SAFFODS3System

Simplificeret Afbalanceret Fleksibelt Fangehuller Og Drager System

Versioner

Her er beskrivelser af hvad der blev opdateret hvornår.

Se komplet System Indeks...
Se komplet Magisk Indeks...
Se komplet Mystisk Indeks...
Se komplet Psionisk Indeks...

Se komplet System Indeks v3.6 Ændringer fra v3.5...
Se komplet System Indeks v3.5...

Klik på en link for bare at læse dokumentet.
Højreklik og vælg Save Target As... (Gem Som...) for at gemme filen lokalt.

 

Versioner
System Indeks...
Magisk Indeks...
Mystisk Indeks...
Psionisk Indeks...

Hovedsystemet

Dokument Beskrivelse
SAFFODS System
 
Hoveddokumentet.

Version 3.6: (juni 2014) Nyt filnavn.
- Ki-healing ændret til d4 + Karma Bonus.
- Ændret Armor Class ved brug af rustning for mystikere.
- Kit for Hellig Kriger ændret.
- Tilføjet afsnit om Typer af Fysisk Skade.
- Maksimer Metaformular fungerer kun op til 9. power (ikke 10. power).
- Latente regenererer PSP og MSP ligesom sub-operante.
- Klassen Tyv er omdøbt til Civil som ikke automatisk lærer Pick Pockets og Open Locks.
- Nyt kit Tyv baseret på Civil som har lært Pick Pockets og Open Locks.
- Agent skal træne 1 færdighed for Bagholdsangreb.
- Kit Spejder er nu baseret på Agent.
- Regeneration mens man er død ved konstitution 24-25 gælder kun ned til -100hp.
- Man kan ikke have højere karma resistans end karma bonus.
- Sværhedsgrad for magiske fælder.
- Opdateret afsnit om Mystik (Mystikere) til at stemme overens med, hvordan vi faktisk håndterer adgang til forskellig power mystik.
- Tilføjet at den relevante guddom skal være indforstået med sub-tro træning af bønner.
- Fysisk, Refleks og Mental save forbedring stopper ved +20 (50. karma niveau), da Vilje save alligevel dominerer her.
- Tilføjet lidt om magikere som baserer deres Skygge formularer på Logrus og Anam i stedet for Magi baseret på Pattern og Mana.
- Tilføjet lidt om KaosLogrister som baserer deres Kaos på Logrus i stedet for MetaMagi baseret på Pattern.
- Slettet hekse og koglere som ikke længere findes, da Mystra og Shars konflikt har elimineret denne form for magi.
- Ændret Undgå Effekt til kun at beskytte op til 7. power og 70 hp.
- Tilføjet noget om Guruer i afsnittet om Gejstlige.
- Ki-evne Maksimal Skade for mystikere kan kun bruges en gang per turn men kan bruges for enhver mystisk manøvre.
- Tilføjet alternative muligheder for karakter kit Bushi, Chanshi, Fægtemester, Hellig Kriger, og Vrek Blade.
- Ændret afsnit om komprimerede aktioner under Angrebs Segmenter.
- Tilføjet reference til SAFFODS Acceleration.
- Rettet formel for Power Rating i Konfrontationer.
- Mindre rettelser.

Version 3.5: (25. april 2004) Nyt filnavn.
- Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.
- Afsnit om konvertering fra SAFFODS version 2 er fjernet (side 1).
- Korrigeret +2 SF straf for utrænet i en færdighed (side 3).
- Henvisning til power 3, 6 og 9 for talenter, videnskaber og kunster er fjernet, da alle psioniske effekter nu er tildelt en eksakt power, og uddybelse af hvilke power er i hvilket lag (side 4).
- Bonus til fysisk/refleks/mentalt save er ændret, således at den stiger hurtigere end vilje save indtil 10. niveau, og langsommere derefter - altså omvendt af før (side 5).
- Udseende forbedres med den halve takt af Karisma forbedringer (side 5).
- Maksimer Formular er nu eksplicit begrænset til 9. power og lavere (side 8).
- Maksimer Meta Formular inkluderer nu eksplicit 10. power formularer (side 8).
- Ki evne "Modstå Effekt" er nu eksplicit begrænset til 9. power og lavere (side 8-9).
- Tilføjet henvisninger til klasserne Energist og Lambdaist (side 8).
- De 9 særlige munke færdigheder er konstante eller refleksive (side 8).
- Non-Detection og Mind Blank for munke referer nu til de mystiske versioner (side 8).
- Mental Armor Class er lige så høj for magikere og gejstlige som for psionikere, og lidt bedre for mystikere end for realister (side 11).
- Skjolde giver ikke længere AC bonus, men derimod AV bonus (side 11-12).
- Rang er uddybet under Konfrontationer (side 12).

