Divine Light

The Holy Order of the Divine Light of Life, Love and Justice

Denne orden er sponsoreret af LysHerren (Mithra), Sune Firehair, Tyr, Corellon Larethian, Sembia (indskrevet i forfatning), Cormyr (af Kronen, bliver indskrevet i forfatning når Tanalasta bliver Dronning), og af den retmæssige Lord i hver Dal i Dalelands (Randal Morn for den besatte Daggerdale).

Ordenens primære ansvarsområde er Sembia, Cormyr, Cormanthyr og Dalelands; også kaldet The Alliance of the Standing Stone, eller bare "Alliancen".

 

The Holy Order of the Divine Light of Life, Love and Justice

Ordenens formål

Fundamentalt Direktiv

Beskytte humanoide racer og drager mod udslettelse af mørkets kræfter. F.eks. Balrogger, Dæmoner, Djævle, Onde Guder, "Aliens". De beskyttede racer inkluderer mennesker, elvere, dværge, gnomer, hobbitter, drager, og blandingsversioner af disse.

Primært Direktiv

Beskytte Alliancens borgere imod undertrykkelse fra despoter. Dette gælder såvel eksterne som interne despoter.

Sekundært Direktiv

Håndhæve retfærdighed, især der hvor loven eller dens udøvere fejler.

Tertiært Direktiv

Rådgive Alliancens magthavere, hvor det ønskes eller er påkrævet.

Rangordning

Ordenen udnævner sine egne medlemmer efter egne regler; dog skal nye StorMestre bekræftes af alle Alliancens Monarker, Hertuger og Dale Lords. Ordenen udnævner sin egen leder og talsmand (ikke nødvendigvis samme person) blandt sine StorMestre.

Ridder (Knight of the Holy Order of the Divine Light ...)

12. niveau i mindst to klasser, mindst 15 i alle attributter.

Kommandør (Knight Commander of the Holy Order of the Divine Light ...)

14. niveau i mindst to klasser, mindst 16 i alle attributter.

Mester (Knight Master Commander of the Holy Order of the Divine Light ...)

16. niveau i mindst to klasser, mindst 16 i alle attributter.

StorMester (Knight GrandMaster of the Holy Order of the Divine Light ...)

20. niveau i mindst to klasser, mindst 16 i alle attributter.

Genkendelse

Hvordan genkender man en LysRidder?

LysRidderen udtaler f.eks. følgende (ordret): "I am a Knight Commander of the Holy Order of the Divine Light of Life, Love and Justice!". Som en effekt af tredje orden på hele Toril, manifesteres følgende hvis udsagnet er sandt:

Tyrs vægtskål (Retfærdighed), Sunes guddommelige ansigt (Kærlighed) og Corellons træ (Liv) ses på en baggrund af næsten blændende lys, samtidigt med en flerstemmig recitation af ordet "Sandhed" på Faerûn, Nihon, Kao Te Shou, Netheril, Elver, Høj Elver, Dværgsk og Auld Wyrmish. Visionen kan ses af blinde og høres af døve, selv igennem fysiske barrierer indenfor normal synsvidde.

Beføjelser

En Ridder kan dømme eller frikende enhver, som ikke er mindst (lav-)adelig.
Dom, men ikke en frikendelse, kan ankes til Lens Herre eller Juridisk Dommer.

En Kommandør kan dømme eller frikende enhver, som ikke er høj-adelig.
Dom af lav-adelig, men ikke frikendelse, kan ankes til Lens Herre.
En Mester kan vælge at omstøde en dom, men ikke en frikendelse.

En Mester kan dømme eller frikende enhver, som ikke er Lens Herre.
Dom af høj-adelig, men ikke frikendelse, kan ankes til relevant Hertug eller Dale Lord.
En StorMester kan vælge at omstøde en dom, men ikke en frikendelse.

En StorMester kan dømme eller frikende enhver, som ikke er Lens Herre.
Dom, men ikke en frikendelse, kan ankes til Monark eller Landsråd.
Dom, men ikke en frikendelse, over en Dale Lord kan ankes til Dale Lords rådet.

To Mestre og en StorMester - et Tribunal - kan dømme eller frikende enhver, som ikke er Hertug eller Dale Lord.
Dom eller frikendelse kan ikke ankes; dog kan en Monark, Landsråd eller Dale Lords rådet give Amnesti for idømt straf.

Syv StorMestre kan dømme eller frikende enhver, inklusive en Monark.
Dom i en ikke triviel sag over en Hertug, Dale Lord eller Monark vil automatisk gå til høring i Landsråd og hos Sunes, Tyrs og Corellons øverste gejstlige, men hvis alle syv StorMestre stadigvæk dømmer skyldig efter en sådan høring, så er dommen endelig.

Medlemmer

StorMestre (Knight GrandMaster)

Mestre (Knight Master Commander)

Kommandører (Knight Commander)

Riddere (Knight Commander)

 

Copyright 2003-2005 Roar Smith. Senest opdateret fredag, 05. januar 2018 19:14:56 .