær grad med pligt til at forsvare riget og adelen. Cavalier of Sembia, som Sato og andre allerede er, har tilsvarende status som Knight Bachelor, men det er en civil grad uden specifikke krav om at beskytte riget og adelen - man skal bare opføre sig ordentligt.

Næste Gang7. september 2016 11 - 12 Nightal (12) 1380 DR

Dalelands

Noble Orders

Sato gennemgår træning hos House Saint Just i at holde på hemmeligheder og kommunikere forskellige niveauer af konfidentiel information på en kontrolleret måde. Derefter kommer Sato rundt og møder riddere fra de fleste af de forskellige ridderordener:

Sato lærer også mere om disse ordeners kendetegn, principper, grader m.v.

We shall fight on the beaches, we shall fight in the hills, we shall never surrender!

Keflin får besøg af Mester Carl Godtfred Berghausen (Esquire), som kommer for at lufte idéer om at forbedre Dalelands magiske forsvarsevne mod især Zhentarim og Zhentil Keep. Dette skulle foregå ved at træne udvalgte folk fra Dalelands i militær brug af magiske spells. Keflin og Godtfred diskuterer muligheder for rekruttering, træning, placering af at magisk militær akademi og andre relaterede ting.

Duften af Liljer

Moric får besøg af Sir Gordon Falstaff, som fortæller om hvordan han vil indhente efterretninger om Sembias militærenheder og andre spillere i den nuværende koalition mod dæmoner og djævle. Moric beslutter sig for at ofre sig og opsøge amazonekrigerne fra Dar Myth - Sacred Sisters of the Mystic Lilies.

Moric kontakter Shay de LaFleur, som foreslår at han snakker med Demee de Feye, som er en mentor eller guide for Lee og Sian. Moric drager nordpå til Voonlar, hvor The MythBlade har taget ophold på byens kroer. Demee de Feye har travlt med planlægning af djævleudryddelsen, men Moric møder og taler med hendes nære veninde/søster, Daria Vera de Feye.

 Vera fortæller gerne en del ting om sit "selskab", som ikke er en "orden". De har eksisteret længe men er først nu rede til at give sig åbent til kende, nu hvor Logrus og Mønster er repareret og balanceret. Selskabets femiriddere, som folk er begyndt at kalde dem, har titlen "Chavalle", der oprindelig betyder "hun som rider en pegasus", ligesom Cavalier og Chevalier oprindelig betyder "han som rider en hest". Det er dog ikke udbredt at dagens Chavalles rent faktisk rider pegasi.

Basale grader::

Ridder grader:

Adels grader:

Dar Myth har principper (ikke regler), som en Sacred Sister skal leve op til så godt som muligt:

Listen af principper anses for at være ukomplet, da der kan være indlysende principper man ikke har tænkt på at definere, og der kan være vigtige principper man endnu ikke har identificeret. Trivielle principper bruger man ikke tid eller kræfter på at tale om, som f.eks. vær årvågen eller respekter loven.

Næste Gang28. september 2016 13 - 14 Nightal (12) 1380 DR

Sembia

Admiralens Vise

Sato bliver inviteret til audiens hos Lord Vice Admiral Kaisain Tung (Lord Tung) i Urmlaspyr på Sembias sydkyst; Sato takker ja og ledsages af en officer adjutant og en magiker, som står for transdimensional transport. Sato overnatter på en militærkaserne udenfor byen før audiensen næste formiddag.

Lord Tung har en baggrund, som minder en del om Satos baggrund; han er født og opvokset i Kozakura, blev samurai, men blev nødt til at forlade Kozakura og drage vestpå igennem en masse barbariske lande, og endte til sidst op i Sembia. Lord Tung prøver helt åbenbart at overbevise Sato om, hvor god en chance det er, at blive tilknyttet uradelshusene i Sembia i almindelighed og House Saint Just i særdeleshed. Kaisain Tung ønskede at genoprette sin status fra ronin (herreløs samurai) til samurai/ridder, og fandt frem til at Noble Order of the Storm, var dem der mest lignede den måde at være samurai på, som Tung kendte fra Kozakura. De ville gerne have Tung med i deres orden, men mente at han vil lære mere af at søge optagelse i en af de andre ordener - specifikt Noble Order of the Stars. Stjerneordenens særlige kendetegn er, at de opfatter sig selv som nogen der skal være et lysende eksempel på, hvad det vil sige at være en kriger og en ridder, og det æreskodeks som dertil hører. Det lykkedes Tung at blive optaget som Knight of the Stars, og senere steg han i graderne til Knight Senior of the Stars tilsvarende Hatamoto Samurai i Kozakura. Herefter blev han også optaget som Knight of the Storm. Senere blev han adlet som Lord i House Saint Just med rang af Vice Admiral.