Version 3.4.2: (16. oktober 2003)
Specialisering i færdigheder påvirker nu også Speed Faktor (side 3).

Version 3.4.1: (16. oktober 2003)
Ændret regeneration af hp som følge af konstitution (side 2).
Bred våben-gruppe koster 4 færdigheder per gradering (side 3).
Alle attributter over 16 koster nu det samme i færdigheder, der er ikke en ekstra omkostning for attributter over 20 (side 3).
Fjernet muligheden for, at træne hp direkte ved brug af færdigheder (side 3).
Sub-mystikere kan højst manifestere kampkunst færdigheder på 21. niveau (side 4).
Mystikere får ligeså mange SSP per niveau som gejstlige (side 5).
Karma Bonus for duelister og mystikere er +2 i forhold til andre (ikke +1/3 per niveau) (side 7 og 9).
Maksimum +7 til AV ved træning for mystikere (side 9).
Fægtemester er duelist-kriger, ikke duelist-duelist, og favoriserer alle sværd (side 10).
Våben bonus (magisk) tæller også ved parering ligesom karma bonus (side 11).
Karma Bonus maksimum hævet fra +6 til +7, og mystikere og duelister får +2 i stedet for dobbelt stigningsrate (side 12).
Power Rating indeholder nu også rang (rang > 1 for udødelige) (side 12).

Version 3.4: (14. maj 2003)
Opdateret beskrivelse af mental Armor Value på side 12 efter nye psioniske regler.

Version 3.3:
Opdateret beskrivelse af magi og psi på side 4.
Sub-psionikere er ikke begrænset til videnskaber i en enkelt disciplin.

Version 3.2.1:
Rettet skrivefejl på side 12: imAV ændret til dmAV.

Version 3.2:
Barde kit gjort mere fleksibelt m.h.t. klasser.
Våben og færdigheds tabeller inkluderer "utrænet" (UT).
Krigere, Duelister og Mystikere er trænet i Masse Angreb og i Serie Angreb.
Justeret beskrivelse af fysisk AC for realister og mystikere.

Version 3.1:
Karma bonus giver bonus ved parering.
Mentale magiske angreb skal også ramme mental AC.

SAFFODS Våben
 
Beskrivelse af våben kategorier, våben specialisering og tabel over skade og speed faktor.

Version 3.6: (juni 2014)
- Ændret restriktioner for store våben når man er omklamret eller ligger ned.
- Hankyu (japansk kortbue) tilføjet.
- Bokken og Wakizashi opdateret.

Version 3.5: (25. april 2004) Nyt filnavn.
Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.
Tilføjet nyt våben "segl" (side 2).

Version 3.1: (15. oktober 2003)
Flere kampkunst våben tilføjet (side 1 og 2).
Specialisering i brede våbengrupper er nu mulig for realister og mystikere, og prisen er 4 færdigheder per grad (side 1).

SAFFODS Færdigheder
 
Beskriver færdigheder som er nye, ændrede, eller som er i brug men ikke står i Players Handbook.

Version 3.6: (juni 2014)
- Militær Taktik (Tactics) opdateret.

Version 3.5: (25. april 2004) Nyt filnavn.
Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.

Version 3.1: (16. april 2003)
Rådgivning (Guidance/Counsel) tilføjet.

SAFFODS Acceleration
 
Her beskrives hvordan forskellige former for acceleration af aktioner fungerer sammen, f.eks. Speed, Haste og Time Dilation.

Version 3.6: (juni 2014) Nyt dokument.
- Nyt dokument.

