Akademiet

Akademiet sponsoreret af Binasz Arakhran

Rygter taler om en organisation af formel og uformel uddannelse af den ypperste karat, som omfavner magiske, mentale, mystiske, filosofiske, økonomiske, politiske og andre kundskaber.

Organisationen omtales kun som "Akademiet", og det vides ikke om den har et mere formelt navn.

 

Akademiet

Rygter

Rygter taler om en organisation af formel og uformel uddannelse af den ypperste karat, som omfavner magiske, mentale, mystiske, filosofiske, økonomiske, politiske og andre kundskaber.

Organisationen omtales kun som "Akademiet", og det vides ikke om den har et mere formelt navn.

Organisation uddanner bl.a. den rigeste elite af unge i Sembia, Cormyr, Waterdeep og andre områder af Faerûn, og siges derudover at uddanne nogle få særligt begavede blandt mindre eller ikke-velhavende uden omkostning.

Akademiet siges at benytte to slags lærere: instruktører og mentorer.

Instruktører udvælges blandt de bedste indenfor sit felt, og er altid mindst af mester niveau i eventuelt relevante klasser. Instruktører underviser en eller flere studerende i en eller flere discipliner.

Mentorer tager det fulde ansvar for en students uddannelse, og har en meget bred erfaring indenfor mange emner. Mentorer sørger derudover for at skærpe instruktørernes kundskaber endnu mere, end de allerede er.

Akademiet siges at have adgang til næsten ubegrænsede ressourcer i form af viden, kunnen, og træningsfaciliteter.

Potentielle studenter (eller oftere, deres forældre) kommer i kontakt med akademiet ved at aflevere en skriftlig besked til et tempel for Azuth, Deneir eller Oghma, eller til et Order of the Dragon kloster.

Ansøgninger om at blive instruktør eller mentor afvises per definition; Akademiet kontakter selv de potentielle kandidater!

Fakta

Akademiet sponsoreres af ordenen Binasz Arakhran ("Skyggevandrerne" - De der vandrer mellem lys og mørke).

Alle studerende, inklusive instruktører, har en mentor tilknyttet som er ansvarlig for den studerendes fulde uddannelse og udvikling. Når en instruktør underviser en studerende, er den studerendes mentor ikke nødvendigvis den samme som instruktørens egen mentor.

Akademiet financierer nyudvikling af viden og kunne, f.eks. i form af nye magiske formularer, psioniske effekter, mystiske færdigheder, manifestationer af tro, og lignende.

Træning

Adaptiv Indlæring

Akademiet har adgang til en avanceret træningsmetode kaldet "Adaptiv Indlæring", som er udviklet af Elisha (Shay) de LaFleur, og som er under stadig udvikling. Metoden gør indlæring meget mere effektiv end traditionelle metoder, og kræver at man som studerende bruger en færdighed på at træne Adaptiv Indlæring. Instruktører og mentorer skal være specialiseret (1S) henholdsvis dobbelt-specialiseret (2S) i denne indlæringsmetode, for at kunne tilrettelægge indlærings forløbet på den optimale måde.

Træningsafgifter

Følgende standard takster gælder for uddannelses afgifter for træning hos Akademiet. Af afgiften går 30% til instruktøren, mens resten går til at drive Akademiet og sponsorere talentfulde studerende, som ikke selv kan betale.

Mellem instruktører og mentorer i Akademiet: Gratis
Fælles træning, inklusive klasse/niveau træning op til 2. niveau: 10 GP per dag
Individuel træning, inklusive klasse/niveau op til 10. niveau: 4 GP per time (32 GP per dag)
Individuel træning, inklusive klasse/niveau op til 18. niveau: 10 GP per time (80 GP per dag)
Individuel træning, inklusive klasse/niveau over 18. niveau: 20 GP per time (160 GP per dag)
Nyudvikling af spells, psioniske effekter o.l. til glæde for Akademiet: Gratis
Nyudvikling af spells, psioniske effekter o.l. specifikt til eget brug: 1.000 GP per power
Adgang til træning i Det Lange Rum (med 77x speed-up af tid): 77.000 GP per døgn

Personer

Kendte Mentorer

Kendte Instruktører

Kendte Studerende

Copyright 2003-2004 Roar Smith. Senest opdateret tirsdag, 15. juni 2004 06:06:00 .