Lord Tung fortæller også lidt mere om adelshusene, om Sembia og om Elenna. Adelshusene samarbejder på en måde, som Tung ikke kender andre steder fra - i hvert fald ikke blandt menneskelige lande på Toril. Dette samarbejde er baseret på idéen om "Elenna", der betyder "Mod Stjernerne", og som er stræben efter at både individerne og de samarbejdende huse og ordener hele tiden bliver bedre og opnår en højere grad af forståelse og civilisation. Sembia er således et sted, hvor husene holder til og styrer et samfund, mens Elenna er hvad og hvem de er. Sato gætter korrekt, at uradelseshusene også holder til andre steder end Sembia, men Lord Tung vil ikke på nuværende tidspunkt sige noget om hvor. Personer, begreber og ting som har med Elenna at gøre er "Ellenic" (Elennisk).

Sembia er faktisk en føderation af tre lande (Dascogne mod syd-vest grænsende mod Cormyr, Lachirac mod nord, og Marovia i midten og mod syd-øst), hovedstaden Ordulin, og nogle yderligere områder. Hvor andre nok ville have konger/dronninger for hvert af landene og en storkonge/kejser/kejserinde for Sembia, så har man her valgt at overhovederne for landene nøjes med at bruge storhertug/-inde titler og lade den øverste titel for føderationen være dronning/konge. De tre mægtigste huse er dog royale, selvom de ikke i Sembia aktivt bruger mere end en enkelt kongetitel tilsammen.

Lord Tung understreger, at loyalitet er i højsædet hos adelshusene - og loyalitet er per definition gensidigt efter Elennisk tankegang. Man kan godt begå fejl, man kan godt bede om hjælp, man kan godt takke nej til en del ting, men man skal opføre sig loyalt! Der sættes stor pris på at man selv viser initiativ, og blandt andet derfor vil man sjældent blive beordret direkte.

Sato beslutter at han vil søge optagelse i Noble Order of the Stars, og Lord Tung vil meget gerne med til ceremonien, hvis det er muligt (og hvis det sker).

Næste Gang12. oktober 2016 15 - 16 Nightal (12) 1380 DR

Dalelands

Duften af Liljer

Moric taler videre med Vera de Feye fra Dar Myth - Sacred Sisters of the Mystic Lilies, og han borer lidt i om ikke der er nogen, som vil være bekymret over, at Dar Myth har stor indflydelse grundet deres forbindelser til vigtige ledere i flere nationer. Vera mener, at sådan vil det altid per definition være, når man har indflydelse.

Bjergtaget

Keflin får igen besøg af Carl Godtfred Berghausen, som har undersøgt forskellige potentielle steder, hvor en magisk militær uddannelse kunne placeres, og han er nået frem til at det bedste bud er i High Dale, som ligger i bjerge og bakker mellem Cormyr og Sembia. High Dale er den af dalene, som har den mindste befolkning, det mindste militær, og ligger længst væk fra Zhentil Keep. Keflin og Carl Godtfred tager ud for at besigtige området og finder et passende sted. Derefter diskuterer de hvordan de i praksis skal fortsætte, og bliver blandt andet enige om at Carl Godfred skal prøve at få Florin Falconhand og Dove Falconhand fra Knights of Myth Drannor til at være talsmænd blandt dalene for at få støtte til en magisk militær uddannelse. Keflin taler også med sin far Iltan, om at de kan flytte til High Dale og muligheden for at faderen kan være instruktør eller sådan noget.

Iltan kan i øvrigt fortælle fra sine forbindelser, at der blandt drow er en guddommelig magtkamp i gang imellem Lolth og Shar, om hvem der skal være deres primære gudinde, og han er ikke sikker på, hvem der vinder.

Sembia

Rigets Forsvar

Sato får et introduktionsforløb til de forskellige typer af væbnede styrker i riget, og i første omgang bruger han en dag sammen med Home Defens og en dag sammen med Merx professionelle lejesoldater.

Ca. 5% af befolkningen deltager i hjemmeforsvaret "Home Defens", der består af delinger á 50 plus støtte, hvoraf 20% er officerskadre af pensionerede specialtropper. Delingerne kan også samles i bataljoner á 250 plus støttepersonel.