SAFFODS Ki Defense
 
Her beskrives hvordan Ki-evnen Undgå Effekt (Ki Defense) fungerer og hvordan den kan udvides med mystiske manøvrer.

Version 3.6: (juni 2014) Nyt dokument.
- Nyt dokument.

saffods_2til3.pdf
 
Beskriver de vigtigste forskelle i konverteringen fra tidligere versioner til SAFFODS3.

Version 3.0: (15. april 2003)
Original version.

Tillæg

Dokument Beskrivelse
SAFFODS Magi
 
Beskriver hvordan magikere kaster magiske formularer.

Version 3.6: (juni 2014)
- Latente regenererer MSP ligesom sub-operante.
- Tilføjet lidt om skyggemagi.
- Tilføjet nye forbedringer ved specialisering i formularer.
- Træning af ny formular er hurtigere og billigere.
- Mindre rettelser.

Version 3.5: (25. april 2004) Nyt filnavn.
Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.

Version 3.3.1: (15. oktober 2003)
Specialisering påvirker nu også Speed Faktor (side 2 og 4).

Version 3.3:
Beskrivelse af begrænsning af multiple samtidige aktive og reaktive formularer. Et par overflødige eksempler er droppet.

Version 3.2.1:
Rettet grammatiske fejl på side 1 og 2.

Version 3.2:
Små ændringer i beskrivelse af multiple formularer i en runde, og om a skulle ramme mental AC.

Version 3.1:
Mentale magiske angreb skal også ramme mental AC.

SAFFODS Meta
 
Beskriver en mere kontrolleret form for Magi (og Skygge).
Kun relevant for Metaer (MetaMagist eller KaosLogrist).

Version 3.6: (juni 2014) Nyt filnavn.
- Navn ændret fra MetaMagi til Meta.
- Tilføjet noget om Logrus baseret magi (Skygge og Kaos).
- Heksekunst med blanding af Mana og Kaos er fjernet, da Mystra og Shars konflikt har elimineret denne form for magi.
- Tilføjet kapitel om Resistans mod Magi og Skygge.
- Tilføjet noget om hvad der sker med spells som kommer ind i Magic Dead eller Anti-Magic områder.
- Mindre rettelser.

Version 3.5: (25. april 2004) Nyt filnavn.
Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.
Tilføjet beskrivelse af Tung Magi og Tung Kaos Magi (side 1).
Afsnit om at kaste formularer på normal vis er flyttet til kapitlet om Restriktioner (side 2).

Version 3.1.1: (15. oktober 2003)
Kan nu binde Mana og evt. Chaos med straf på -12 selv om man ikke er Magist eller Heks (side 2).

Version 3.1:
Kosmetiske ændringer og retning af stavefejl.

SAFFODS OmniPi
 
Beskriver den højeste power magi, altså 10. power.

Version 3.6: (juni 2014) Nyt filnavn.
- Navn ændret fra OmniMagi til OmniPi.
- Tilføjet noget om Logrus baseret magi (Skygge og Kaos).
- Udspecificeret varianter af OmniPi: OmniMagi, OmniMeta, OmniSkygge, OmniKaos.
- Tilføjet beskrivelser til Historie kapitlet.
- Mindre rettelser.

SAFFODS Psi
 
Beskriver hvordan psionikere manifesterer psioniske effekter, udfører mental kamp, og laver metakoncert.

Version 3.6: (juni 2014)
- Ændret udtrædelsesregler for Indre Metakoncert.
- Udspecificeret at Simpel Metakoncert i alt er en 20 AS kompleks aktion.
- Kreativt Skjold justeret til at være kropsnært eller normal kreativ radius.
- Latente regenererer PSP ligesom sub-operante.
- Tilføjet nye forbedringer ved specialisering i effekter.
- Træning af ny effekt er hurtigere.
- Maksimum PSP per aktion rettet.
- Kreativ forstærkning af både område og rækkevidde ændret.
- Kreativt Skjold lidt mere detaljeret angående indkommende og udgående retning.
- Kreativ Lænkning rettet.
- Mental Skade - rettet regeneration af attributter og niveauer.
- Lidt uddybelse af metakoncerter.
- Mindre rettelser.

Version 3.5: (24. april 2004)
Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.
Henvisning til power 3, 6 og 9 for talenter, videnskaber og kunster er fjernet, da alle psioniske effekter nu er tildelt en eksakt power, og uddybelse af hvilke power er i hvilket lag (side 1-2).
Tilføjet titlen komplet stormester (side 1-2).
Ændret henvisning til beskrivelse af effekter; nu bruges "Psionic Effects in SAFFODS3" (side 2).
Vedligeholdelse af improviserede effekter koster mindre i visse tilfælde (side 2).
Rækkevidde af redaktive effekter er øget, og differentieret mellem redaktion af det dybe sind og redaktion af krop eller indre sind (side 3).
Kreativ forstærkning fordobler volumen i stedet for at fordoble radius (side 4).
Mental Armor Class er lige så høj for magikere og gejstlige som for psionikere, og lidt bedre for mystikere end for realister (side 4).
Mentale angreb kan reducere valgfri niveauer, ikke kun psioniker niveauer (side 6).
Regeneration af attribut skade er ét point per dag (side 6).
Regeneration af niveau skade er ét niveau per dag (side 6).

Version 3.2.1: (13. oktober 2003)
Specialisering påvirker nu også Speed Faktor (side 2).

Version 3.2:
Tilføjet separat kapitel om Maksimum PSP per Aktion på side 3 - en stormester kan nu kun bruge 10% af sit potentiale (og ikke 20%) på en simpel aktion. Fjernet ligegyldigt eksempel under Træning og Specialisering i Effekter på side 2.
Omformuleret afsnit om PSP omkostning for improviserede effekter på side 2.
Omformuleret beskrivelse af maksimal effekt for redaktive, psykokinetiske og kreative effekter på side 3.
Tilføjet afsnit om at ramme alle eller kun nogen indenfor et område under Rækkevidde og Område på side 3.
En improviseret psykokinetisk effekt på et område er ændret lidt, så den nu giver d6 skade per PSP med save.
En improviseret kreativ effekt på et område er ændret lidt, så den nu giver d6/d4 skade per PSP med/uden save.
Omformuleret afsnit om kreativ forstærkning side 4.
Omformuleret afsnit om kreativt skjold side 4.
Rettet afsnit om kreativ lænkning på side 5.
Omformuleret afsnit om mentale angreb på side 5.
Erobring af en modstanders buffer sker med PSP brugt i det mentale angreb plus eventuelt fra en valgfri buffer (side 6).
Skade på det dybe sind kan nu også være normal hit point skade, og dyb kontakt er nødvendigvis også dyb redaktiv kontakt (side 6).
Omformuleret afsnit om PSP i andres buffere under regeneration på side 6.
Omformuleret afsnit om simpel/kompleks metakoncert på side 7.
Omformuleret kapitel om simpel metakoncert på side 7.
Omformuleret kapitel om kompleks metakoncert på side 7.
Kreative lænkninger til en dyb metakoncert kræver ikke vedligeholdelse (side 8).

Version 3.1:
Opdateret beskrivelse af Speed faktor side 2. Ændret mentale angreb side 5 og 6 (fra 5 hurtige per aktion til 2 hurtige per aktion, +½ i skade per niveau, +½ til mAV per niveau).

Psionic Effects
 
Beskriver kampkunst manøvrer også kaldet mystic arts.

Version 3.6: (juni 2014)
- Mindre rettelser.

Version 3.5: (24. april 2004)
Første version.

SAFFODS Spellfire

 

Beskriver hvordan energister og lambdaister bruger psioniske effekter og særlige færdigheder til at opsuge og udsende energier..

Version 3.6: (juni 2014)
- Ændret Undgå Effekt til kun at beskytte op til 7. power og 70 hp.
- 7S Specialisering: Fjernet muligheden for generelt at absorbere 1-4. power MetaMagi..

Version 3.5: (25. april 2004)
Første version.

SAFFODS OmniPsi
 
Beskriver den højeste power psi, altså 10. power.

Version 3.6: (juni 2014)
- Ændret afsnit om titler.
- Maksimum PSP per aktion rettet.
- Mindre rettelser.

Version 3.5: (25. april 2004)
Første version.