Regimenter af professionelle lejetropper "Merx" deltager dels i rigets væbnede styrker, og kan også lejes af dem, der kan betale prisen. F.eks. Zhentil Keep, Hillsfar og Dalelands benytter Merx. Typisk kan man leje mindst en "BatMerx" bataljon á 250 tropper plus støtte indeholdende fem delinger, hvoraf én deling er specialtropper. To bataljoner udgør en "DemiMerx" demibrigade og to demibrigader udgør en BrigMerx brigade på 1000 tropper plus støtte.

En merx deling vurderes at have en styrke lige over en deling af klassisk tungt kavaleri, som følge af talent, træning og erfaring.

Sato fortæller Meryn Devon, at han gerne vil have en invitation til optagelse i Noble Order of the Stars, og at især Lord Tung og Lord Patrice gerne må være med til en ceremoni, hvis ordenen accepterer. Meryn vil give beskeden videre.

Næste Gang7. december 2016 17 - 20 Nightal (12) 1380 DR

Cormyr

Forbindelser

Moric bliver midlertidigt kaldt til Suzail til et møde med Dronning Tanalasta og Lord High Marshal Alusair. De beder Moric om at fungere som militær forbindelsesofficer i forhold til Sembia. Moric accepterer opgaven, der samtidigt medfører udnævnelse til Arms Major.

Sembia

Rigets Forsvar

Sato fortsætter sin militære efteruddannelse i forskellige slags delinger og styrker, og opnår grad af Arms Captain, med forventning om at kunne håndtere højere stillinger senere. Sato bliver foreslået at indtræde i den type sektion, som kaldes Aleph, og som er designet til stærke individualister - i modsætning til andre typer sektioner, som er bygget op om fasttømrede squads. DevonBlade, hvor Meryn er en af de ledende officerer, har en Aleph sektion, som Sato tilbydes og accepterer at blive en del af.

Herefter kan Sato bruge efternavnet Devon, hvis han vil.

9. februar 2017 21 - 28 Nightal (12) 1380 DR

Sembia

Chapterhouse Astra i Ordulin

Sato har besluttet sig for at gerne ville optages i Noble Order of the Stars, House Saint Justs ridderorden, og de ansvarlige sætter gang i at dette kan ske ved næste optagelsesceremoni i ordenskapitlet Chapterhouse Astra for ridderordenen i hovedstaden Ordulin. Deltagere og vidner til ceremonien, som også indebærer at andre personer optages i ordenen, inkluderer bl.a. følgende personer:

Sir Moric Ironfist, Knight Champion of the Order of the Purple Dragon

Sai (Sir) Keflin, Cavalier of Sembia

Saya Lee Draco Sapphira de Feye, Chavalle Escort of the Sacred Sisters of the Mystic Lilies

Lord Kaisain Tung of House Saint Just, Knight Senior of the Noble Order of the Stars, Knight of the Noble Order of the Storm, Battle Lord Vice Admiral

Sai James Usul, Knight Senior of the Noble Order of the Stars, Arms Major

Sai Meryn Devon, Champion of the Noble Order of the Stars, Arts Master Lieutenant Colonel

Sai Alan Congrave, Knight Major of the Noble Order of the Stars, Battle Master Captain General

Sai Gavin Greystone, Knight Major of the Noble Order of the Stars, Battle Master Captain General

Sai Masha Fabray, Knight Master Commander of the Noble Order of the Stars, Battle Master Burseg General

Lord Patrice grand Saint Just, Lord Commander of the Noble Order of the Stars (Lord Stars)

Lady Christine grand Saint Just, Lady Protector of the Noble Order of the Stars (Lady Astra)

Lady Anna de LaFleur

Lord Wayne arch Bleu (Mark Wu)

+ adskillige Stjerneriddere fra DevonBlade

Sai (Sir) Sato Devon er herefter både Arms Captain i DevonBlade i StarBlade og Knight of the (Noble Order of) the Stars, også kalder Stjerneridder eller Astralridder. Symbol på medlemskab er en sort kappe med tre broderede hvide Bethlehem-stjerner med lyseblå aura.

Keflin inviteres til et møde med Lord Simon de Navarreuax, som på en charmerende og ikke-insisterende måde forsøger at lokke Keflin til en fremtid i Sembia. Keflin bider ikke på men er heller ikke uhøflig eller direkte blankt afvisende.

Dagbøger

Mønster og Logrus Into the Dragon's Lair For Duty and Deity Ronin Challenge For Love or Money Dark Sunset

Copyright 2014-2016 Roar Smith. Senest opdateret tirsdag, 06. februar 2018 13:21:31 .