SAFFODS Mystik
 
Beskriver mystik, kampkunster (martial arts), metoder og discipliner.

Version 3.6: (juni 2014)
- Beskrivelse af vitale angreb.
- Weapon færdigheder er ikke længere begrænset til et enkelt våben eller gruppe.
- Tilføjet at Låsning går udenom Stoneskin.
- Tilføjet noget om disciplinen Skygge (Shadow) som er et alternativ til Ånd (Spirit).
- Mindre rettelser.

Version 3.5: (25. april 2004) Nyt filnavn og titel.
Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.
Tilføjet beskrivelse af forholdet mellem Mystik og Kampkunst.
Ændret "Kampkunst" til "Mystik" et par steder.

Version 3.1: (20. april 2003)
Specialiserings tabel inkluderer "utrænet" (UT).

Mystic Arts
 
Beskriver kampkunst manøvrer også kaldet mystic arts.

Version 3.6: (juni 2014)
- Awareness slettet (brug Quick Strike i stedet for).
- Nyeste Keflin manøvrer tilføjet.
- Undgå Effekt (Ki Defense) tilføjet.
- Perfect Ki Defense ændret.
- Omni Defense ændret.
- Defensive Shift rettet til Reflexive.
- Offensive Shift tilføjet.
- Missile Deflection begrænset til 2 eller 4 missiler per delrunde.
- Quad Speed tilføjet.
- Great Wall tilføjet.
- Reflection begrænset til ikke at virke mod angreb med SF<0.
- Power Touch rettet.
- Akiyama's Reflective Attack begrænset til ikke at virke mod angreb med SF<0.
- Akiyama's Bleeding Cut rettet.
- Arrow Cutting begrænset til 2 eller 4 missiler per delrunde.
- Spirit Blast ændret.
- Mindre rettelser.

SAFFODS Forceblade
 
Beskriver forceblades.
Kun relevant for Vrek Blades og lignende.

Version 3.6: (juni 2014)
- Udspecificeret krav for Forceblade færdigheder.
- Rettet tabel over niveauer.
- Mindre rettelser.

Version 3.5: (25. april 2004) Nyt filnavn og titel.
Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.
Ændret beskrivelse af kanalisering af brugerens karma bonus.
Ændret maksimal skade som følge af ekstra PSP kanaliseret igennem klinge.
Uddybet beskrivelse af Conjure Forceblade: Kan kanalisere omni effekter, og kan specialiseres så den bliver refleksiv.

Version 3.1: (16. april 2003)
Nu er der indikeret attributter for de nævnte færdigheder.
Conjure Forceblade kræver nu 4 PSP per runde.

SAFFODS DrageMester

 

Beskriver spilstyring for Drage Mesteren (DM).
Ikke synderligt relevant for spillere.

Version 3.6: (juni 2014)
Opdateringer.

Version 3.5: (25. april 2004)
Første version.

SAFFODS Primal

 

Beskriver udødelige kræfter for højerestående væsner.

Version 3.6: (juni 2014)
Opdateringer.

Version 3.5: (25. april 2004)
Første version.

SAFFODS Zenshi

 

Beskriver Zen Tao - en vej til indre balance og ophøjelse.

Version 3.6: (juni 2014)
Opdateringer.

Version 3.5: (25. april 2004)
Første version.

Karakterer

Dokument Beskrivelse
karakter_template.dot
 
Template for karakter blad.

Version 3.5.2: (30. januar 2006)
To ekstra linier i færdighedstabel.

Version 3.5: (25. april 2004)
Formatering ifølge ny template 3.5 samt andre kosmetiske ændringer.

Version 3.2.1: (17. oktober 2003)
Attribut bonusser, basis vilje save, AS og Initiativ er nu felt-formler (Field Formula).
Alle felter i dokument kan opdateres ved: Control-A efterfulgt af F9.

Version 3.2:
Versions nummer tilføjet (Field: Properties->Comment).

Version 3.1:
Indre margin i kXP boks ændret.

Konvertering.xlt
 
Excel regnearks template for at udregne allokerede og ikke allokerede karma eXperience Points for konverteret karakter.

 

Copyright 2003-2014 Roar Smith. Senest opdateret lørdag, 28. juni 2014 15:57:45 .